Indemnizaţia care se acordă de la 1 ianuarie 2025. Anunţ de ultimă oră de la Casa de Pensii

Casa de Pensii a anunțat ce tip de indemnizație se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2025.

20 ian. 2024, 07:55
Indemnizaţia care se acordă de la 1 ianuarie 2025. Anunţ de ultimă oră de la Casa de Pensii

Indemnizaţia care se acordă de la 1 ianuarie 2025. Casa Județeană de Pensii Constanța a anunțat că urmașii persoanelor persecutate politic în perioada 6 septembrie 1940 și până la 6 martie 1945 vor primi o indemnizație, din prima zi a anului viitor. Prevederea se regăsește în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 115 din 2023.

Citește și CODUL RUTIER 2024. Ce amendă riscă șoferii care circulă cu permisul expirat

Indemnizaţia care se acordă de la 1 ianuarie 2025. Anunțul făcut de Casa de Pensii Constanța

Ce spune Art. XXII din OUG nr. 115/2023

Indemnizaţia care se acordă de la 1 ianuarie 2025. „Art. XXIII – La articolul III din Legea nr. 210/2022 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi pentru stabilirea unor măsuri necesare aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 13 iulie 2022, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) începând cu data de 1 ianuarie 2025, drepturile stabilite pentru copiii persoanelor care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) şi g) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru copiii prevăzuţi la art. 31 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă”.

Astfel, conform legislației în vigoare, vor primi indemnizații copiii celor care au fost refugiați, expulzați sau strămutați în alte localități, celor evacuați din propriile locuințe, precum și copiii celor decedați, dispăruți sau exterminați în trenul morții, în timpul masacrelor îndreptate împotriva populației minoritare, în timpul deportării în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate, în timpul privării de libertate în locuri de detenție sau în lagăre de concentrare, în timpul refugierii, expulzării sau strămutării în altă localitate, în timpul evacuării din locuința pe care o dețineau, în timp ce a făcut parte din detașamentele de muncă forțată.

„Articolul 1

(1) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe persoana, cetățean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuții din motive etnice, după cum urmează:

c) a fost refugiată, expulzată sau strămutată în altă localitate;
g) a fost evacuată din locuința pe care o deținea.

Articolul 3^1

(1) Copilul celui decedat, dispărut sau exterminat în trenul morții, în timpul masacrelor îndreptate împotriva populației minoritare, în timpul deportării în ghetouri și lagăre de concentrare din străinătate, în timpul privării de libertate în locuri de detenție sau în lagăre de concentrare, în timpul refugierii, expulzării sau strămutării în altă localitate, în timpul evacuării din locuința pe care o deținea, în timp ce a făcut parte din detașamentele de muncă forțată, are dreptul la o indemnizație lunară în cuantum de 175 lei”, precizează legislația în vigoare.

Citește și Plăţile în numerar peste 10.000 de euro, interzise în România. Decizia a fost luată de UE