Elevii din 50 de şcoli vor primi o masă caldă pe zi, în valoare de 7 lei. Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea

Elevii din 50 de școli vor primi o masă caldă pe zi, în valoare de 7 lei. Președintele Iohannis a promulgat legea care introduce Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat și pentru 2018.

11 mai 2018, 06:44
Elevii din 50 de şcoli vor primi o masă caldă pe zi, în valoare de 7 lei. Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea

Legea stipulează că până la sfârşitul anului şcolar 2017-2018, în perioada desfăşurării activităţii didactice, preşcolarilor şi elevilor înmatriculaţi în cele 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi-pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 7 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoare adăugată.

Pentru etapa pilot a proiectului sunt alese unități de învățământ situate în medii geografice izolate sau greu accesibile – deltă, munte, câmpie (zonă depopulată sau zonă greu accesibilă din cauza condițiilor naturale), în medii sociale defavorizate (comunități cu grad mare de vulnerabilitate – populație romă, copii cu părinți plecați la muncă în străinătate și supuși unor forme disimulate de abandon parental, copii supuși unor forme de abuz parental prin muncă, abandonul școlii, cutume și mentalități culturale restrictive, în defavoarea minorului, etc.), în medii economice cu grad ridicat de paupertate.

Cine beneficiază de prevederile Programului „Masă caldă în școli”

Legea prevede două categorii de unităţi de învăţământ care participă la acest program-pilot: şcoli şi grădiniţe din medii geografice izolate şi din comunităţi sărace, precum şi licee şi colegii pedagogice care reunesc elevi din toate ciclurile de învăţământ, cunoscut fiind faptul că aceste şcoli au un procent ridicat de elevi proveniţi din mediul rural.

Pentru derularea programului, unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin şcolile şi grădiniţele incluse în proiect le vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale.

Totodată, sumele pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor locale ale comunelor şi municipiilor, dacă se stabileşte prin hotărâre de consiliu local creşterea valorii mesei zilnice sau dacă numărul de elevi sau copii creşte într-una din şcoli sau grădiniţe în cursul anului şcolar. Procedura de atribuire a contractelor pentru furnizarea alimentelor se organizează la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.


loading...
Partenerii noștri