Firmele nu se pot înregista între 30 ianuarie-3 februarie. ONRC va avea un nou sistem informatic

Firmele nu vor putea depune cereri de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) în perioada 30 ianuarie-3 februarie, iar soluţionarea dosarelor depuse în între 20 şi 25 ianuarie va fi amânată cu cel mult două zile, deoarece instituţia implementează un nou sistem informatic.

RomaniaTV.net
19 ian. 2012, 19:18
Firmele nu se pot înregista între 30 ianuarie-3 februarie. ONRC va avea un nou sistem informatic

„Începând cu data de 6 februarie, activitatea de înregistrare în registrul comerţului se va desfăşura pe noul sistem informatic integrat (…) finanţat din fonduri structurale”, se arată într-un comunicat al ONRC.

 

În acest sens, în perioada 20-25 ianuarie, activitatea de primire şi înregistrare a cererilor de înregistrare în registrul comerţului se desfăşoară normal, însă soluţionarea cererilor depuse în acest interval, dar şi pentru cererile depuse anterior datei de 20 ianuarie şi care au un prim termen de soluţionare după această dată, se acordă un singur termen de amânare, de cel mult două zile.

 

Data de 26 ianuarie este ultima zi de soluţionare a cererilor de înregistrare amânate depuse la oficiul registrului comerţului până pe 25 ianuarie. Prin excepţie, 26 ianuarie este şi ultima zi de soluţionare a cererilor de înregistrare primite între 20 şi 25 ianuarie, pentru care se pot stabili şi alte termene de soluţionare sau eliberare.

 

În acelaşi timp, în perioada 26 ianuarie şi 3 februarie, se suspendă activitatea de lucru cu publicul, respectiv activitatea de primire la ghişeu şi prin SFEI ( Sistem Formulare Electronice Inteligente ), a cererilor de înregistrare în registrul comerţului (înmatriculări, menţiuni, radieri, depuneri şi/sau menţionări acte, etc.), mai puţin verificare disponibilitate şi/sau rezervare denumire firmă, emblemă, verificare unicitate sediu social, asociat unic care se suspendă în perioada 30 ianuarie-3 februarie.

 

În această perioadă nu se soluţionează nicio cerere de înregistrare în registrul comerţului.

 

Cererile de înregistrare în registrul comerţului se vor primi în regim de corespondenţă (ex. : prin poştă), în registratura generală, urmând să fie înregistrate în registrul comerţului începând cu data 6 februarie, pe noul sistem informatic, eşalonat, funcţie de data primirii în registratura generală, dar nu mai târziu de data de 10 februarie.

 

Toate cererile de înregistrare în registrul comerţului primite prin corespondenţă în perioada 26 ianurie – 3 februarie vor fi prelucrate după 6 februarie, pe noul sistem informatic.

 

Solicitanţii vor fi înştiinţaţi cu privire la modalitatea de achitare a taxelor şi tarifelor aferente, de rezolvare a observaţiile formulate, dacă este cazul, şi asupra numerelor de înregistrare, a termenelor desoluţionare şi eliberare acordate, pe email, fax, prin corespondenţă.

 

În ceea ce priveşte serviciul RECOM on-line, acesta va fi suspendat în intervalul 3 – 7 februarie, urmând să funcţioneze numai partea de informaţii gratuite, în măsura în care acest fapt este posibil.

 

În aceeaşi perioadă se suspendă şi crearea de noi conturi RECOM pentru contractele în derulare, dar şi încheierea de noi contracte RECOM.

 

În perioada 20 ianuarie-3 februarie, activitatea de furnizare informaţii din registrul comerţului (informaţii punctuale, informaţii statistice, certificate constatatoare ) şi de eliberare copii certificate se va derula normal.

 

Începând cu data de 6 februarie, activitatea de primire a cererilor de înregistrare la oficiului registrului comerţului se va desfăşura normal, în timp ce serviciul RECOM on-line şi portalul de servicii al Oficiului Naţional al Registrului vor fi funcţionale din 7 februarie.