Ministerul Educației face schimbări în regulament: Mediile elevilor să poată fi încheiate cu doar două note pe disciplină

Profesorii vor putea încheia mediile elevilor și cu note mai puține, având în vedere greva prelungită a profesorilor. Ministerul Educației a publicat, în consultare publică, proiectul de ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4183/2022.

06 iun. 2023, 21:31
Ministerul Educației face schimbări în regulament: Mediile elevilor să poată fi încheiate cu doar două note pe disciplină

Mediile elevilor să poată fi încheiate cu doar două note pe disciplină. Ministerul Educației a transmis că, “în anul școlar 2022-2023, numărul minim de calificative/note acordate elevului la o disciplină de studiu este de două”.

Mediile elevilor vor putea fi încheiate cu doar două note pe disciplină

În anul școlar 2022-2023, situația școlară anuală a elevilor, pe clase, poate fi încheiată fără ca aceasta să fie validată de către consiliul profesoral din unitatea de învățământ în ședința de încheiere a cursurilor și fără ca acesta să aprobe raportul privind situația școlară anuală.

În plus, se propune ca “elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o notă în plus faţă de numărul de calificative/note prevăzut la alin. (4) sau, după caz, la alin (4^1), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat/ă, de regulă, în ultimele trei săptămâni ale anului şcolar.”

Citește și Anunț de ultima oră pentru absolvenții de liceu care dau examen de Bacalaureat. Ce note se echivalează în contextul grevei profesorilor

„Reiterăm faptul că Ministerul Educației comunică permanent cu reprezentanții inspectoratelor școlare județene/ al municipiului București pentru a identifica cele mai bune soluții de adaptare la contextul generat de protestul personalului din învățământul preuniversitar, cu respectarea cadrului legal.”, se arată în comunicatul ministerului Educației.

La o materie, un elev trebuie să aibă minimum N+3 note. Adică profesorul va pune cu cel puțin 3 note mai mult decât numărul de ore pe săptămână la acea materie, la clasă.

Iată ce prevede Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ, la articolul 109, alineatul 1: “La fiecare disciplină de studiu/modul se încheie anual o singură medie, calculată prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului”.

Citește și Salariu de 1.000 de euro pentru un profesor debutant. ”Atunci am putea să învingem inerția socială care te face să nu intri în sistemul de educație”

Media generală anuală este calculată conform articolului 109, alineatul 4 din Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) 2022.

“Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, prin rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele și de la purtare”, potrivit regulamentului.