DEFINITIVAT 2014: Emoţii şi pentru profesori

DEFINITIVAT 2014: Afişarea rezultatelor finale este programată în data de 24 iulie.  

19 iul. 2014, 07:15
DEFINITIVAT 2014: Emoţii şi pentru profesori

DEFINITIVAT 2014 : Un număr de 750 de candidaţi vor participa, luni, la proba scrisă a examenului de definitivat care se va desfăşura la Colegiul Naţional ‘IL Caragiale’.

  1. Rezultatele se afișază în data de 19 iulie 2014, la centrul de examen (Colegiul Național ”I. L. Caragiale”), la inspectoratul școlar și pe SITE-ul www.ismb.edu.ro.

  2. Eventualele contestații se depun și se înregistrează la centrul de examen în zilele de 19 iulie 2014, până la ora 21 și în ziua de 20 iulie 2014, între orele 8.00-15.00.

  3. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 24 iulie 2014.

 

REZULTATE Definitivat 2014, pe Edu.ro. Şase centre de rezolvare a contestaţiilor

Potrivit Ministerului Educaţiei, pentru evaluarea lucrărilor scrise de la Definitivat 2014 şi soluţionarea contestaţiilor s-au constituit 6 centre de evaluare/contestaţii la nivel naţional, prin arondarea disciplinelor de examen. Astfel, lucrările tuturor candidaţilor care au optat pentru o anumită disciplină de examen sunt evaluate în acelaşi centru. Comisiile constituite în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ sunt compuse din cadre didactice universitare, având cel puţin titlul ştiinţific de doctor şi din cadre didactice din învăţământul preuniversitar, având cel puţin gradul didactic II. Preşedinţii comisiilor sunt cadre didactice universitare. Coordonarea metodologică a examenului de Definitivat 2014 revine Ministerului Educaţiei Naţionale, iar organizarea şi desfăşurarea probei scrise este asigurată de inspectoratele şcolare judeţene/a municipiului Bucureşti.

Coordonarea metodologică a examenului de Definitivat 2014 revine Ministerului Educaţiei Naţionale, iar organizarea şi desfăşurarea probei scrise este asigurată de inspectoratele şcolare judeţene/a municipiului Bucureşti.

Calendar Definitivat 2014

  • 19 iulie 2014: Afișarea rezultatelor
  • 19 – 20 iulie 2014: Înregistrarea contestațiilor si transmiterea acestora la centrele de evaluare
  • 21 – 23 iulie 2014: Rezolvarea contestațiilor
  • 24 iulie 2014: Afișarea rezultatelor finale
  • 25 iulie – 10 august 2014: Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a tabelelor nominale cu candidații admiși si validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației naționale
  • 10 – 14 august 2014: Eliberarea de către inspectoratele școlare a adeverințelor de promovare a examenului de definitivare in învățământ

loading...