Ministerul Educaţiei a publicat metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă şi disertaţie

Publicat: Miercuri, 07 Decembrie 2016 11:04 // Actualizat: Miercuri, 07 Decembrie 2016 11:04 // Sursa: romaniatv.net

Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat metodologia- cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie. Examenul de licenţă/diplomă constă din 1–2 probe. Examenul de disertaţie constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie. Susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.

Programele de studii universitare de licenţă organizate în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează cu examen de licenţă pentru ciclul de studii universitare de licenţă sau examen de diplomă pentru învăţământul universitar de licenţă din domeniul ştiinţelor inginereşti, denumit în continuare examen de licenţă/diplomă. VEZI AICI METODOLOGIE-CADRU de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie

Pot susţine examen de licenţă/diplomă:

  • absolvenţii de învăţământ superior ai programelor de studii/specializărilor acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu existente, lichidate sau intrate în lichidare;
  • absolvenţii care au promovat examenul de selecţie, potrivit prevederilor art. 3

Instituţiile de învăţământ superior acreditate organizează şi desfăşoară examen de licenţă/diplomă la:

  • programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate în condiţiile legii;
  • programe de studii universitare de licenţă/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, pentru care au, în acelaşi domeniu de licenţă, programe de studii universitare de licenţă/ specializări acreditate.

În situaţia în care, la nivel naţional, într-un domeniu de licenţă există numai programe de studii universitare de licenţă/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, absolvenţii acestor programe susţin examenul de licenţă/diplomă la instituţii de învăţământ superior acreditate care au programe de studii universitare de licenţă/specializări acreditate similare, stabilite de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

Examenul de licenţă/diplomă constă din 1–2 probe, stabilite de către Senatul universitar, după cumurmează:

  • proba de evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
  • proba de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă/proiectului de diplomă.
Metodologia proprie a fiecărei instituţii de învăţământ superior acreditate va preciza, în funcție de specificul fiecărui program, numărul probelor și modul de susținere al acestora (oral, scris, probă practică).

Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă sunt publice. Tematica şi bibliografia se publică pe site-ul web al instituţiei de învăţământ superior.

În învăţământul superior medico-farmaceutic uman, prima probă din cadrul examenului de licenţă se constituie dintr-o componentă naţională şi, după caz, o componentă specifică. Componenta naţională se realizează sub formă de lucrare scrisă din tematica şi din bibliografia anunţate de către comisia de organizare, care va fi formată din specialişti desemnaţi de conducerile universităţilor de medicină şi farmacie acreditate.
 
Media de promovare a examenului de licenţă/diplomă trebuie să fie cel puţin 6,00. Nota de promovare per probă trebuie să fie cel puţin 5,00, indiferent de numărul probelor. Media probei/probelor, calculată ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen, precum şi media examenului de licenţă/diplomă se determină cu două zecimale, fără rotunjire. Notele la probele orale de examen sunt numere întregi de la 1 la 10. Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de licenţă/diplomă nu este publică.
 

Rezultatele fiecărei probe, se comunică prin afișare, în termen de cel mult 48 ore de la data susținerii acesteia, la avizierul facultății organizatoare și pe pagina web al instituției de învățământ superior.

Organizarea şi desfăşurarea examenului de disertaţie

Programele de studii universitare de master, organizate în baza Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează cu examen de disertaţie.

O instituţie de învăţământ superior acreditată organizează şi desfăşoară examen de disertaţie numai pentru absolvenţii proprii, din promoţia curentă şi din promoţiile anterioare, atât de la studiile universitare de master, cât şi de la studiile postuniversitare de master.
 
Examenul de disertaţie constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie. Susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului. Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie cel puţin 6,00. Media examenului de disertaţie se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.
 
Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertaţie nu este publică.
Luarea deciziilor în cadrul comisiei este reglementată prin regulamentul propriu. Rezultatele se comunică prin afișare, în termen de cel mult 48 ore de la data susținerii, la avizierul facultății organizatoare și pe pagina web al instituției de învățământ superior.
 
Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se eliberează de către instituţia organizatoare, în termen de cel mult 12 luni de la data promovării. Până la eliberarea diplomei, dar nu mai mult de 12 luni de la data promovării, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, adeverinţe de absolvire a studiilor.
 
Prezenta metodologie- cadru se aplică începând cu sesiunile de examene de finalizare a studiilor aferente promoţiei anului universitar 2016-2017.
loading...
Comenteaza // Vezi comentarii
Loading...
Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe   facebook facebook sau  twitter twitter.
1
EUR
4.8426
RON
30 May
noapte 11 °
zi 21 °
Ultimele joburi adaugate
24 H