Înscrierea la Clasa Pregătitoare în anul scolar 2021-2022 începe în 15 martie. Ce documente sunt necesare şi care sunt paşii de urmat

Ministerul Educaţiei a stabilit structura anului şcolar 2021 - 2022. Potrivit ordinului de ministru, cursurile în noul an şcolar vor începe în 13 septembrie 2021 și se vor încheia pe 11 iunie 2022. Înscrierea în clasa pregătitoare începe în 15 martie când se poate face şi evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021.

17 feb. 2021, 10:39
Înscrierea la Clasa Pregătitoare în anul scolar 2021-2022 începe în 15 martie. Ce documente sunt necesare şi care sunt paşii de urmat
Înscrierea la Clasa Pregătitoare în anul scolar 2021-2022 începe în 15 martie. Ce documente sunt necesare şi care sunt paşii de urmat

Ministerul Educației a pus în dezbatere publică calendarul înscrierii copiilor la clasa pregătitoare și proiectul de metodologie aferent. Potrivit acestuia, înscrierile încep din 15 martie.

10 martie 2021 – Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la
fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.
Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi:

  • posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului Școala după școală, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.

11 martie 2021 – Postarea pe site-ul CJRAE/CMBRAE a modelului de cerere – tip (Anexa 4) pentru evaluarea copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, care nu au fost evaluați până la data instituirii stării de urgență
și care:
● nu au frecventat grădinița;
● s-au întors din străinătate;

Afișarea programului de evaluare a copiilor la avizierul și pe site-ul CJRAE/CMBRAE;
Postarea pe site-ul inspectoratelor școlare, respectiv alunităților de învățământ cu nivel preșcolar/primar a modelului de cerere-tip (Anexa 3) pentru evaluarea copiilor care au frecventat grădinița și care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, și care nu au fost evaluați;

 

12 martie 2021 – Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/ pe site-ul acestora, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinților – avizate, din punctul de vedere al legalității, de către consilierul juridic și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ.
Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/ pe site-ul acestora, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare și a procedurii privind constituirea formațiunilor de elevi.

 

Înscrierea la Clasa Pregătitoare în anul scolar 2021-2022 începe în 15 martie

15 martie – 16 aprilie 2021 Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar

Pentru copiii care au frecventat grădinița
● Înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare
● Eliberarea/transmiterea de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

Pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate
● Înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la Art. 7 alin. (1);
● Planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
● Desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;
● Eliberarea/transmiterea de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

20 aprilie 2021 – Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor și rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de la unitățile de învățământ preșcolar sau CJRAE/CMBRAE, către comisiile județene/Comisia Municipiului București.

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar

15 martie –29 aprilie 2021 – Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legali instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor;
Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe proprie răspundere și a documentelor necesare în copie simplă;

Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică;

Citeşte şi: Structura noului an şcolar se schimbă. Ordinul a apărut în Monitorul Oficial

 

Înscrierea la Clasa Pregătitoare în anul scolar 2021-2022. Prima etapă de înscriere în învățământul primar

10 – 11 mai 2021 Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea
copiilor la școala de circumscripție.
11 – 18 mai 2021 Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele
depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de
administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază;

Citeşte şi: Schimbări în învăţământ! Se modifică numărul de ore la clasa pregătitoare, clasa a V-a şi clasa a IX-a

Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.
19 mai 2021 Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la
școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.
20 mai 2021 Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri
rămase libere.

 

Înscrierea la Clasa Pregătitoare în anul scolar 2021-2022. A doua etapă de înscriere în învățământul primar

21 mai 2021 Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe siteul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a
copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;
Informarea Ministerului Educației și Cercetării de către comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua. Procedurile vor viza modalități de comunicare și transfer de documente on-line, după caz.

24 mai – 31 mai 2021 Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ
în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.
1 iunie – 2 iunie 2021 Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile;

Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă.
3 iunie 2021 Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.
1 septembrie – 10 septembrie 2021 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.
Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.


loading...