Pensii 2023. Este ultima zi, se taie pensiile dacă nu se depune adeverinţa în original până pe 25 octombrie

Casa naţională de pensii le aminteşte studenţilor să prezinte caselor teritoriale de pensii – până la data de 25 octombrie 2023 - adeverința în original din care să rezulte că în anul universitar 2023-2024, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii. În situația neprezentării până la data de 25 octombrie 2023 a adeverinței în original, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută de la plată.
Filip Stan
24 oct. 2023, 13:45
Pensii 2023. Este ultima zi, se taie pensiile dacă nu se depune adeverinţa în original până pe 25 octombrie

Pensii 2023. Miercuri, 25 octombrie, este ultima zi în care beneficiarii pensiei de urmaş pot prezenta adeverinţa caselor teritoriale de pensii. Concret, studenții care beneficiază de pensie de urmaș au termen ca până la 25 octombrie 2023 să prezinte caselor teritoriale de pensii adeverința în original, din care să rezulte că sunt înscriși în anul universitar 2023-2024.

Altfel, ei riscă să se trezească cu pensia suspendată. Potrivit Casei de Pensii, în caz contrar, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută de la plată.

Ce a transmis Casa de Pensii cu privire la studenții care beneficiază de pensie de urmaș:

„Studenții beneficiari ai unei pensii de urmaş, în vârstă de până la 26 de ani, au obligația, după caz:

– să transmită/depună la sediul caselor teritoriale de pensii – până la data de 25 septembrie 2023 – o declarație pe propria răspundere privind continuarea studiilor.

În cazul nedepunerii declarației, până la data de 25 septembrie 2023, pensia aferentă lunii octombrie va fi reținută de la plată, potrivit procedurii.

– să prezinte caselor teritoriale de pensii – până la data de 25 octombrie 2023 – adeverința în original din care să rezulte că în anul universitar 2023-2024, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii.

!!! În situația neprezentării până la data de 25 octombrie 2023 a adeverinței în original, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută de la plată”.

Pensii 2023. Alte cazuri în care poate suspenda plata pensiei de urmaş

Casa Națională de Pensii a detaliat situațiile în care se poate suspenda plata pensiei de urmaș, pentru toți beneficiarii acestui tip de pensie, fie că vorbim de copiii beneficiari, fie de soțul supraviețuitor.

• pensionarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenţie de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, dacă potrivit prevederilor acesteia pensia se plăteşte de către celălalt stat;

• pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă sau a Centrelor Regionale de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă;

• pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, nu mai urmează programele recuperatorii, întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale;

• pensionarul urmaş, încadrat în gradul I sau II, realizează venituri lunare:
a. în baza unui contract individual de muncă;
b. în baza unui raport de serviciu;
c. din activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi ca membri cooperatori într-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.

• copilul pensionar de urmaş, încadrat în gradul III de invaliditate realizează venituri lunare :
a. în baza unui contract individual de muncă;
b. în baza unui raport de  serviciu;
c. din activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi ca membri cooperatori într-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.
!!! Depăşind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv.

• copilul beneficiar al pensiei de urmaş cu vârsta mai mare de 16 ani, dar până la 26 de ani daca nu face dovada continuării studiilor într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, situație în care plata pensiei se suspendă cu 1 octombrie a anului în curs;

• soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş (vezi art. 118 alin.(2) din lege), realizează venituri lunare mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat:
a. în baza unui contract individual de muncă;
b. în baza unui raport de serviciu;
c. din activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate în condițiile Legii nr. 263/2010 cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.

• soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, s-a recăsătorit;

• soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, optează pentru o altă pensie, potrivit legii, din acelaşi sistem, sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului public de pensii;

• la cererea pensionarului, situaţie în care suspendarea plăţii se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea, scrie scrie bugetul.ro.

Pensii 2023. Când sună poştaşul la uşă în noiembrie. Anunţ important pentru 5 milioane de români

Pensii 2023. Data la care pensionarii români primesc pensia în luna noiembrie 2023 diferă în funcție de modul în care aceștia au ales să le fie livrați banii.

Astfel, plata drepturilor de pensie pentru luna octombrie prin Poșta Romana se face în perioada 1-15 a lunii noiembrie, la domiciliul pensionarilor.

Persoanele care nu sunt găsite la domiciliu, drepturile bănești și documentul de plată pot fi ridicate de la ghișeele poștale, în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective.

De asemenea, în ceea ce privește pensionarii care au ales plata în cont curent sau pe card, aceștia trebuie să știe că pensia pentru luna octombrie va intra pe card în jurul datei de 13 noiembrie.

De fel plata pensiilor pe card se face pe data de 12, a fiecărei luni, dar pentru că în luna noiembrie această dată cade duminica, pensiile vor fi întârziate cu o zi.

Odată cu intrarea în vigoare a noii Legi 127/2019, care va aduce o serie de modificări semnificative în sistemul de pensii din România, ar urma ca pensiile românilor să fie majorate.Se știe faptul că această lege a fost aprobată în Parlamentul României, în urmă cu patru ani și ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2024.

Un pas major important îl reprezintă recalcularea pensiei minime. Astfel aceasta urmează să fie fi recalculată în funcție de procentajul de 40% până la 45% din salariul minim brut pe economie, și această valoare va crește în funcție de stagiul de cotizare. Mai concret, dacă salariul minim pe economie ar urma să fie de 3.300 de lei începând cu luna octombrie, pensia minimă ar putea începe de la 1.320 de lei, ceea ce reprezintă 40% din salariul minim.

Odată cu intrarea în vigoare a noii legi, se așteaptă, totuși, o creștere semnificativă a pensiei minime. De menționat este faptul, că în momentul de față, aceasta este 1.125 de lei, iar odată cu aplicarea noii legi, aceasta ar urma să crească cu cel puțin 17,3%. Potrivit datelor oferite de către Institutul Național de Statistică, numărul total al beneficiarilor acestei prevederi a fost de 1,147 milioane de persoane în trimestrul II al anului 2023.

Creșterea ar urma să aducă un mare beneficiu pentru aceste persoane, care vor avea o pensie mai mare și astfel își vor putea susține cu ușurință traiul.

Românii născuți în intervalul aprilie 1945- septembrie 1946 și care s-au pensionat între septembrie 2008 și iulie 2010 vor beneficia de o creștere a pensiei de aproximativ 30%. De asemenea, cei născuți între mai și septembrie 1948 și care s-au pensionat între octombrie 2012 și martie 2013 vor înregistra o creștere similară, de aproximativ 30%.

Pentru românii născuți în perioada iulie 1947- aprilie 1948 și care au ieșit la pensie între septembrie 2011 și septembrie 2012, majorarea va fi de aproximativ 15%. Această diferențiere se bazează pe stagiul de cotizare și vârsta la care asiguratul a ieșit la pensie.

Trebuie precizat faptul că recalcularea și majorarea pensiilor reprezintă un pas important pentru îmbunătățirea nivelului de trai al pensionarilor din România și pentru corectarea inechităților existente în sistemul de pensii român.

Pensii 2023: Cu cât cresc pensiile românilor după noua formulă: Majorări şi de 30%. Diferenţe mari între bărbaţi şi femei, va ieşi scandal!

3

Pensii 2023: În anul 2023, pensiile românilor suferă ajustări semnificative, influenţate de legea sub care s-au pensionat şi de data naşterii, ceea ce poate duce la majorări de până la 30%.

Conform datelor analizate, un segment notabil al populaţiei care va beneficia de o majorare a pensiei de aproximativ 30% este reprezentat de cei născuţi între aprilie 1945 şi septembrie 1946, care s-au pensionat între septembrie 2008 şi iulie 2010.

De asemenea, un procentaj similar de creştere a pensiei, în jurul valorii de 30%, va fi aplicat şi românilor născuţi între mai şi septembrie 1948, care s-au pensionat în perioada octombrie 2012 – martie 2013.

Pensii 2024. Creşte vârsta de pensionare şi se schimbă formula de calcul
Pentru cei născuţi între iulie 1947 şi aprilie 1948, care au ieşit la pensie în intervalul septembrie 2011 – septembrie 2012, se preconizează o creştere a pensiei la jumătate, de aproximativ 15%.

Aceste ajustări ţin cont de stagiul de cotizare şi vârsta asiguratului la momentul ieşirii la pensie.

Daniel Baciu, şeful Casei Naţionale de Pensii, a furnizat detalii cu privire la recalcularea şi indexarea pensiilor în cadrul unui interviu la Antena 3 . El a subliniat că se aşteaptă ca ambele procese să fie finalizate până la anul viitor, conform prevederilor legale.

„Recalcularea pensiilor va fi utilizată pentru ajustarea acestora pe baza noii formule de calcul prevăzute de lege. Acest proces este precedat de evaluarea tuturor dosarelor în plată, care se desfăşoară în prezent în casele teritoriale de pensii. Suntem în stadiul final al acestui proces, cu 90% din dosare evaluate. Ne aşteptăm să finalizăm această etapă dificilă în perioada următoare.

Fiecare dosar este supus verificării, digitalizării şi introdus într-un sistem informatic de ultimă generaţie. După finalizarea acestei etape, vom proceda la recalcularea pensiilor conform noii formule prevăzute în noua lege a pensiilor.

Este esenţial să încheiem acest proces până în 2023, pentru a putea implementa noua lege a pensiilor. Procesul de digitalizare şi evaluare trebuie să fie finalizat în acest an”, a declarat Daniel Baciu, şeful Casei Naţionale de Pensii.

„Calculele sunt corecte, plecând de la faptul că nu discutăm de alte venituri care să facă parte din baza de calcul. Sunt ajustările făcute pe formula de calcul plecând de la numărul total de puncte.

Fosta şefă a Casei Naţionale de Pensii susţine că veniturile pensionarilor vor creşte mai mult pentru bărbaţi decât pentru femei
Atunci, vedem că unele pensii vor creşte şi cu 30%, altele nu ar trebui să crească, aritmetic vorbind.

Dar pornind de la principiul că niciun venit nu trebuie să fie diminuat, atunci acele pensii vor rămâne la cuantumul actual.

În plus, bărbaților le crește pensia mai mult pe această lege, pentru că ei au avut, prin această formulă de determinare a punctajului mediu de calcul, stagiul complet de cotizare care a plecat de la 30 de ani.

Având în vedere că se va lua în calcul un stagiu complet de cotizare de 25 de ani, diferenţa de 20% reprezintă procentul de majorare de 30% faţă de 25%.

Astfel, potrivit noii formule de calcul, bărbaţii vor fi cei mai avantajați la creşterea pensiei, având un stagiu de cotizare mai mare.

Drept urmare, ei vor beneficia de o creștere maximă a pensiei cu 30%, în timp ce la femei, creșterea maximă va fi de 11%-12%.

„Femeile vor avea o creșterea maximă va fi de 11%, pentru că la ele stagiul complet de cotizare a fost de 25 de ani.

S-a plecat de la 25 de ani şi s-a ajuns acum la 32 de ani şi patru luni, deci nu s-a atins stagiul de cotizare complet ca în cazul bărbaţilor”, a explicat fosta șefă a Casei de Pensii.

Cine sunt românii care se vor putea pensiona mai devreme. Cum se va modifica noua lege a pensiilor

Vârsta ieşirii la pensie a crescut treptat, la fel ca şi stagiul de cotizare. La stagiul de cotizare, la trei luni se mai adăuga o lună şi, astfel, se majora stagiul complet de cotizare”, a explicat fosta șefă a Casei Naționale de Pensii, Doina Pârcălabu.

Spynews
Știrile Antena Stars. De ce a refuzat Alex Bodi 1 milion de dolari. A rămas uimit când a aflat ce i s-a oferit, dar nu a putut să accepte: ”Nu am vrut” / VIDEO
Bzi.ro
Câți bani a luat Babasha la concertul Coldplay? „Vă jur cu mâna pe inimă!“
Fanatik.ro
Leguma din România cu o producție record. A ajuns să coste doar 1 leu pe kilogram
Capital.ro
Se suspendă permisul auto, chiar dacă NU ești la volan. Lege nouă în România
Playtech.ro
Noua CUCERIRE a lui Bădălău e PERFECTĂ: Cum arată în COSTUM DE BAIE! Bianca Drăgușanu e istorie
DailyBusiness
Lovitură din partea BNR! Se întâmplă chiar AZI cu toate creditele în LEI
Adevarul
Beneficiile candidaturii lui Iohannis la șefia NATO pentru țară și dimensiunea „eșecului” ANALIZĂ
Spynews
Dezastru la un pelerinaj. Peste 550 de persoane au murit. Temperaturile de 51 de grade Celsius le-au fost fatale
Spynews
A mers pe jos 90 de minute pe zi. Ce s-a întâmplat după 2 ani
Evz.ro
Ziua de 26 de ore. Ce s-ar putea discuta la Comisia Europeană
Impact.ro
Antonia, apariție INCENDIARĂ la plajă! Costumul de baie MINUSCUL a lăsat tot la vedere ...
Prosport.ro
FOTO. Mariana Bitang, transformare fizică uluitoare: cu greu a mai putut fi recunoscută! Cum arată doamna gimnasticii românești la 62 de ani
wowbiz.ro
Ce a spus public Radu Ștefan Bănică despre Andreea Marin?! „Află ea după”. Nu s-a ferit și a recunoscut asta și despre Violeta
Cancan.ro
Cum arăta Larisa a lui Pescobar înainte de FaceApp şi Photoshop. Schimbare ŞOC
Playsport.ro
WOW, PREA fierbinte! Fusta Corinel Caragea, mult prea scurtă?! Cum a apărut printre suporteri înainte de România - Ucraina
kanald.ro
Alertă de vreme severă! ANM a emis un cod galben de vijelii. Care sunt zonele vizate
Capital.ro
UNGURII ne dau lecții chiar în Transilvania. Viktor Orban a scos banii: „Succes!”
StirileBZI
Stimulent financiar de la stat pe timpul verii! Vezi dacă te încadrezi în cerințe
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Andreea Bălan, într-un costum de baie alb, la Dubai. L-a zăpăcit pe iubitul ei tenismen, care e cu 9 ani mai tânăr
stirilekanald.ro
Ei sunt clujeni găsiți morți în curtea casei. Asta le-a adus sfârșitul
substantial.ro
SCĂDEREA NUMĂRULUI DE FUMĂTORI GLOBALI: PRODUSELE ALTERNATIVE CU NICOTINĂ GĂSESC CREȘTERE
MediaFlux
GIGI BECALI, cum NU L-AȚI VĂZUT NICIODATĂ! PATRONUL FCSB, la BUSTUL GOL și în ȘLAPI lucrând la BISERICĂ
Shtiu.ro
Top 3 țări cu cei mai proști locuitori. Îi trimiți după apă, vin cu pâine! Pe ce loc sunt românii?