Noi reguli în şcolile şi grădiniţele din Capitală. În ce condiţii se suspendă cursurile DOCUMENT

DSP Bucureşti anunţă procedura care se aplică în unităţile de învăţământ din Capitală pentru combaterea şi prevenirea infectărilor cu coronavirus.

18 ian. 2022, 12:16
Noi reguli în şcolile şi grădiniţele din Capitală. În ce condiţii se suspendă cursurile DOCUMENT

Noi reguli în şcolile şi grădiniţele din Capitală. Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti explică ce se va întâmpla cu elevii care prezintă stare febrilă în timpul orelor, dar şi în ce condiţii se vor suspenda cursurile unei grupe sau la nivelul întregii unităţi de învăţământ.

Noi reguli în şcolile şi grădiniţele din Capitală

Potrivit documentului DSP Bucureşti, în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe, cursurile se desfășoară cu prezență fizică daca rata de ocupare, la nivelul Municipiului Bucuresti, a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 este cel mult 75%.

Citeşte şi Şcolile s-ar putea închide din cauza facturilor uriaşe la utilităţi. Avertismentul lui Sorin Cîmpeanu

În situația în care rata de ocupare, la nivelul Municipiului Bucuresti, a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 este mai mare de 75%, în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe cursurile se desfășoară în sistem online.

Reluarea cursurilor cu prezență fizică se face numai după ce rata de ocupare, la nivelul Municipiului Bucuresti, a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 scade sub 70%.

Direcția de sănătate publică a municipiului București comunică pe site-ul propriu rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2, în fiecare săptămână, având ca zi de referință ziua de joi. Sursa datelor referitoare la rata de ocupare a paturilor este platforma «Alerte MS».

Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar emit decizia privind modalitatea de desfășurare a cursurilor, cu informarea ISMB. Schimbarea modalității de desfășurare a cursurilor se realizează astfel încât săptămâna de școală să nu fie fragmentată cu două scenarii diferite, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 6.(6) din ordinul comun.

Trecerea de la scenariul online la scenariul cu prezență fizică se face prin decizia consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, cu informarea ISMB, în situația prevăzută la alin. (3). Prin excepție, unitățile de învățământ special desfășoară cursurile cu prezență fizică.

Ce se întâmplă cu elevii care prezintă stare febrilă în timpul orelor de curs

În cazul în care există un consimțământ informat și semnat al părintelui/tutorelui legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării preșcolarilor sau elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testați, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimțământul personal.

Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical școlar de la nivelul unității de învățământ vor fi raportate către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, în maximum 24 de ore.

Dacă părintele/tutorele legal nu își exprimă acordul pentru testare, în cazul existenței unor simptome specifice, acesta va lua legătura cu medicul de familie în vederea stabilirii pașilor următori.

Ce se întâmplă dacă apare un caz pozitiv într-o grupă

Personalul medical din cadrul unităților de învățământ/Personalul desemnat din unitatea de învățământ preuniversitar/conexă va întocmi lista preșcolarilor/elevilor cu care cazul/cazurile confirmat(e) din rândul preșcolarilor, elevilor au interacționat în mod frecvent, listă pe care o va comunica DSP/DSPMB. Ulterior, DSP/DSPMB și conducerea unității de învățământ vor decide împreună măsurile care se impun.

Revenirea în colectivitate in cazul prescolarului/elevului depistat pozitiv cu SARS-CoV-2, se va face astfel:

după 7 zile în cazul celor vaccinați cu schemă completă și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau al celor care au fost confirmați pozitiv în ultimele 180 de zile

dupa 10 zile pentru cei care nu sunt vaccinați împotriva COVID-19 cu schemă completă de vaccinare sau nu au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile, de la data recoltarii testului.

Preșcolarii/Elevii cu care cazul/cazurile confirmat(e) din rândul acestora au interacționat în mod frecvent, vor fi carantinați astfel:

a) timp de 10 zile, cei care nu sunt vaccinați împotriva COVID-19 cu schemă completă de vaccinare sau nu au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile;
b) timp de 5 zile, în cazul celor vaccinați cu schemă completă și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau al celor care au fost confirmați pozitiv în ultimele 180 de zile.

În ce condiţii se suspendă cursurile unei clase

La apariția a 3 cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive la nivelul unei clase/grupe de studiu, cursurile cu prezență fizică la nivelul clasei/grupei respective se suspendă pentru o perioadă de 10 zile începând cu ziua următoare confirmării celui de-al treilea caz. Măsura suspendării la nivelul grupei/clasei este dispusă prin decizie a consiliului de administrație al unității de învățământ.

În situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi se vor suspenda doar cursurile cu prezență fizică pentru clasa în care au fost confirmate cazurile de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2. Elevii din schimbul următor continuă cursurile cu prezență fizică după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă.

În ce condiţii se suspendă cursurile la nivelul întregii unităţi de învăţământ

La data suspendării cursurilor pentru 50% din totalul grupelor/claselor, se suspendă activitatea cu prezența fizică la nivelul întregii unități de învățământ, pentru o perioadă de 10 zile. Măsura suspendării la nivelul unității de învățământ este dispusă prin hotărâre a CMBSU, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISMB și al DSPMB.

La apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARSCoV2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ/instituției conexe, care va informa DSPMB. În urma anchetei epidemiologice, DSPMB va stabili care sunt contacții direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul grupei/clasei sau unității de învățământ.

Reluarea cursurilor care presupun prezența fizică pentru grupa/clasa suspendată temporar se dispune prin decizia conducerii unității de învățământ preuniversitar/conexe, după consultarea și avizul DSPMB.

Reluarea cursurilor care presupun prezența fizică pentru unitatea/structura de învățământ preuniversitar suspendată temporar se dispune prin hotărârea CMBSU, la propunerea conducerii unității de învățământ preuniversitar/ conexe, cu avizul ISMB și al DSPMB.

Citeşte şi Sorin Cîmpeanu, anunț de ultimă oră despre închiderea școlilor, în funcție de ocuparea paturilor din spitale: Într-o astfel de situaţie trebuie să plătim cu toţii un preţ

Regulile de protecție sanitară în școli și clase. Masca e obligatorie

Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică de minimum 1 metru între elevi. Dacă configurația sălii de clasă (suprafață, mobilier etc.) nu permite distanțarea fizică de minimum 1 metru, atunci spațiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanță maxim posibilă intre elevi.

Deplasarea elevilor în interiorul institutiei trebuie limitată prin alocarea aceleiași săli pentru o singura clasă de elevi. Principiul de urmat este „1 clasa de elevi = 1 sala”, cu excepția laboratoarelor și atelierelor, sălilor de sport, pentru care se va aplică protocolul de dezinfectare dupa fiecare grupă.

Sălile de clasă trebuie aerisite cel puțin 30 de minute înainte de sosirea elevilor, apoi 10 minute in simpul pauzelor.

Masca de protectie e obligatorie.

Este interzis schimbul de obiecte personale.

precedura-scoli-17.01

loading...
Partenerii noștri