Elevii din învăţământul primar şi preşcolarii intră de vineri în VACANŢĂ. Vezi când se întorc la şcoală

Elevii din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar intra vineri în vacanţă.Elevii din învăţământul primar şi preşcolarii vor intra vineri în vacanţă pentru o săptămână, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Elevii se vor întoarce la cursuri pe 9 noiembrie. Următoarea vacanţă pentru toţi elevii va începe pe 19 decembrie şi se va încheia pe 10 ianuarie 2015. 

27 oct. 2015, 10:45
Elevii din învăţământul primar şi preşcolarii intră de vineri în VACANŢĂ. Vezi când se întorc la şcoală

În perioada 31 octombrie- 8 noiembrie 2015, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Semestrul I de şcoală a început pe 14 septembrie, iar pe 18 se încheie. Vacanţa de iarnă este în perioada 19 decembrie 2015 -10 ianuarie 2016. Pe 11 ianuarie, copiii se întorc la şcoală. Vacanţa intersemestrială este programată pentru perioada 6 februarie 2016 – duminică, 14 februarie 2016.

Anul şcolar 2015-2016 a început la data de 1 septembrie 2015 şi se încheie la data de 31 august 2016.

  • Semestrul al II-lea

Cursuri – luni, 15 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016
Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 23 aprilie 2016 – marţi, 3 mai 2016

Cursuri – miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 24 iunie 2016
Vacanţa de vară: sâmbătă, 25 iunie 2016 – duminică, 11 septembrie 2016. 

Anul şcolar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 175 de zile lucrătoare.

Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat. Cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 3 iunie 2016;

Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 17 iunie 2016;

Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare;

Pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;

Pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 180 de zile;

Stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfăşoară în perioada propusă de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform structurii anului şcolar, cu respectarea vacanţelor;

Pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile- cadru de învăţământ, în vigoare.”