Învățăturile Părintelui pustnic Cleopa. Ce trebuie să faci atunci când mergi la Biserică

Părintele Cleopa a lăsat o moștenire de înțelepciune și bunătate. El a inspirat inclusiv tinerii, cei care și-au dorit să se apropie de Biserică. Celebrul preot era recunoscut drept un exemplar duhovnic, sfetnic și predicator al monahismului. 

03 mai 2023, 08:29
Învățăturile Părintelui pustnic Cleopa. Ce trebuie să faci atunci când mergi la Biserică

Multe dintre învățăturile Părintelui Cleopa au fost consemnate de Părintele arhimandrit Ioanichie Bălan, care i-a fost aproape în timpul șederii la Mănăstirea Sihăstria, de la Iași.

Iată ce trebuie să știe tinerii care merg la slujbele Sfintei Biserici, potrivit Părintelui Cleopa:

„Creștinii trebuie să stea la sfintele slujbe ale Bisericii cu credință, cu frică de Dumnezeu și cu luare aminte. Ei sunt datori, după putere, a se ruga fără răspândirea minții și cu simțirea inimii.

 

Sfaturile Părintelui Cleopa pentru credincioși

 

Datoriile creștinilor celor ce merg la Sfânta Biserică sunt următoarele:

 • să meargă la biserică regulat; cine lipsește mai mult, este oprit de la Sfintele Taine, afară de cel bolnav;
 • să fie împăcați cu toți oamenii și să ceară iertare de la toți;
 • să țină curățenie trupească cel puțin două zile mai înainte de a merge la biserică și o zi cel puțin după ce vin de la biserică;
 • să meargă la slujbă mai de dimineață, spre a avea timp să se închine în liniște și să asculte slujba Utreniei;
 • fiecare creștin să aducă după a sa putere un dar cât de mic Domnului, ca jertfă din osteneala mâinilor sale;
 • să dea pomelnicul din timp și să ceară preotului să i se scoată părticele pentru cei vii și morți ai familiei;
 • în biserică să stea cu bună-cuviință în partea dreaptă, iar femeile în partea stângă;
 • credincioșii să fie îmbrăcați curat și cât mai cuviincios, iar femeile să aibă capul acoperit și chipul smerit;
 • în timpul slujbei este păcat a se vorbi în Sfânta Biserică, afară de mare nevoie;
 • după ce s-a dat binecuvântare de Sfânta Liturghie, credincioșii sunt datori să stea fiecare la locul său și să nu se mai închine pe la sfintele icoane;
 • să asculte Sfânta Liturghie cu mare evlavie, silindu-se fiecare a urmări rugăciunile și cântările la strană;
 • să asculte cu luare aminte citirea Apostolului, a Sfintei Evanghelii, precum și cuvântul de învățătură (predica);
 • să nu iasă din Sfânta Biserică înainte de terminarea Sfintei Liturughii, afară de mare nevoie.’