Încep înscrierile într-un mare PROGRAM DE REABILITARE TERMICĂ la Bucureşti. Ce trebuie să facă asociaţiile de proprietari

Reabilitarea termică a blocurilor din Sectorul 6 din Capitală a fost pusă "pe tuşă", în ultimii doi cel puţin nemaifiind executate lucrări de anvelopare a locuinţelor. Primarul Gabriel Mutu anunţă acum că întreaga procedură va fi reluată, după ce a schimbat radical condiţiile privind eligibilitatea imobilelor, precum şi ordinea de prioritate pe lista de aşteptare. 

21 sept. 2016, 06:08
Încep înscrierile într-un mare PROGRAM DE REABILITARE TERMICĂ la Bucureşti. Ce trebuie să facă asociaţiile de proprietari

Bucureştenii din Sectorul 6, care aşteaptă ca blocurile să fie reabilitate termic prin programul derulat de Primărie, vor fi puşi din nou pe o altă listă de prioritate. Listele întocmite anterior de veche administraţie nu vor mai fi valabile, condiţiile precum şi selecţia actuală a imobilelor fiind schimbate radical, după cum a anunţat primarul Gabriel Mutu care a precizat că a fost lansată prima sesiune de înscriere a asociaţiilor de proprietari în programul multianual de reabilitare termică.

Astfel, prima sesiune de înscrieri este deschisă în perioada 19 Septembrie – 20 Octombrie 2016.

„Avem deja 2 hotărâri de Consiliu Local, care reglementează criteriile de prioritizare, lucrez la strategia locală de eficienţă energetică a blocurilor de locuinţe şi solicit sprijinul întregii comunităţi locale să se alăture eforturilor de a utiliza fondurile europene disponibile în prezent şi viitor. Efortul comun se va traduce prin creşterea numărului de blocuri ce pot fi reabilitate termic, utilizarea eficientă a resurselor financiare ale comunităţii şi, nu în ultimul rând, optimizarea bugetului local.
Doresc să asigur întreaga comunitate a Sectorului 6 de transparenţa acestui program şi, în acest sens, mă voi folosi de toate mijloacele disponibile (portalul web al Primăriei, aplicaţii dedicate telefoanelor mobile, notificări şi alte mijloace) pentru a informa cetăţenii despre fiecare sesiune de înscrieri lansată, prioritizarea fiecărui bloc înscris, respectiv etapele ce urmează să se desfăşoare şi implementarea lucrărilor de reabilitare”, a declarat Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6.

MODIFICĂRI IMPORTANTE ÎN PROGRAMUL DE REABILITARE TERMICĂ DIN SECTORUL 6

Începând din acest an, programul de reabilitare termică se va desfăşura după noi reguli. Astfel, finanţarea lucrărilor de reabilitare termică se va putea obţine numai pentru întregul bloc, nu doar pentru o singură scară de bloc.

O astfel de condiţie a fost impusă şi în Sectorul 3 din Capitală, în urmă cu mai mult timp, primarul Robert Negoiţă motivând atunci că în acest fel va fi păstrată o linie unitară arhitecturală şi peisagistică şi vor fi eliminate discrepanţele, fie şi de nunaţă de culoare, dintre scările de bloc. 

CITEŞTE ŞI În ce ordine vor fi REABILITATE TERMIC blocurile din Sectorul 6. CONDIŢIILE impuse de primarul Gabriel Mutu

Criteriile de prioritizare, stabilite prin HCL 158/25.08.2016 sunt:
a) Nivelul de performanţă energetică, începând cu blocurile de locuinţe cele mai ineficiente din punct de vedere energetic;
b) Numărul de apartamente, începând cu blocurile de locuinţe cu cel mai mare număr de apartamente;
c) Anul construirii, începând cu blocurile de locuinţe cu vechimea cea mai mare. 

CUM SE VOR PLĂTI COSTURILE DE REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR

Asociaţia de proprietari va contribui financiar după cum urmează:

25% din valoarea lucrărilor de intervenţie la apartamentele cu destinaţie locuinţă (inclusiv a apartamentelor declarate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca sedii sociale de firmă, care NU desfăşoară activitate economică) aflate în proprietatea persoanelor fizice

– 100% din valoarea lucrărilor de intervenţie aferente spaţiilor comerciale sau spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, apartamentelor cu destinaţie locuinţă aflate în proprietatea persoanelor juridice sau a autorităţilor şi instituţiilor publice.

COSTURILE DE REABILITARE TERMICĂ VOR FI RECUPERATE DE LA LOCATARI ÎN 10 ANI

Consiliul Local al Sectorului 6 a hotărât prin HCL nr. 182/08.09.2016 finanţarea din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce revine proprietarilor şi instituirea taxei de reabilitare, care va fi recuperată de la proprietari în termen de 10 ani.

Consiliul Local poate acorda ajutoare de natură socială în cazul următoarelor categorii de proprietari persoane fizice, care deţin apartamente cu destinaţie locuinţă sau sedii sociale de firmă (care nu desfăşoară activitate economică) în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale:

– persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreţinere;

– veterani de război şi soţi/soţii supravieţuitori/supravieţuitoare ai/ale acestora;

– pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sunt sub câştigul salarial mediu net pe economie.

Pentru aceste categorii de proprietari contribuţia va fi de 3,5% din valoarea lucrărilor.

Blocurile care trebuie consolidate NU vor fi reabilitate termic

Pe lângă criteriile de performanţă energetică, dimensiunile blocului şi vechimea acestuia, ordinea în care vor fi reabilitate termic blocurile va ţine cont şi de data la care a fost făcută cererea de către asociaţiile de proprietari. 

„Pot fi incluse în programul local multianual de reabilitare termică imobilele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale:
a) Toate asociaţiile de proprietari din imobilul care se doreşte a fi inclus în program au depus solicitarea de înscriere însoţită de documentaţia aferentă;
b) Toate asociaţiile de proprietari din imobilul care se doreşte a fi inclus în program au semnat convenţia privind cofinanţarea lucrărilor;
c) Imobilul care se doreşte a fi inclus în program nu necesită consolidare, se specifică în raportul de specialitate al unui proiect de hotărâre al Consiliului Local Sector 6 adoptat. 

În Sectorul 6, au fost reabilitate termic 249 de blocuri până în prezent, adică aproape 15% din totalul blocurilor existente. Valoarea totală a lucrărilor a fost de 632 milioane lei. Suma a fost acoperită integral de la bugetul local. LISTA completă a blocurilor care au fost reabilitate termic în Sectorul 6 poate fi descărcată de aici şiaici. 


loading...