Pensii 2023. Un milion de români ar putea pierde definitiv pensia. Ce propune noua lege prin indemnizația socială

O categorie de pensionari români ar putea avea de ales între pensia pe care o primesc şi indemnizaţia socială, totul în funcţie de stagiul de cotizare, anunţă Ministerul Muncii.

26 aug. 2023, 13:08
Pensii 2023. Un milion de români ar putea pierde definitiv pensia. Ce propune noua lege prin indemnizația socială

Pensii 2023. Peste un milion de români ar putea rămâne fără pensie. Noua lege a pensiilor, aflată în faza de proiect, oferă alternativa indemnizației sociale pentru cei care nu au stagiul complet de cotizare.

Pensionarii care au un stagiu de cotizare mai mic de 15 ani vor avea veniturile recalculate, iar după această analiză, ei ar putea rămâne doar cu o indemnizație socială în loc de pensie.

 

Decizia de a alege între cele două opțiuni depinde de fiecare pensionar în parte, dar este important de menționat că indemnizația socială poate fi mai mare decât pensia actuală, în special pentru cei care au contribuit la asigurările sociale sub 15 ani.

Potrivit Ministerului Muncii, pensionarii care se află deja în plată și au un stagiu de cotizare sub 15 ani pot opta între pensie și indemnizația socială minimă, în termen de trei luni de la aplicarea legii. Pentru a alege indemnizația socială minimă, trebuie să depui o cerere prin poștă folosind un formular pretimbrat primit de la Casa Națională de Pensii Publice.

Această schimbare legislativă vine ca urmare a unei recalculări iminente a pensiilor în România. Dacă suma rezultată după recalculare este mai mică decât indemnizația socială minimă, pensionarii pot opta pentru aceasta din urmă. Este important ca aceștia să fie conștienți de posibilitatea de a face o cerere în acest sens în maxim trei luni de la aplicarea legii.
Pensii 2023. Anunţ de ultimă oră pentru 5 milioane de români. Ce se întâmplă cu recalcularea pensiilor de la 1 septembrie 2023
Pensii 2023. Mulți pensionari se confruntă cu o sumă de bani modică după vârsta pensionării, ceea ce poate duce la dificultăți financiare și la o calitate a vieții precară. Această problemă este rezultatul multor aspecte, precum perioada efectivă de cotizare, vârsta la care s-au pensionat sau circumstanțe neprevăzute, cum ar fi o boală.

Pensii 2023. O alternativă pentru acești pensionari ar putea fi indemnizația socială minimă. Aceasta poate fi o opțiune mai avantajoasă decât pensia actuală, în special pentru cei cu un stagiu de cotizare sub 15 ani. Introducerea acestei opțiuni prin lege vine în sprijinul celor care se confruntă cu dificultăți financiare și oferă o alternativă pentru asigurarea unui venit lunar adecvat.

Este important ca pensionarii să fie la curent cu schimbările legislative și să fie informați cu privire la opțiunile pe care le au. Depunerea unei cereri pentru indemnizația socială minimă poate fi un pas important pentru a asigura un venit lunar mai bun.

Vârsta standard de pensionare este 63 de ani pentru femei şi de 65 de ani pentru bărbaţi, stagiul minim de cotizare este de 15 ani şi stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

Mecanismul actual de cumpărare a vechimii pentru pensie va fi prelungit cu încă un an, conform unui proiect de ordonanță pus în dezbatere publică la Ministerul Muncii.
EXCLUSIV Pensii 2023. Anunţ pentru toţi pensionarii, ce majorare îi aşteaptă de la 1 ianuarie 2024. Este mai mică decât anunţurile iniţiale!

Mai exact, completarea stagiului de cotizare la pensia de stat va fi posibilă până în 31 decembrie 2024. Mecanismul asigură acoperirea unor perioade de vechime celor care, din diverse motive, nu au contribuit la sistemul public de pensii. În lipsa acestei prelungiri, mecanismul mai era disponibil doar în această lună. Așadar, Guvernul urmează să prelungească termenul mecanismului actual.

Astfel potrivit proiectului, „persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuției de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale”.

Contractul de asigurare socială poate fi încheiat de orice persoană, indiferent de cetățenie, care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiţii:

  • nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială;
  •  nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale, în perioada pentru care se solicită asigurarea;
  • nu a avut obligația asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.
  • contractul de asigurare socială se încheie doar în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și numai pentru perioade anterioare.

Astfel, Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 29, alineatele (11 ) şi (12 ) se modifică și vor avea următorul cuprins: ” Art. 29 – (11 ) Locurile de muncă încadrate în condiții deosebite de muncă, în baza avizelor a căror valabilitate a fost prelungită până la data de 01.09.2023 sunt locuri în condiții deosebite de muncă, potrivit legii, până la normalizarea, de către angajator, a condițiilor de muncă.” (12 ) Perioada de activitate desfășurată în locurile de muncă pentru care au fost emise avize la care face referire alin. (11 ) constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează contribuţia de 4% potrivit prevederilor art. 138 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. La articolul 30 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „ Art. 30 – (2) Locurile de muncă prevăzute la alin. (1) lit. e) încadrate în condiții speciale de muncă în baza avizelor obținute ca urmare a parcurgerii procedurii de reevaluare stabilită prin Hotărâre a Guvernului sunt locuri de muncă în condiții speciale de muncă, potrivit legii.”

3. După articolul 165 se introduce un nou articol, art. 1651 cu următorul cuprins:

Art. 1651 – Adeverințele eliberate de angajatori sau de către deținătorii legali de arhive precum și documentele necesare stabilirii și/sau recalculării drepturilor de pensie emise potrivit dispozițiilor legale în vigoare, se autentifică prin ștampilă și semnătură olografă a conducătorului entității sau a persoanei delegate în acest sens.

Art. II Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 28 septembrie 2020, se modifică după cum urmează:

1. La articolul II, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. II – (1) Până la data de 31 decembrie 2024, persoanele prevăzute la art. I pot încheia un contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1. Modelul actului adițional la contractul de asigurare socială este prevăzut în anexa nr. 2.”

2. La articolul V, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. V – (1) Plata contribuţiei de asigurări sociale datorate se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 31 decembrie 2024. (3) În situaţia în care, la data de 31 decembrie 2024, contribuţia de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plăţii efectuate.”

3. Anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.163/2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2021, se modifică şi se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență”, se arată în documentul publicat de Ministerul Muncii care poate fi citit integral AICI.

În prezent, peste un milion de români primesc pensia minim garantată, de 640 de lei pe lună.

Excepție de la această regulă fac pensionarii care beneficiază de pensie de limită de vârstă şi au realizat stagiul minim cuprins între 10 şi 15 ani, conform legislaţiei în vigoare, la data stabilirii dreptului la pensie.

Potrivit noii formule de calcul, un pensionar cu o vechime de minim 15 ani în muncă primeşte 45% din salariul minim brut și 1% din salariul minim brut pentru fiecare an în plus.

Astfel că persoana care a cotizat 13 ani primea o pensie de 1.032 lei în 2021, la o cotizație timp de 19 ani – 1.176 lei, iar la 35 de ani vechime – 1.560 lei.

Cum aleg pensionarii între pensia minimă şi indemnizație
– „Opţiunea se va face prin Poştă, cu formular pretimbrat primit de la Casa Naţională de Pensii Publice, pentru a evita cozi interminabile la ghişee”, se arată într-un comunicat al ministerului

– Pensionarii în plată care au realizat stagiul de cotizare mai mic de 15 ani beneficiază de recalculare pe noua formulă, iar dacă suma rezultată este sub indemnizaţia socială minimă, ei pot opta pentru aceasta din urmă

– Pensionarii care nu optează în termenul de trei luni rămân în plată cu suma rezultată din calculul pe baza contributivităţii, explică ministerul.