Ordonanţa Guvernului care permite creşterea de taxe, ocolindu-se termenul de 6 luni valabil legal în acest moment

Guvernul, prin Ministerul Finanțelor, a pregătit o ordonanță de urgență prin care vrea să poată majora taxe în termene mai scurte de cele 6 luni prevăzute în prezent de Codul Fiscal.

20 sept. 2023, 17:08
Ordonanţa Guvernului care permite creşterea de taxe, ocolindu-se termenul de 6 luni valabil legal în acest moment

În prezent, modificările la Codul fiscal (Legea nr. 227/2015) intră în vigoare în termen de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României. Iar în cazul în care prin lege se introduc impozite, taxe sau contribuţii obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilităţi existente, acestea vor intra în vigoare cu data de 1 ianuarie a fiecărui an şi vor rămâne nemodificate cel puţin pe parcursul acelui an.

În data de 19 septembrie, pe site-ul Ministerului Finanțelor a fost publicat proiectul OUG pentru modificarea alineatului (4) al articolului 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. În document se explică „situația financiară dificilă a României” și motivele modificării propuse, precum faptul că România se află în procedură de deficit excesiv, dar și deoarece prognoza de deficit bugetar pentru anul 2023 de 6,84% din PIB nu se înscrie în angajamentul României față de Comisia Europeană.

Astfel, potrivit documentului, „pentru a rezolva problema de deficit bugetar, dar și de sustenabilitate a finanțelor publice, precum și pentru a evita riscul de suspendare a fondurilor alocate prin PNRR și Politica de Coeziune sau de creștere a costului finanțărilor pentru refinanțarea datoriei publice cât și pentru finanțarea deficitului bugetar sunt necesare măsuri care au ca obiectiv general consolidarea fiscal-bugetară a României prin administrarea eficientă a veniturilor publice”.

Totodată, „deoarece problemele menționate mai sus vizează interesul public și strategic al României pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publice, gestionarea fondurilor europene și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență”.

Citeşte şi: Plățile cu bani cash, restricţionate în toate magazinele cash and carry. Care este noua limită

În prezent, articolul 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, are următorul cuprins:

ART. 4 – Modificarea și completarea Codului fiscal

(1) Prezentul cod se modifică și se completează prin lege, care intră în vigoare în termen de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În cazul în care prin lege se introduc impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilități existente, acestea vor intra în vigoare cu data de 1 ianuarie a fiecărui an și vor rămâne nemodificate cel puțin pe parcursul acelui an.

(3) În situația în care modificările și/sau completările se adoptă prin ordonanțe, se pot prevedea termene mai scurte de intrare în vigoare, dar nu mai puțin de 15 zile de la data publicării, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2).

(4) Fac excepție de la prevederile alin. (1) și (2) modificările care decurg din angajamentele internaționale ale României.

Potrivit documentului, consultat de Digi 24, primul articol din OUG propusă modifică aliniatul 4:

Art. 1. – La articolul 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(4) Fac excepție de la prevederile alin. (1) și (2) modificările care decurg din angajamentele internaționale ale României, precum și modificările şi/sau completările prin care se introduc impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilități existente, în situații extraordinare de procedură de deficit bugetar excesiv constatate potrivit Tratatelor Uniunii Europene și a regulamentelor subsidiare agreate la nivel european.

Totodată, proiectul de OUG mai conține un articol care spune că prevederile aliniatului 4 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Art. 2. – Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile alin. (4) intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență.

Citeşte şi: Veste proastă pentru români de la ANAF. Ce trebuie să ştie persoanele care au de plătit amenzi, s-a schimbat legea!