Impozite 2023. Ce trebuie să știe persoanele fizice despre impozitele pe clădiri, terenuri și mașini

Persoanele fizice care aveau în proprietate, la finalul anului 2022, mijloace de transport, clădiri sau terenuri datorează în 2023 impozit pentru fiecare dintre acestea.

24 ian. 2023, 18:33
Impozite 2023. Ce trebuie să știe persoanele fizice despre impozitele pe clădiri, terenuri și mașini
Ce trebuie să știe persoanele fizice despre impozite în 2023

Persoanele fizice pot plăti impozitele în două tranșe. Cei care le plătesc integral până la primul termen, adică până la sfârșitul lunii martie, beneficiază de reducere, potrivit avocatnet.ro.

Impozit pe mijloacele de transport

Codul fiscal stabilește că persoanele fizice care au în proprietaet un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România trebuie să plătească  un impozit anual.

Dacă la 31 decembrie deținea un vehicul înmatriculat/înregistrat, proprietarul datorează impozit în 2023, deoarece impozitul se datorează pentru întregul an fiscal de o persoană care deține dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent.

Impozitul se plătește la bugetul localității unde persoana își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru. Se achită anual, în două tranșe egale. Termenele prevăzute de lege sunt 31 martie și 30 septembrie. Cei ce plătesc integral până la 31 martie beneficiază de o bonificație de până la 10%.

Citește și: Decizie ANAF. Persoanele fizice care sosesc sau pleacă din România pentru o perioadă ce depăşeşte 183 de zile trebuie să-şi stabilească rezidenţa fiscală

Impozitul se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiunea din aceasta cu suma corespunzătoare din Codul fiscal.

Impozit pe clădiri

În vara anului trecut a fost modificat sistemul de impozitare a proprietăților imobiliare, dar noile reguli de impozitare locală a clădirilor și terenurilor au fost amânate oficial, în decembrie 2022, pentru 2025. Ceea ce înseamnă că, sistemul de impozitare rămâne același în 2023 și 2024.

Persoanele fizice care aveau în proprietate o clădire în 31 decembrie 2022 trebuie să plătească în 2023 impozit pentru aceasta. Impozitul se plătește în două tranșe egale, termenele fiind 31 martie și 30 septembrie.

Potrivit Codului fiscal, impozitul pe clădiri se plătește în funcție  de destinația în care se află. Altfel se plătește pentru clădirile rezidențiale și cele nerezidențiale (folosite în scop economic). Există și situația în care o clădire poate avea destinație mixtă.

Locuințe

Impozitul se calculează prin aplicarea unei cote curpinse între 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Cota exactă se stabilește prin hotărârea consiliului local. Totodată, valoarea impozabilă se ajustează și în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea cu un coeficient de corecție.

Clădiri nerezidențiale

Impozitul se calculează prin aplicarea unei cote curpinse între 0,2-1,3%, în funcție de decizia consiliului local, asupra valorii finale a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în perioada 2017-2021, valorii rezultate dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat.

Citește și: TAXE şi impozite 2023. Ghidul schimbărilor din acest an. Atenţie la plata cu cardul, la bacşiş şi la câştigurile din pariuri

Clădiri mixte

Pentru proprietățile folosite de persoanele fizice concomitent și ca locuință, și ca sediu social, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial și a impozitului determinat pentru suprafața folositță în scop nerezidențial.

Impozit pe terenuri

La fel ca și în celelate cazuri, impozitul pe terenuri e datorat în 2023 de cei care le dețineau la 31 decembrie 2022. Acesta poate fi plătit în două rate egale, până în 31 martie și 30 septembrie.

Impozitul se plătește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință, conform încadrării făcute de consiliul local.