Probleme la început de an şcolar. Profesorii nu ştiu ce să facă cu elevii care NU merg la ora de religie

ORA DE RELIGIE. In­stituţiile şcolare din învăţă­mântul preuniversitar se confruntă anul acesta cu două probleme în ceea ce priveşte ora de religie din şcoli: unde vor sta elevii care nu au optat pentru această disciplină şi ce vor face ei în tot acest timp.

14 sept. 2015, 05:18
Probleme la început de an şcolar. Profesorii nu ştiu ce să facă cu elevii care NU merg la ora de religie

ORA DE RELIGIE. Înscrierea elevului pentru a frecventa orele de religie se face începând de anul acesta prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. Schimbarea opțiunii se face, de asemenea, tot la cerere. În cazul în care elevul nu frecventează orele de religie, situația școlară se încheie fără această disciplină. În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile pentru frecventarea orelor la această disciplină. Deşi anul şcolar a început, profesorii încă nu au identificat o soluţie viabilă pentru elevii care nu au vrut să se înscrie la ora de religie.

„Am fost în şcoli şi procedura este neclară pentru că trebuie să se asigure un cadru pentru elevii care nu merg la religie. La clasele I-IV când vine profesorul de religie, nu ar fi probleme pentru că învăţătoarea este liberă şi-i poate duce pe copii într-o altă sală de clasă pentru a face ce doreşte. Problema este la V-VIII. Acolo este mai greu să prinzi un profesor care să aibă oră liberă şi care îi poate duce la sala de lectură, spre exemplu”, a declarat pentru RomaniaTV.net Iulian Cristache, preşedinte Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi din Învăţământul Preuniversitar.

Cristache spune că posibilitatea ca ei să părăsească şcoala nu este luată în calcul. 

„Este o situaţie delicată pentru că nu are voie să iasă din incinta şcolii. Unii probabil vor rămâne în clasă,
însă profesorii nu-i vor asculta, nota. Ideal ar fi dacă directorii ar face orarul în aşa fel încât religia să fie ultima oră. Elevii care nu vor să rămână să plece acasă. Ţine de conducerea fiecărei şcoli”, a mai spus Cristache.

Nici Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti nu ştie încă ce se va întâmpla cu elevii care nu participă la ora de religie. Reprezentanţii instituţiei au declarat pentru RomaniaTV.net că încă aşteaptă metodologia de la Ministerul Educaţiei.

În Legea 153/2015 este modificat articolul 18 privind predarea religiei în şcoli. Trebuie să apară o metodologie. Nu putem da nici o informaţie până când metodologia nu este finalizată şi tipărită„, a declarat Marian Banu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, pentru RomaniaTV.net.

CITEŞTE ŞI: În toate ţările din UE, ORA DE RELIGIE este prezentă în şcolile finanţate de stat

Planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial, liceal şi profesional includ religia ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun. Disciplina Religie poate fi predată numai de personalul didactic calificat conform prevederilor prezentei legi şi abilitat în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi cultele religioase recunoscute oficial de stat.

Anul şcolar 2015-2016 începe la data de 1 septembrie 2015, se încheie la data de 31 august 2016 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

  • Semestrul I

Cursuri – luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015
În perioada 31 octombrie-8 noiembrie 2015, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă: sâmbătă, 19 decembrie 2015 – duminică, 10 ianuarie 2016
Cursuri – luni, 11 ianuarie 2016 – vineri, 5 februarie 2016
Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 6 februarie 2016 – duminică, 14 februarie 2016

  • Semestrul al II-lea

Cursuri – luni, 15 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016
Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 23 aprilie 2016 – marţi, 3 mai 2016
Cursuri – miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 24 iunie 2016
Vacanţa de vară: sâmbătă, 25 iunie 2016 – duminică, 11 septembrie 2016.

Anul şcolar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 175 de zile lucrătoare.

Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat. Cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 3 iunie 2016;

Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 17 iunie 2016;

Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare;

Pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;

Pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 180 de zile;

Stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfăşoară în perioada propusă de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform structurii anului şcolar, cu respectarea vacanţelor;

Pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile- cadru de învăţământ, în vigoare.”

Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice (MECS) nr. 5.079/2015 pentru modificarea Ordinului MECS nr. 4.496/2015 privind structura anului scolar 2015-2016 a fost publicat astazi, 10 septembrie, in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 686. Actul normativ aduce o serie deschimbari calendarului anului de invatamant ce urmeaza sa debuteze luni, 14 septembrie.


loading...