Legea privind regimul deşeurilor a fost adoptată de Camera Deputaţilor

Proiectul de Lege privind regimul deşeurilor, care transpune Directiva 2008/98/CE privind deșeurile, a fost aprobat marți, 18 octombrie 2011, de către Camera Deputaților cu 282 de voturi „pentru” și o abținere. Actul normativ inițiat de Ministerul Mediului și Pădurilor a fost aprobat în luna aprilie de către Guvernul României, iar în luna iunie de către Senat.

RomaniaTV.net
19 oct. 2011, 06:19
Legea privind regimul deşeurilor a fost adoptată de Camera Deputaţilor

Prin acest act normativ, autorităţile locale vor fi obligate ca din ianuarie 2012 să introducă sisteme de colectare separată cel puţin pentru următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.

După promulgarea de către Președintele României și publicarea în Monitorul Oficial, Legea va fi înregistrată în baza de date a Secretariatului Comisiei Europene privind notificarea măsurilor naţionale de executare. Această acțiune are ca scop clasarea de către Comisia Europeană a cauzei privind necomunicarea legislației naționale de transpunere a Directivei privind deșeurile..

Prin noua lege cadru se urmăreşte stabilirea unor măsuri în vederea protecţiei mediului şi a sănătăţii populaţiei prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse produse de generarea şi gestionarea deşeurilor. Totodată, Legea privind regimul deşeurilor vizează reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor şi creşterea eficienţei utilizării acestora prin mai multe masuri, printre care se afla:

  • Introducerea răspunderii extinse a producătorului pentru a consolida reutilizarea, prevenirea, reciclarea şi alte tipuri de valorificare a deşeurilor;
  • Stabilirea programelor de prevenire a generării deşeurilor pe baza indicatorilor adoptaţi de Comisia Europeană.
  • Suportarea costurilor gestionării deşeurilor de către producătorul iniţial de deşeuri, sau de către deţinătorii actuali ori deţinătorii anteriori ai deşeurilor
  • Aplicarea sancţiunilor în cazul neconformării cu prevederile acestui act normativ
  • Clarificarea responsabilităţilor factorilor implicaţi în sistemul de gestionare a deşeurilor
  • Distincţia între stocarea preliminară a deşeurilor înaintea colectării, colectarea deşeurilor şi stocarea acestora înaintea tratării lor.
  • Facilitarea colectării separate şi tratarea adecvată a biodeşeurilor în vederea producerii de compost fără riscuri pentru mediu şi a altor materiale bazate pe bio-deşeuri.
  • Măsuri de stimulare a creării unor reţele de reutilizare şi reparare prin sprijinirea acestora, prin utilizarea unor instrumente economice.
  • Introducerea noţiunii de încetare a statutului de deşeu, prevenire, reutilizare, pregătire pentru reutilizare, tratare şi reciclare.

La sfârșitul lunii septembrie 2011 Comisia Europeană a transmis României avizul motivat cu privire la necomunicarea măsurilor de transpunere în legislaţia naţională a Directivei 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive. Termenul de implementare al Directivei cadru privind deşeurile 2008/98/CE a fost decembrie 2010.

László Borbély a amintit marţi că în 2010 a fost actualizat şi completat cadrul legislativ prin elaborarea şi aprobarea Hotărârii Guvernului nr 1037/2010 privind gestiunea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice şi au fost elaborate acte normative subsecvente care au îmbunătăţit cadrul legat al gestionării DEEE-urilor.

„Prin acest HG autorităţile locale sunt obligate să colecteze de la populaţie DEEE-uri cel puţin o dată pe trimestru şi trebuie să asigure existenţa şi funcţionarea a cel puţin un punct de colectare a DEEE la 50.000 de locuitori, dar nu mai puţin de un punct de colectare în fiecare localitate”, a subliniat ministrul László Borbély.

Sperăm ca în anul 2015 să avem implementat sistemul integrat de management al deşeurilor la nivel naţional. Trebuie să ne mobilizăm şi să arătăm că România poate să colecteze selectiv şi să valorifice aceste deşeuri”, a încheiat ministrul Mediului şi Pădurilor.