Milioane de euro pentru cultivatorii de usturoi şi tomate. Detalii despre Programul Tomata 2024

Comisia Europeană aprobă un ajutor de stat al României, în valoare de 37,6 milioane euro, pentru sprijinirea producătorilor de tomate şi de usturoi.

21 feb. 2024, 18:11
Milioane de euro pentru cultivatorii de usturoi şi tomate. Detalii despre Programul Tomata 2024

Comisia Europeană a aprobat un ajutor de stat al României, în valoare de 37,6 milioane euro, echivalentul a 187 de milioane lei, pentru sprijinirea producătorilor de tomate şi de usturoi în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat a României de aproximativ 37,6 milioane euro (187 de milioane lei), destinată sprijinirii producătorilor de tomate şi de usturoi în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, arată comunicatul de presă al Executivului european.

Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar de criză şi de tranziţie pentru ajutoarele de stat, adoptat de Comisia Europeană la 9 martie 2023 şi modificat la 20 noiembrie 2023, în vederea sprijinirii unor măsuri în sectoare care sunt esenţiale pentru accelerarea tranziţiei verzi şi pentru reducerea dependenţei de combustibili.

Ajutoarele din cadrul schemei vor fi sub forma unor granturi directe cu valoare limitată. Măsura va fi deschisă producătorilor de tomate în spaţii protejate (precum serele) şi producătorilor de usturoi care riscă să piardă lichiditate financiară din cauza dificultăţilor de pe piaţa agricolă provocate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

În special, în cadrul schemei României ajutorul (i) nu va depăşi 280.000 euro per beneficiar şi (ii) se va acorda cel târziu până la 30 iunie 2024. Comisia a concluzionat că schema este necesară, adecvată şi proporţională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE şi cu condiţiile stabilite în Cadrul temporar de criză şi de tranziţie. Pe baza acestor considerente, Comisia a aprobat schema în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Decizia de miercuri urmează aprobării de către Comisia Europeană, la 9 februarie 2024, a unor scheme ale României de sprijinire a altor sectoare agricole (SA.111898, SA.111997 şi SA.112165), mai spune sursa citată.

Aici sunt disponibile mai multe informaţii privind Cadrul temporar de criză şi de tranziţie, precum şi alte măsuri luate de Comisie pentru a aborda impactul economic al războiului Rusiei împotriva Ucrainei şi pentru a promova tranziţia către o economie cu zero emisii nete. După ce vor fi soluţionate eventualele aspecte legate de confidenţialitate, versiunea neconfidenţială a deciziei va fi pusă la dispoziţie cu numărul SA.112600 în Registrul ajutoarelor de stat de pe site-ul web al Comisiei dedicat concurenţei.

Programul Tomata 2024 – Când intră pe card tranșa de 1.000 de euro pentru legumicultori

Programul Tomata – Agricultorii români vor primi în curând cei 1.000 de euro destinați fermierilor înscriși în ciclul II de producție.
”Ar trebui să înceapă să primească banii. Ei sunt în perioada în care probabil au terminat de făcut valorificarea, au dus documentele care atestă valorificarea către Direcțiile Agricole Județene, se centralizează sumele de plată și o să înceapă să facă și plățile efective”, a precizat consultantul Andra Popescu.

Potrivit informațiilor pe surse, plata tranșei de 1.000 de euro pentru ciclul II de producție ar urma să înceapă în jurul datei de 15 februarie.

Tomata 2024 – primele plăți. Când se virează banii așteptați de legumicultori  

Plăți Tomata 2024 – când se virează subvenția de 1.000 de euro așteptată de legumicultori. Sumele pentru culturile din sere și solarii urmează să fie achitate fermierilor începând cu această lună, prin Direcțiile Agricole Județene.

Legumicultorii care beneficiază de ajutorul de minimis de 1.000 euro/1.000 mp/beneficiar care se acordă pentru susținerea producției de legume în spații protejate pentru perioada de extrasezon (toamnă–iarnă 2023-2024) vor primi banii în această lună, termenul legal de începere a plăților fiind 26 februarie 2024.

Plăți Tomata 2024. Ultimele controale făcute de DAJ

Specialiștii Direcțiilor Agricole Județene (DAJ), instituție prin care se derulează Programul de minimis la legume Ciclu II, efectuează în această perioadă controale la fermierii care au depus cerere de înscriere în program.

”DAJ Dolj în echipa cu personalul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Dolj au fost în teren, în comuna Moțăței, pentru a verifica îndeplinirea condițiilor (Hotărârea de Guvern nr. 846/2023) de către fermierii care s-au înscris în Programul de minimis la legume Ciclu II”, a anunțat instituția pe pagina proprie de Facebook.

Aceste verificări se fac în baza unei notificări transmise de beneficiarii plăților, în toate județele unde legumicultorii au depus cereri pentru plata de 1.000 euro/1.000 mp/beneficiar.

”Directorul executiv al DAJ desemnează prin decizie echipe formate dintr-un reprezentant al DAJ, care, împreună cu reprezentantul APIA desemnat se deplasează în teren pentru stabilirea suprafeţei cultivate şi pentru evaluarea producţiei de legume înainte de recoltare, în baza notificării scrise transmise la DAJ de către beneficiari cu privire la începerea recoltării. Beneficiarii sunt obligaţi să transmită în scris notificarea cu cel puţin 10 zile înainte de recoltarea legumelor, prin e-mail, fax sau poştă. Echipele de control stabilesc suprafeţele cultivate şi evaluează producţia de legume înainte de recoltare, în baza notificării scrise transmise la DAJ de către beneficiari, întocmesc fişa pentru stabilirea suprafeţei cultivate şi pentru evaluarea producţiei de legume înainte de recoltare, fiind direct răspunzători de veridicitatea verificărilor. În cadrul fişei de evaluare, echipele de control menţionează dacă producţia estimată poate ajunge la maturitate până la data limită când se face valorificarea producției, respectiv intervalul  20 octombrie 2023-31 ianuarie 2024 inclusiv”, se arată în Hotărârea de Guvern nr. 846/2023.
Veste bună pentru aproape 9 milioane de români. Aplicaţia i-a anunţat că au mai mulţi bani pe card

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 846/2023, valorificarea producţiilor se face în perioada 20 octombrie 2023-31 ianuarie 2024 inclusiv. Astfel, legumicultorii mai au termen până cel târziu miercuri, 31 ianuarie să mai vândă legumele pe care le-au produs în solar în Ciclul II.

Fermierii au obligaţia să depună la DAJ unde au depus cererea documentele justificative care atestă valorificarea producției, precum şi copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi şi avizat de Oficiul Fitosanitar Județean (OFJ), până cel târziu la data de 9 februarie 2024 inclusiv.

Producţiile minime prevăzute în Program sunt următoarele:

a) 3.000 kg/1.000 mp pentru cultura de tomate;
b) 2.000 kg/1.000 mp pentru cultura de ardei gras şi/sau lung şi/sau gogoşar;
c) 4.000 kg/1.000 mp pentru cultura de castraveţi;
d) 1.500 kg/1.000 mp pentru cultura de fasole păstăi;
e) 10.000 plante/1.000 mp pentru cultura de salată;
f) 1.000 kg/1.000 mp pentru cultura de spanac;
g) 100.000 bulbi/plante/1.000 mp pentru cultura de ceapă verde.

Dovada obţinerii producţiei de legume obţinute în spaţii protejate o constituie copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică/factura/fila/filele din carnetul de comercializare pentru legumele care fac obiectul programului. Sprijinul financiar se acordă beneficiarilor pentru o singură cultură, dintre cele prevăzute mai sus astfel că legumicultorii nu pot încasa mai mult de 1.000 euro/1.000 mp/beneficiar.

Plățile încep, oficial, din 26 februarie

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor începând cu data de 26 februarie 2024.

Sprijinul financiar de ajutor de minimis este de maximum 1.000 euro inclusiv/1.000 mp/beneficiar care se achită la cursul de schimb de 4,9490 lei, stabilit de către Banca Centrală Europeană la data de 29 septembrie 2022, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 379 din 3 octombrie 2022. În conturi, beneficiarii vor primi 4.949 de lei având în vedere că plata se face în lei.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: Am oprit creşterile speculative de preţuri

Finanțarea de 22.100 de euro a fost deja aprobată de Guvern în luna septembrie astfel că banii pentru legumicultori sunt disponibili în prezent. în HG nr. 846/2023 însă se precizează că ”Suma de 1.000 euro/1.000 mp/beneficiar se distribuie beneficiarilor eligibili, cu încadrarea în bugetul alocat schemei”. Astfel dacă numărul de beneficiari depășește suma alocată există șansa ca suma e 1.000 euro să scadă. Ministerul Agriculturii poate interveni însă pentru suplimentarea plafonului alocat astfel încât cuantumul pentru legumicultori să nu scadă sub pragul de 1.000 euro.