Gromovnic din bătrâni. Ce spun cărţile vechi despre zodii. Cine vor fi „fluşturatici”, cine „gâlcevitori”

Gromovnicul este o carte veche populară cu caracter astrologic-divinatoriu, de origine siriană şi egipteană. Aceste scrieri înţelepte, au fost foarte populare începând cu veacul al XVIII-lea. Unul dintre cele mai vechi gromovnice româneşti păstrate este cel publicat la 1639 la Tipografia Mitropoliei Alba Iulia.

23 ian. 2023, 20:57
Gromovnic din bătrâni. Ce spun cărţile vechi despre zodii. Cine vor fi „fluşturatici”, cine „gâlcevitori”

Gromovnic din bătrâni. „Prevestirile de mai la vale privitoare la soarta copiilor şi a oamenilor ce se nasc sub regentul vreuneia din cele şapte planete (ce se citesc mai departe) sunt privitoare la ţările din orientul dinspre miazăzi, între care şi fostele Principate din care s-a creat România, în care mulţi din astronomii care au întocmit acest Gromovnic au trăit chiar multă vreme.

Pentru a afla planeta care vă stăpâneşte căutaţi-vă anul naşterii şi a citiţi prezicerea respectivă.

Planeta 1, Saturn
Anii stăpâniţi: 1937, 1944, 1951, 1958, 1965, 1972, 1979, 1986, 1993, 2000, 2007, 2014, 2021, 2028 etc.

Cei ce se nasc sub această planetă, sunt muncitori, vicleni, lacomi, gânditori, tăcuţi, iubitori de avuţie, mânioşi, neiubitori de femei, sărăcăcioşi, scumpi, foarte păzitori de taine. Pre om ea îl face smolit, dârz, beţiv şi mult curvar. Căutătura lui tot la pământ ţinteşte, căci planeta aceasta iese din pământ.

Zodiac vechi românesc. Cum arată horoscopul pe stil vechi pentru fiecare zodie

Democrit zice: această planetă face pe om scump şi curvar. Nasul lat şi cărnos, în genunchi tare, la pântece slab şi lesne se îmbolnăveşte.

Planeta a 2-a, Joe (Jupiter)
Anii stăpâniţi: 1938, 1945, 1952, 1959, 1966, 1973, 1980, 1987, 1994, 2001, 2008, 2015, 2022, 2029 etc.

Cine se naşte sub această planetă va fi drept şi adevărat credincios, smerit, milostiv, gânditor de Dumnezeu, ruşinos, afetnic a gândi lucruri înalte, norocos, de rău nu se bucură.

Această planetă face pe om frumos la statura trupului şi cu niscai vine ieşite în faţă. Blând la fire, când se mânie se învineţeşte, este bun la minte şi cu chiverniseală aşezată. Dinţi laţi, nasul lung cărnos. Oameni mari, unii de mijloc, buzele mari, băloşi, sfetnici buni, la boală flegmaticoşi, idropicoşi şi altele.

Planeta a 3-a, Marte
Anii stăpâniţi: 1939, 1946, 1953, 1960, 1967, 1974, 1981, 1988, 1995, 2002, 2009, 2016, 2023, 2030 etc.

Cari se nasc sub această planetă, sunt mânioşi, ucigători, vărsători de sânge, fără ruşine, fără de curăţie, înşelători, mincinoşi, vorbitori de rău, adică aşezători de vorbă, uscăţivi, nerăbdători şi nedestoinici. Cu cei buni nu se întovărăşesc, neiubitori de femei.

Această planetă face pe om arţăgos şi râzător, alburiu, mult mânios, numai la arme, se gândeşte la învăţătură, sunt cam fluturateci, dar la război cu curaj şi biruitori. Ei sunt iuţi, mânioşi, astfel că se fac vineţi şi galbeni, melancolici, sunt lucrători la toate şi gata în tot ceasul de vrăjbi, de bătăi, de moarte, înfierbântaţi la vine, roşi la faţă, cu părul aspru şi în tot ceasul gândesc să sfătuiască de rău, să clevetească pe vecinii lor, n-au saţiu de a face rău. Numai ei vor să vorbească şi pe nimeni nu vor să creadă, toate lucrurile ar vrea să fie după voia lor. Din aceştia mulţi vor fi tâlhari şi mincinoşi, vor avea răni sângeroase pe trupurile lor, vor jura îndată pentru fiecare lucru pe numele lui Dumnezeu şi de nimica nu se vor teme, vor fi flusturatici şi cu femeile lor vor avea pururea neînţelegeri şi sfadă cu bătăi, pentru că planeta Marte este a bătăilor.

Horoscop 2023 Camelia Pătrăşcanu. Se deschide o nouă linie de destin, ce zodii au câştiguri financiare fabuloase de mâine!
Planeta a 4-a, Soarele
Anii stăpâniţi: 1940, 1947, 1954, 1961, 1968, 1975, 1982, 1989, 1996, 2003, 2010, 2017, 2024, 2031 etc.

Planeta face pe om frumos şi cărnos, cu ochii mari, iubit de mici şi mari. Puţini ca dânsul, la faţă gălbinicios şi cam plecat.

Va avea mari nenorociri, va fi sângeros, gura şi fruntea rotundă, sprâncenile subţiri, ochii căprui, albi împrejur, nasul drept şi nu prea gros, faţa curată şi veselă; unii sunt şi rumeni, cu buzele cam groase, pipetul şi gâtul rotunde, tare la voinicie; vor iubi hainele scumpe, le va plăcea cinstea şi mândria, vor iubi partea femeiască.

Planeta a 5-a, Venera (Venus)
Anii stăpâniţi: 1941, 1948, 1955, 1962, 1969, 1976, 1983, 1990, 1997, 2004, 2011, 2018, 2025, 2032 etc.

Cei ce se nasc sub planeta aceasta sunt frumoşi şi cu bună cuviinţă, îndurători, iubitori, neroditori de copii, cu bun obicei, veseli şi iubitori de muzică. Această planetă face pe om curat la faţă, ochi frumoşi, vioi, cuvioşi faţă de toţi oamenii ce-i văd, deschişi la minte, fără de nici o sminteală şi viaţa lor plină de tot darul numai să nu se dea prea mult la iubit, după cum li se arată semnul. Natura sângeroasă şi prea mânios, care mânie îl duce la grea pagubă, prepuitor, vesel socotitor, iubitor de învăţătură, va trăi cinstit în desfătăciune şi trebuie să fie mânios şi mândru, pentru că-i stă împotrivă planeta Saturn.

Planeta a 6-a, Mercur
Anii stăpâniţi: 1942, 1949, 1956, 1963, 1970, 1977, 1984, 1991, 1998, 2005, 2012, 2019, 2026, 2033 etc.

Cei care se nasc sub această planetă au firea nestatornică şi sunt cu tocmeală spre învăţătura tuturor lucrurilor celor adânci, adică cu pricepere la toate: la matematică, la filosofie, poezie, neguţătorie şi alte feluri de meşteşuguri.

Această planetă face pe om scund, barba rară, dinţi lungi, plini de vorbe şi de sânge, curat, de stat mijlociu; va fi învăţător, flegmatic, trupul greu şi trândav, bun la vorbe de lume, cearcă toate să le înveţe şi să le ştie, umblă tot cu inima nemulţumită de lucrurile lui; el va fi mândru, mincinos şi cu minte bună. Va avea fruntea mică, genele lungi, ochii negri, nasul strâmb, buzele groase, bărbia întoarsă; şi va iubi hainele. De se va învoi cu planeta lui Saturn ca ea să nu-i fie potrivnică, silindu-se, va ajunge om în dregătorie; boalele lui vor fi tot melancolice. Va avea friguri şi greaţă, va scuipa mult şi bălos. Are la planeta lui pe Joe, pe Saturn şi pe Venera.

Planeta a 7-a, Luna
Anii stăpâniţi: 1943, 1950, 1957, 1964, 1971, 1978, 1985, 1992, 1999, 2006, 2013, 2020, 2027, 2034 etc.

Cei ce se nasc sub această planetă sunt mici de stat, nestatornici şi mincinoşi; ei mor de moarte năpraznică; au să fie mândri şi nervoşi cu smerenie vicleană, cu puţin noroc şi gâlcevitori.

Această planetă face pe om iubit de toţi oamenii. Trupul mare şi pielea albă, barba lungă, binişor se pleacă tuturor, şi voieşte să vorbească tot drept şi trăieşte mulţumit. Faţa lui este veselă, este flegmatic, trupul alb, obrazul pălit, smolit şi gros la fălci, plin de carne, puhav, vinele ascunse, dinapoi trupul lui strâns, scurt şi rotund, picioarele lungi, leneş şi cu spatele groase, unghiile slabe, părul aspru, fruntea lată, ochii mari, nasul tâmp, gura mică, obrazul desfătat şi curat, dinţii ascuţiţi, gâtul gros. Acest om se va veseli, plecând spre lucruri slabe; va dormi mult şi bine; de stat nu va fi prea mare; va fi credincios, lesne se va îmbolnăvi; nu este curvar.

Mulţi filosofi au stătut, de au socotit despre natura ăstora felurimi de oameni şi au zis că acel om singur îşi va cunoaşte planeta sa după faptele sale.

Boala lui este cataru, epilepsia, dropica, durere de grumaji, flegmatic şi pizmăreţ. Îi stau împotrivă planeta Marte şi Mercur.

Pentru cei care-şi cunosc Ascendentul
Pentru a face o analogie cu astrologia zilelor noastre, puteţi citi interpretările din gromovnic, nu doar în funcţie de anul în care v-aţi născut, ci mai precis în funcţie de guvernatorul Ascendentului dumneavoastră, Guvernatorul tradiţional.

Berbec – Marte
Taur – Venus
Gemeni – Mercur
Rac – Luna
Leu – Soare
Fecioara – Mercur
Balanţa – Venus
Scorpion – Marte
Săgetător – Jupiter
Capricorn – Saturn
Vărsător – Saturn
Peşti – Jupiter
Planetele sunt cele cunoscute şi utilizate pentru Gromovnic.

sursa: astrodex.ro