Număr mai mic de elevi la clase în școlile din România. CES vrea cel mult 20 de elevi în clasele primare și 22 în gimnaziu

Numărul elevilor dintr-o clasă ar trebui să scadă pe fiecare nivel de studiu, arată propunerea făcută de Consiliul Economic și Social. CES este organism de avizare al inițiativelor legislative, iar joi a avut în dezbatere și vot proiectele de legi ale Educației. Instituția a dat un aviz favorabil cu propuneri și observații, iar președintele CES a anunțat în plen că Guvernul a decis să facă ședință vineri pentru aprobarea acestor proiecte.

24 mart. 2023, 08:42
Număr mai mic de elevi la clase în școlile din România. CES vrea cel mult 20 de elevi în clasele primare și 22 în gimnaziu

Această propunere legată de scăderea numărului maxim de copii în grădiniță, de la 20, cât e în proiectul legii Deca, la 18, a fost făcută de învățământ a CES, conform documentului consultat de Edupedu.ro. Pentru învățământul primar ar trebui să fie maximum 20 de copii în clasă, la gimnaziu 22, față de 26 în prezent.

Propunerea CES: Art. 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) În învăţământul preuniversitar, formaţiunile de studiu cuprind grupe sau clase, după cum urmează:

a) învățământul timpuriu antepreşcolar:

(i) grupa mică cuprinde în medie 5 copii, dar nu mai puţin de 4 şi nu mai mult de 8;

(ii) grupa mijlocie cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puţin de 5 şi nu mai mult de 10,

(iii) grupa mare cuprinde în medie 10 copii, dar nu mai puţin de 7 şi nu mai mult de 12.

b) învăţământul timpuriu preşcolar: grupa cuprinde în medie 12 preşcolari, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 18;

c) învăţământul primar: clasa cuprinde în medie 16 elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 20;

d) învăţământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 18 de elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 22;

e) învăţământul sportiv și de artă vocațional: clasa cuprinde în medie 16 elevi, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 22 şi pot fi constituite din maximum 4 grupe. Grupa cuprinde în medie 7 elevi, dar nu mai puţin de 4 şi nu mai mult de 10;

f) învățământul liceal, inclusiv dual: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai mult de 26;

g) instruirea practică şi pregătirea de specialitate se desfăşoară pe grupe de minimum 8 elevi şi maximum 15 elevi;

h) clasele din învăţământul liceal tehnologic pot fi constituite din maximum 3 grupe cu calificări diferite;

i) învăţământul postliceal: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai mult de 26;

j) învățământul special:

(i) pentru antepreșcolari cu sprijin de nivel I-II: grupa de sprijin special cuprinde, în medie, 5 copii, dar nu mai puțin de 4 și nu mai mult de 6;

(ii) pentru beneficiarii primari cu sprijin special de nivel I-II: grupa/clasa de sprijin special cuprinde în medie 7 elevi, dar numai puțin de 6 și nu mai mult de 8 elevi;

(iii) pentru antepreșcolari cu deficiențe grave de dezvoltare și preșcolari cu sprijin special de nivel III-IV: grupa cuprinde, în medie, 3 copii, dar nu mai puțin de 2 și nu mai mult de 4;

(iv) învățământul special pentru beneficiarii primari cu sprijin special de nivel III-IV: grupa/clasa cuprinde, în medie, 4 elevi, dar nu mai puțin de 3 și nu mai mult de 5.

(v) învățământul special pentru beneficiarii primari cu sprijin special de nivel IV cu deficienţe senzoriale asociate (surdocecitate) sau cu deficienţe senzoriale asociate cu alte tipuri de deficienţe: grupa/clasa cuprinde, în medie, 3 elevi, dar nu mai puțin de 2 și nu mai mult de 4;

k) prin excepție de la litera j), în învățământul tehnologic special pentru elevi cu deficiențe ușoare și/sau moderate: clasa cuprinde în medie 10 elevi, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 12.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în unitățile administrativ-teritoriale în care există cerere pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale, efectivele formațiunilor de studiu se înființează, se organizează și funcționează astfel:

a) organizarea de noi formațiuni de studiu pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale, cu efective mai mici decât minimul prevăzut de prezenta lege, se poate realiza la cererea părinților/reprezentanților legali în condițiile legii;

b) în situații excepționale, formațiunile de studiu pentru antepreșcolari, preșcolari sau elevi, pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale, pot funcționa sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea ministrului educației, pe baza unei propuneri justificate din partea consiliului de administrație al unității de învățământ care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1). Efectivul maxim nu poate fi depășit cu mai mult de 2 beneficiari primari;

Forma prevăzută în actualul proiect de lege trimis spre avizare este următoarea:

Art. 23 (1) În învățământul preuniversitar, formațiunile de studiu cuprind grupe sau clase, după cum urmează:

a) învățământul timpuriu antepreșcolar:

(i) grupa mică cuprinde, în medie, 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9;

(ii) grupa mijlocie cuprinde, în medie, 10 copii, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 12;

(iii) grupa mare cuprinde, în medie, 12 copii, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 16.

b) învățământul timpuriu preșcolar: grupa cuprinde, în medie, 15 preșcolari, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 20;

c) învățământul primar: clasa cuprinde, în medie, 16 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22;

d) învățământul gimnazial: clasa cuprinde, în medie, 18 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 26;

e) învățământul sportiv și de artă: clasa cuprinde, în medie, 16 elevi, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 24 și pot fi constituite din maximum 4 grupe. Grupa cuprinde, în medie, 7 elevi, dar nu mai puțin de 4 și nu mai mult de 10;

f) învățământul liceal, inclusiv dual: clasa cuprinde, în medie, 22 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 26;

g) instruirea practică și pregătirea de specialitate se desfășoară pe grupe de minimum 8 elevi și maximum 15 elevi;

h) clasele din învățământul liceal tehnologic pot fi constituite din maximum 3 grupe cu calificări diferite;

i) învățământul postliceal: clasa cuprinde, în medie, 22 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 28;

j) învățământul special:

(i) pentru antepreșcolari cu sprijin de nivel I-II: grupa de sprijin special cuprinde, în medie, 6 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 7;

(ii) pentru beneficiarii primari cu sprijin special de nivel I-II: grupa/clasa de sprijin special cuprinde în medie 7 elevi, dar numai puțin de 6 și nu mai mult de 8 elevi;

(iii) pentru antepreșcolari cu deficiențe grave de dezvoltare și preșcolari cu sprijin special de nivel III-IV: grupa/clasa cuprinde, în medie, 4 copii, dar nu mai puțin de 3 și nu mai mult de 5;

(iv) învățământul special pentru beneficiarii primari cu sprijin special de nivel III-IV: grupa/clasa cuprinde, în medie, 5 elevi, dar nu mai puțin de 4 și nu mai mult de 6.

k) prin excepție de la litera j), în învățământul tehnologic special pentru elevi cu deficiențe ușoare și/sau moderate: clasa cuprinde în medie 10 elevi, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 12.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. i), formațiunile de studiu pentru unitățile de învățământ postliceal militar pot avea un efectiv de minimum 10 elevi pentru unele arme/specializări/specialități militare cu aprobarea eșalonului ierarhic superior.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în unitățile administrativ-teritoriale în care există cerere pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale, efectivele formațiunilor de studiu se înființează, se organizează și funcționează astfel:

a) organizarea de noi formațiuni de studiu pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale, cu efective mai mici decât minimul prevăzut de prezenta lege, se poate realiza la cererea părinților/reprezentanților legali sau al organizației minorității naționale reprezentate în Parlamentul României în condițiile legii;

b) în situații excepționale, formațiunile de studiu pentru antepreșcolari, preșcolari sau elevi, pentru forma de învățământ în limba maternă a unei minorități naționale, pot funcționa sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea ministrului educației, pe baza unei propuneri justificate din partea consiliului de administrație al unității de învățământ sau al organizației minorității naționale reprezentate în Parlamentul României care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1). Efectivul maxim nu poate fi depășit cu mai mult de 2 beneficiari primari”;

Momentan, în Legea 1/2011, la articolul 63, limitele pentru componența claselor/grupelor de elevi sunt următoarele:

Articolul 63

”(1) În învățământul preuniversitar, formațiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, după cum urmează:

a) educația antepreșcolară: grupa mică cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9; grupa mijlocie cuprinde în medie 12 copii, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 15 și grupa mare cuprinde în medie 12 copii, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 20;

b) învățământul preșcolar: grupa cuprinde în medie 15 preșcolari, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 20;

c) învățământul primar: clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22;

d) învățământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 26;

d^1) învățământul de artă: clasa cuprinde în medie 14 elevi, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 25 și pot fi constituite din maximum 4 grupe. Grupa cuprinde în medie 6 elevi, dar nu mai puțin de 4 și nu mai mult de 10;

e) învățământul liceal și profesional: clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30;

e^1) învățământul dual: clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puțin de 20 și nu mai mult de 30;

e^2) instruirea practică și pregătirea de specialitate se desfășoară pe grupe de minimum 10 elevi și maximum 15 elevi;”

Alte modificări apar la structura orarului zilei, potrivit propunerii Consiliului Economic și Social.

Art. 19 se modifică și va avea următorul conținut:

(6) Reţeaua şcolară se organizează, după consultarea partenerilor sociali, după cum urmează:

(17) Procesul educaţional se desfăşoară în maximum 2 schimburi. Organizarea programului şcolar are în vedere următoarele reguli:

a) Procesul educaţional se desfăşoară în maximum două schimburi;

b) Cursurile pentru elevii din clasa pregătitoare şi din clasele I şi a II-a nu vor începe înainte de ora 8.00 şi nu se vor termina mai târziu de ora 14.00;

c) În învăţământul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare oră şi o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs. La clasa pregătitoare şi la clasa I, activităţile de predare-învăţare-evaluare acoperă 30-35 de minute, restul de timp fiind destinat activităţilor liber alese, recreative;

d) În situaţiile în care clasele din învăţământul primar funcţionează împreună cu alte clase din nivelurile superioare de învăţământ, ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele cinci minute se organizează activităţi de tip recreativ;

e) Pentru clasele din învăţământul gimnazial, liceal şi postliceal, ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră. După a treia oră de curs se poate stabili o pauză de 15-20 de minute;

f) În situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu aprobarea  DJIP/DMBIP.

(19) În fiecare unitate de învățământ, se asigură funcționarea și dotarea corespunzătoare, după caz, a cel puțin unui cabinet medical, o cameră-resursă pentru suport educațional și psihopedagogic, a unei biblioteci, a unui spațiu închis și/sau în aer liber destinat activităților sportive și a unui laborator de informatică, de științe, tehnologie, inginerie, artă și matematică, denumit în continuare ȘTIAM.

În unitățile de învățământ în care sunt înmatriculați copii/elevi cu CES se asigură şi spaţii pentru cabinete de logopedie, cabinete de consiliere şcolară și camere resursă pentru educaţie specială. Înmatricularea copiilor/elevilor cu CES într-o unitate de învățământ de masă se face doar în situația în care aceasta dispune de resursă umană și bază materială corespunzătoare.

Forma actuală din proiectul de act normativ este:

Art. 19 (1)…(5)

(6) Rețeaua școlară se organizează după cum urmează:

a)…c)

(17) Procesul educațional se desfășoară în maximum 2 schimburi. Organizarea programului școlar are în vedere următoarele reguli:

a) cursurile pentru elevii din clasa pregătitoare și din clasele I și a II-a nu vor începe înainte de ora 8.00 și nu se vor termina mai târziu de ora 14.00;

b) în învățământul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare oră și o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs;

c) în situațiile în care clasele din învățământul primar funcționează împreună cu alte clase din nivelurile superioare de învățământ, ora de curs este de 45 de minute, iar în ultimele cinci minute se organizează activități de tip recreativ;

d) pentru clasele din învățământul gimnazial, liceal și postliceal, ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră. După a treia oră de curs se poate stabili o pauză de 15-20 de minute;

e) în învățământul special, durata orei de curs și a activităților de terapii specifice este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare oră și o pauză de 30 de minute după cea de-a doua oră de curs;

f) în situații speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs și a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ, cu aprobarea DJIP/DMBIP.

(19) În fiecare unitate de învățământ, se asigură funcționarea și dotarea corespunzătoare, după caz, a cel puțin unui cabinet medical, o cameră-resursă pentru suport educațional și psihopedagogic, a unei biblioteci, a unui spațiu închis și/sau în aer liber destinat activităților sportive și a unui laborator de informatică, de științe, tehnologie, inginerie, artă și matematică, denumit în continuare ȘTIAM. Unitățile de învățământ, după caz, pot asigura și spații pentru cabinete de logopedie, cabinete pentru terapii specifice, cabinete de consiliere școlară sau camere resursă pentru educație specială.

Avizul este unul consultativ pentru Guvern, iar propunerile pot fi preluate sau nu de inițiator.