Noi beneficii pentru ucraineni care au copii în școlile și grădinițele din România. Câți bani primesc refugiații de la noi din țară

Ucrainenii care au copii în școlile și grădinițele de la noi din țară vor beneficia de un sprijin financiar. Acesta va avea un cuantum de 2.000 de lei pe lună.

13 mai 2023, 22:59
Noi beneficii pentru ucraineni care au copii în școlile și grădinițele din România. Câți bani primesc refugiații de la noi din țară
Ce trebuie să îndeplinească familile de ucraineni care vor să aplice

Noi ajutoare pentru familiile de ucraineni care s-au refugiat în România. Cei care au copiii înscriși în grădinițe sau școli de la noi din țară, vor beneficia de un ajutor financiar, în cuantum de 2.000 de lei pe lună. Acest lucru se aplică începându cu luna mai. Conform datelor furnizate de Poliția de Frontieră, pe teritoriul României au intrat 3,9 milioane de persoane care fugeau din calea războiului.

Citește și: Zelenski s-ar putea întâlni cu Papa Francisc. Mesaj pentru ucraineni înainte de confraofensivă VIDEO

Pentru acest demers, de oferire a sprijinului financiar, există și un cadru legal, respectiv o hotărâre a guvernului, respectiv 368 din 26 aprilie 2023. Aceasta privește  ”acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina”.

”Suma forfetară prevăzută (…) se compune dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum diferențiat, respectiv de 750 lei/lună pentru persoana singură și 2.000 lei/lună pentru o familie, precum și dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de hrană în cuantum de 600 lei/lună pentru fiecare persoană”.

Acest ajutor va fi acordat timp de patru luni consecutive. Cei care își doresc să beneficieze de acest sprijin pentru următoarele trei luni, din cele maximum 4 luni consecutive de acești bani, ucrainenii trebuie să ”depună o cerere (în primele cinci zile lucrătoare ale fiecărei luni la autoritatea administrației publice locale a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe raza căreia optează să locuiască, însoțită de documentul/documentele de identitate.

Ce trebuie să îndeplinească familile de ucraineni care vor să aplice pentru sprijin

Conform textului hotărârii guvernamentale, cei care aplică trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de condiții.

Potrivit textului, trebuie îndeplinite cumulativ mai multe condiții.

”Solicitantul și membrii familiei acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României să fie înregistrați la una din agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a municipiului București sau, după caz, să fie încadrați în muncă pe teritoriul României”.

„Să aibă înscriși copiii minori care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar, în grupe/clase/formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar: în calitate de antepreșcolari, preșcolari sau elevi; sau în calitate de audienți; sau care frecventează activități educaționale din oferta altor instituții/organizații, precum huburi sau centre educaționale din unități de învățământ de către autorități ale administrației publice locale sau organizații neguvernamentale, centre Blue Dot, palate și cluburi ale copiilor, centre comunitare de învățare permanentă, centre educaționale pentru preșcolari, școli de artă sau centre culturale”.

Condiția prevăzută la alin. (2) lit. a) nu se aplică în cazul următoarelor categorii de persoane, numai dacă prezintă documente care să facă dovada situației de fapt: a) persoanele care urmează o formă de învățământ superior acreditată la zi în România;b) persoanele cu dizabilități care prezintă certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din România;c) persoanele cu vârsta peste 65 de ani;d) persoana care are în creștere sau în îngrijire un copil în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap”.

”Cererile se depun de un reprezentant major al familiei sau, după caz, de persoana singură majoră și sunt însoțite de: extrasul de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, pe numele solicitantului, de documentele doveditoare a îndeplinirii condițiilor” (persoana are contract de muncă, este luată în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă, are un copil în creștere, are dizabilități, este student)

Citește și: Vladimir Putin, ultimatum pentru ucraineni. Decretul a fost semnat vineri