Milioane de români riscă amenzi de la ANAF. Declaraţia unică de venit 2023 trebuie depusă în câteva zile

25 mai este termenul limită până la care se mai pot depune declarațiile privind impozitul pe venit şi contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212), anunță ANAF.

16 mai 2023, 16:23
Milioane de români riscă amenzi de la ANAF. Declaraţia unică de venit 2023 trebuie depusă în câteva zile
Declarația unică 2023 se găsește pe site-ul ANAF

Declarația unică de venit 2023 trebuie depusă de către contribuabilii care ajung la un plafon de venituri de 36.000 lei, echivalentul a 12 salarii minime brute în vigoare în anul 2023, având în vedere că salariul minim a urcat la 3.000 de lei brut de la 1 ianuarie 2023.

În cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de venit, precum şi a declarației unice privind impozitul pe venit şi contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice constituie contravenție şi se sancționează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.

Declarația unică de venit 2023. Expiră termenul pentru depunere

Săptămâna viitoare, pe 25 mai 2023, se împlinește termenul pentru  depunerea Declaraţiei Unice (DU) privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212).

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care  în    anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere,  venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe    venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Austeritatea, un moft. Cresc salariile bugetarilor din administraţia locală şi judeţeană, deşi sunt lefuri de peste 18.000 de lei pe lună
Declaraţia se completează şi se depune şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări  sociale de sănătate.

Recomandăm ca Declarația Unică să fie depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

– prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, disponibil pe portalul www.anaf.ro;

– prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro, pe baza certificatului digital calificat;

De asemenea, DU se poate depune și în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Informații detaliate despre Declarația Unică pot fi vizualizate la următorul    link – Brosura. În plus, pe pagina de Facebook a ANAF și pe canalul de Youtube sunt publicate materiale video referitoare la descărcarea, completarea și depunerea     DU.

Pentru completarea şi depunerea declarației unice contribuabilii pot solicita sprijin, astfel:

  •  apelând Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor –   Call – center, la numărul de telefon 031.403.91.60;
  •   prin  e-mail,      accesând   Formularul      de      contact      disponibil      pe      portal  https://www.anaf.ro/asistpublic/ şi în serviciul Spațiul Privat Virtual.
Despre_DU_2023

Ce diferențe sunt între declarația unică de venit 2023 și cea de anul trecut, precizări ANAF:

  • schimbarea modului de stabilire a bazei de calcul al impozitului pe venit din cedarea folosinței bunurilor. Astfel, de la 1 ianuarie 2023, venitul brut reprezintă venit anual impozabil;
  • reglementarea unor obligaţii fiscale pentru persoanele fizice care obţin venituri din afara țării, cum ar fi pensii pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, respectiv pentru partea ce depăşeşte suma lunară de 4.000 lei, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
  • modificarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente venituri și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declaraţiei unice.

Declarația unică 2023: Până când trebuie depusă și ce taxe și impozite trebuie plătite

Declaraţia unică se depune la organul fiscal competent în termen de 30 de zile de la data începerii activității, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal. Totodată, aceasta se poate depune până la data de 25 mai, inclusiv, a fiecărui an, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate, iar în cazul încetării activității sau întreruperii temporare a acesteia, se poate depune în termen de 30 de zile de la data încetării activității sau întreruperii temporare, pentru recalcularea impozitului pe venit.

Declaraţia unică se poate depune la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv prin intermediul serviciului Spaţiul Privat Virtual, disponibil pe portalul www.anaf.ro, ori în format hârtie, direct la registratura organului fiscal, sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Milioane de români riscă amenzi. Anunţ de ultimă oră de la ANAF despre Declaraţia unică de venit 2023
Potrivit legislației în vigoare, declarația unică trebuie depusă de către cei care au realizat venituri din activităţi independente precum veniturile din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii şi veniturile din profesii liberale, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.

Norma de venit pentru fiecare activitate desfăşurată de contribuabil nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulţit cu 12. De asemenea, potrivit prevederilor art. 68 din Codul fiscal, persoanele care obţin venituri din activităţi independente, impuse pe bază de norme de venit, au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit avocatnet.ro.

Opţiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de doi ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (declarația 212) şi depunerea acesteia la organul fiscal competent până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor expirării perioadei de doi ani.

Totodată, opţiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercită prin completarea declaraţiei 212 cu informaţii privind determinarea venitului net anual în sistem real şi depunerea acesteia la organul fiscal competent până la data de 25 mai, inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 30 de zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.

Persoanele care realizează venituri din activităţi independente pentru care venitul net anual se stabileşte pe baza normelor de venit au obligaţia stabilirii impozitului anual datorat pe baza declaraţiei unice prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit ajustate, impozitul fiind final.

În ipoteza în care o persoană desfăşoară o activitate care generează venituri din activităţi independente, altele decât venituri din profesii liberale, pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activităţi se reduce proporţional, astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfăşurată activitatea respectivă. Astfel, venitul net din activități independente, determinat pe bază de norme anuale de venit, se reduce de către contribuabil, proporțional cu:

  • perioada de la începutul anului și până la momentul autorizării din anul începerii activității;
  • perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal, în situația încetării activității, la cererea contribuabilului.

De asemenea, în cazul în care apar întreruperi temporare de activitate în cursul anului, cauzate de accidente, spitalizare sau alte cauze obiective, inclusiv cele de forță majoră, dovedite cu documente justificative, normele de venit se reduc, de către contribuabil, proporțional cu perioada nelucrată.

Pentru veniturile din activități independente impuse pe bază de norme de venit, se datorează în funcție de nivelul veniturilor contribuția de asigurări sociale (CAS) în cotă de 25% și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cotă de 10%.