Preţ benzină şi motorină, noi veşti pentru şoferi. Ce se va întâmpla cu compensarea de 50 de bani

Avem documentul! Ordonanța privind reducerea cu 50 de bani a prețului la carburanţi se aplică de la 1 iulie, iarmecanismul va fi aplicat pe o perioadă de cel puţin trei luni, spun oficialii Coaliţiei.

04 iul. 2022, 06:04
Preţ benzină şi motorină, noi veşti pentru şoferi. Ce se va întâmpla cu compensarea de 50 de bani

Preţ benzină şi motorină. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, a declarat că guvernanţii se gândesc să prelungească compensarea preţurilor carburanţilor, dacă măsura va funcţiona bine în cele trei luni. Stroe a subliniat că România are carburanţi ieftini, comparativ cu alte ţări europene.

Ionuţ Stroe a declarat, duminică seară, la Digi24, că este nevoie de măsuri de scurtă durată în contextul crizelor din această perioadă.

Proteste în Capitală și în marile orașe față de explozia prețurilor la carburanți. UPDATE: Protestatarii forţează intrarea în curtea Guvernului

„Dacă cineva în lumea acesta ar fi putut să evalueze evoluţia preţurilor în contextul inflaţiei galopante, în contextul unui război care se derulează, în contextul embargoului de importuri asupra ţiţeiului şi multe alte crize suprapuse, lucrurile ar fi fost foarte simple. Din păcate, în momentul de faţă vorbim de scenarii de scurtă durată, de asta şi termenul de 3 luni de evaluare a acestei măsuri (compensarea carburanţilor – n.r.) şi în contextul în care ea recurge bine şi apreciem şi salutăm efortul pe care îl fac producătorii şi distribuitorii de carburanţi, pentru că este un efort comun, atât Guvernul, cât şi ei fac un efort, în condiţiile în care trei luni va funcţiona, ne gândim, de ce nu, să prelungim această măsură”, a declarat Ionuţ Stroe.

Purtătorul de cuvânt al PNL a subliniat că în România se comercializează carburanţi la preţuri scăzute, comparativ cu alte state europene.

„Dacă nu, nimeni nu este rigid, nu este inflexibil, putem să analizăm şi alte propuneri care se fac şi bineînţeles să acomodăm această piaţă situaţiilor care se vor ivi. Eu mi-aş dori ca aceste crize să se termine, toţi ne dorim acest lucru. În momentul de faţă România se află pe locul doi al nivelului preţurilor de carburanţi, avem carburanţi ieftini, comparativ cu alte state care se confruntă cu crize mult mai accentuate”, a precizat Stroe.

Ionuţ Stroe a mai spus că această compensare cu 50 de bani este cea mai rapidă scădere a preţurilor la carburanţi, de pe o zi pe alta.

„Ştiu că aşteptările sunt mari, dar nimeni nu ar fi avut, în acest moment, o soluţie care să depăşească acest 50 de bani, care reprezintă ceva. Este cea mai rapidă şi acceptată scădere a preţurilor carburanţilor la pompă de pe o zi pe alta”, a completat Ionuţ Stroe.

Preţ benzină şi motorină. Prim-ministrul Nicolae Ciucă a anunţat săptămâna trecută că preţul carburantului la pompă va fi compensat cu 50 de bani. „Pentru ca cetăţenii români şi firmele să plătească mai puţin pentru carburant, am identificat împreună cu specialiştii o soluţie de compensare în sumă fixă de 50 de bani care se aplică direct la pompă”, a declarat Ciucă, joi. Mecanismul va fi aplicat pe o perioadă de trei luni.

Preţ benzină şi motorină, cum funcţionează mecanismul de compensare

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal- bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Având în vedere că energia reprezintă o resursă indispensabilă desfășurării activității cotidiene, fie că este vorba de populație, fie că ne referim la operatorii economici.

Întrucât, creșterea amplă a prețurilor acesteia în perioada recentă pe plan european este de natură să se răsfrângă mai devreme sau mai târziu asupra dinamicii prețurilor de consum, majorarea generalizată a ratelor inflației la nivel comunitar reprezentând o preocupare generală.

Ținând cont de actualul context energetic european, îngrijorările referitoare la securitatea aprovizionării cu țiței, produse petroliere și gaze naturale, precum și la gradul de suportabilitate al clienților finali în raport cu nivelurile de preț existente pe piață, au determinat autoritățile din întreaga Uniune Europeană să identifice soluțiile adecvate pentru stabilizarea sectorului petrolier, atât în privința surselor de aprovizionare cât și în privința prețurilor,

Preţul carburanţilor se reduce cu 50 de bani dacă doreşte comerciantul. Ordonanţa va fi aprobată joi în Guvern DOCUMENT
Pentru a contracara efectul creșterii prețului la benzină și motorină asupra nivelului de trai al populației, precum și asupra activității operatorilor economici, care au de suferit din cauza costurilor crescute, şi implicit a majorării preţurilor pentru alte produse şi servicii, prin susținerea acordării unei reduceri de preț pentru carburanți,
În vederea evitării unui blocaj la nivelul contribuabililor care desfășoară activități în domeniul comerțului și transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat, cu consecințe negative atât în ceea ce privește desfășurarea în viitor a activității, cât şi acumularea de noi datorii către bugetul general consolidat al statului, ca urmare a dificultăţii privind plata la termen a obligațiilor fiscale datorate,

Având în vedere solicitările repetate ale reprezentanților mediului de afaceri, cu privire la necesitatea adaptării sistemelor informatice și a metodologiilor de lucru ale contribuabililor la cerințele de conformare care privesc declararea bunurilor cu risc fiscal ridicat care presupun modificări însemnate ale sistemelor informatice și atragerea unor resurse umane suplimentare, în considerarea timpului scurt de la data publicării în Monitorul Oficial al României a procedurii de aplicare a ordonanței de urgență și categoriile de vehicule rutiere utilizate pentru transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat, care fac obiectul monitorizării,

Având în vedere faptul că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I. – (1) Pe perioada 01.07.2022 – 30.09.2022, operatorii economici care comercializează benzină și motorină către clienții finali – persoane fizice și juridice care achiziționează carburanții pentru consumul propriu, și care acordă o reducere de preț de 0.5 lei/ litru, inclusiv TVA, la prețul de vânzare, beneficiază de la bugetul de stat de o compensare de 0.25 Lei/litru, inclusiv TVA, aferentă reducerii acordate. Pentru fracțiuni dintr-un litru reducerea de preț și respectiv compensarea se vor acorda proporțional.
(2) Pe perioada de aplicare a prezentei scheme de compensare, operatorii economici prevăzuți la alin. (1) vor afișa pe totem prețul care include această reducere de preț, iar în sistemul de gestiune și la pompă va fi înscris prețul de vânzare fără reducerea comercială.
(3) În cazul acordării reducerii de preț prevăzute la alin. (1), aceasta se va evidenția distinct pe documentele fiscale aferente vânzărilor, bonuri fiscale și/sau facturi.
Art. II. – (1) Suma de 0,25 lei/litru reprezintă o subvenție legată direct de preț în sensul art. 286 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și se include în baza de impozitare a TVA.
(2) Compensația de 0,25 lei/litru se stabilește și se individualizează de către operatorii economici prevăzuți la art. 1 alin. (1) într-o declarație al cărei model se aprobă prin ordin al președintelui ANAF. Declarația se depune până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a acordat reducerea și reprezintă și cerere de restituire.
(3) Suma declarată conform alin. (2) se înregistrează într-un cont de venituri distinct și se compensează cu obligațiile fiscale ale debitorului potrivit art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
(4) Verificarea sumelor declarate se realizează de organele de control din cadrul ANAF, pe baza analizei de risc.
Art. III. – Operatorii economici cărora li se aplică prevederile prezentei ordonanțe de urgență și au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, evidențiază pe bon fiscal distinct contravaloarea carburantului comercializat și reducerea de 0,5 lei/litru.
Art. IV. – Creșterea nejustificată a prețurilor la carburanți în perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență constituie acțiune speculativă și se sancționează potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2022 privind combaterea acțiunilor speculative și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Art. V. – (1) Se interzice revânzarea produselor achiziționate în condițiile art. I alin. (1).
(2) Revânzarea produselor achiziționate în condițiile art. I alin. (1) reprezintă contravenție și se sancționează de către autoritătile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2022, astfel:
a) cu amendă de la 50.000 lei la 500.000 lei pentru contravenţiile săvârşite de persoane juridice; b) cu amendă de la 5.500 lei la 11.000 lei pentru contravenţiile săvârşite de persoane fizice.
Art. VI. – Articolul 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e- Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 11 aprilie 2022, se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 18 – Prevederile art. 13 şi 14 intră în vigoare la data de 1 septembrie 2022.”
Art. VII. – Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 iulie 2022, cu excepția prevederilor art. V, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării


loading...