DEFINITIVAT 2015. Caz uluitor în timpul probei scrise a examenului. Vezi cum a fost prins un profesor copiind

DEFINITIVAT 2015. S-a făcut de râs după ce a încercat să îşi ia examenul de definitivat, copiind ca un adolescent. Un profesor din Buzău a fost prin în timpul concursului copiind cu ajutorul unui ceas inteligent. S-a întâmplat la Liceul de Arte.

11 iul. 2015, 08:04
DEFINITIVAT 2015. Caz uluitor în timpul probei scrise a examenului. Vezi cum a fost prins un profesor copiind

DEFINITIVAT 2015. Joi, 9 iulie 2015, a avut loc proba scrisă a examenului de definitivat în învăţământ, sesiunea 2015. Aşa cum se întâmplă în fiecare an, incidentele nu au întârziat să apară.

În Buzău, unul dintre dascălii prezenţi în sala de examen de la Liceul de Arte a apelat la o soluţie ilegală pentru a-şi spori performanţele. Potrivit adevarul.ro, el a încercat să copieze de pe un ceas inteligent însă a fost observant de supraveghetori şi eliminat din examen.

Citeşte şi: DEFINITIVAT 2015: Profesorii au fugit din sală la vederea subiectelor. REZULTATE DEFINITIVAT, pe 14 iulie

În sesiunea 2015, examenul naţional pentru definitivare în învăţământ se organizează la 127 de discipline. Proba scrisă a conţinut subiecte de specialitate, metodica predării, pedagogie şi elemente de psihologia educaţiei. Durata de redactare a lucrării este de 4 ore. Promovarea examenului de Definitivat îi acordă profesorului dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.

Cei care pică acest examen şi nu îl repetă în intervalul de maximum 5 ani sau nu iau notă de trecere la nici una dintre cele trei sesiuni la care se pot prezenta pot fi angajaţi în învăţământ doar pe perioadă determinată, ca profesori debutanţi.

Citeşte şi DEFINITIVAT 2015: Anunţ important pentru profesori. SUBIECTE ŞI BAREME DEFINITIVAT

 

DEFINITIVAT 2015. Dintre cei 10.297 de candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar, au fost admişi să participe la proba scrisă 9.385 de candidaţi care au îndeplinit cumulativ cele trei condiţii prevăzute de metodologie: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine” şi minimum media 8 la cele două inspecţii speciale la clasă desfăşurate pe perioada anului şcolar. Cei mai mulţi candidaţi sunt cadre didactice în învăţământul preşcolar (1.801 candidaţi) şi primar (1.433 de candidaţi).

SUBIECTE SI BAREME DEFINITIVAT 2015 AICI

Nota obţinută la proba scrisă este nota la examen. Nota minimă de promovare a examenului este 8. Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen.

Afişarea rezultatelor va avea loc în data de 14 iulie. Perioada 14-17 iulie este destinată înregistrării şi soluţionării contestaţiilor. Afişarea rezultatelor finale este programată pentru data de 18 iulie.

Pentru evaluarea lucrărilor scrise şi soluţionarea contestaţiilor s-au constituit 6 centre de evaluare/contestaţii la nivel naţional, prin arondarea disciplinelor de examen. Astfel, lucrările tuturor candidaţilor care au optat pentru o anumită disciplină de examen sunt evaluate în acelaşi centru.

Subiectele de examen, traducerea acestora şi baremele de evaluare au fost elaborate, pentru fiecare disciplină în parte, de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi vor fi publicate, după susţinerea probei, la ora 15.00http://subiecte2015.edu.ro.

Atât programele de examen pentru toate disciplinele, cât şi modele de subiecte şi bareme pentru discipline de examen au fost postate pe paginile http://definitivat.edu.ro, respectiv http://subiecte2015.edu.ro , şi au fost utilizate în activităţile de pregătire a debutanţilor, desfăşurate de Casele Corpului Didactic.

Coordonarea metodologică a examenului naţional revine Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, iar organizarea şi desfăşurarea probei scrise sunt asigurate de inspectoratele şcolare judeţene/a municipiului Bucureşti.

Examenul constă în susţinerea a cel puţin două inspecţii speciale la clasă şi o probă scrisă şi se susţine în limba română. Cadrele didactice care predau la clase cu predare integrală în limbile minorităţilor naţionale pot susţine probele examenului în limba de predare a disciplinei.

Proba scrisă se susţine în centrele de examen care se stabilesc de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar în unităţi de învăţământ care permit organizarea, în aceeaşi clădire, a sălilor de examen şi a sălilor în care îşi desfăşoară activitatea comisia de examen. Pentru evaluarea lucrărilor şi soluţionarea contestaţiilor se constituie, la nivel naţional, centre de evaluare a lucrărilor scrise, respectiv de soluţionare a contestaţiilor. AICI, mai multe detalii.

Definitivarea în învăţământ poate fi obţinută la una dintre specialităţile înscrise pe diploma/diplomele pe care candidatul o/le deţine sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic o poate preda.

Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.

Pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • să aibă calificativul parţial pentru anul şcolar în curs: „Bine” sau „Foarte bine”;
  • să aibă media notelor finale la inspecţiile speciale: cel puţin 8;
  • să aibă stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, de cel puţin un an (sau ore de predare echivalente normei de un an) ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite.

Candidaţii care au început activitatea didactică în sistemul de învăţământ preuniversitar anterior anului şcolar 2012 – 2013 se pot prezenta la examen în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani de la finalizarea stagiului, fără a depăşi 7 ani de predare efectivă la catedră, cu statut de cadru didactic calificat.

Cadrele didactice care nu obţin definitivarea în învăţământ pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.

CALENDARUL de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2014– 2015

9 iulie 2015: susţinerea probei scrise

14 iulie 2015: afişarea rezultatelor

14 – 15 iulie 2015: înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora la centrele de evaluare/contestaţii

16 – 17 iulie 2015: soluţionarea contestaţiilor

18 iulie 2015: afişarea rezultatelor finale

20 – 31 iulie 2015: transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a tabelelor nominale cu candidaţii admişi şi validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educaţiei naţionale

până la 1 septembrie 2015: eliberarea de către inspectoratele şcolare a certificatelor de acordare a definitivării în învăţământ.


loading...