Proiectul HG privind înfiinţarea liniilor în maghiară şi engleză la UMF Târgu Mureş, în dezbatere

UMF Târgu Mureş va avea linii cu predare în limba maghiară la specializările Medicină, Farmacie şi Asistenţă medicală generală, pentru 325 de studenţi, şi în engleză la Medicină, pentru 50 de studenţi, potrivit proiectului HG pus marţi în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Educaţiei. VEZI AICI PROIECTUL

RomaniaTV.net
13 mart. 2012, 13:10
Proiectul HG privind înfiinţarea liniilor în maghiară şi engleză la UMF Târgu Mureş, în dezbatere

Proiectul Hotărârii de Guvern pentru modificarea HG 966/2011 privind Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor sau programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu a fost pus, marţi, în dezbatere publică pe site-ul Minsiterului Educaţiei.

Prin proiectul de act normativ este completat punctul 44 din Anexa nr. 2 la HG 966/2011, respectiv cel care se referă la Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) din Târgu Mureş, fiind prevăzute domeniile şi programele de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu care pot avea linii în limbile maghiară şi engleză, numărul de credite de studii transferabile şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi la aceste specializări.

Astfel, potrivit proiectului de act normativ, la Facultatea de Medicină şi Farmacie, specializarea Medicină va avea o linie de predare în limba maghiară, pentru 200 de studenţi, cu 360 de credite transferabile, şi o linie cu predare în engleză, pentru 50 de studenţi.

De asemenea, la specializarea Farmacie va fi o linie de predare în limba maghiară, pentru 75 de studenţi, numărul de locuri fiind autorizat să funcţioneze provizoriu în anul universitar 2012-2013, iar la specializarea Moaşe vor fi 25 de locuri, capacitatea de şcolarizare fiind 50 la sută pentru limba română şi 50 la sută pentru maghiară.

Facultatea de Medicină Dentară, specializarea Medicină Dentară, va avea 140 de locuri, şi aici capacitatea de şcolarizare fiind 50 la sută pentru limba română şi 50 la sută pentru maghiară.

Studenţilor înmatriculaţi la specializările din anexă li se aplică prevederile legale în vigoare la data înmatriculării în anul I de studii universitare, se arată în nota de fundamentare a proiectului de Hotărâre de Guvern.

Potrivit Ministerului Educaţiei, modificarea structurii UMF din Târgu Mureş se înscrie în preocupările MECTS pentru dezvoltarea statutul de universităţi multiculturale şi multilingve, „în vederea compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ cu sistemul european de educaţie şi formare profesională”.

După ce actul normativ va fi publicat în Monitorul Oficial, UMF Târgu Mureş va începe procedurile administrative pentru organizarea alegerilor şi numirea persoanelor care să coordoneze din punct de vedere administrativ facultatea, astfel încât să fie asigurată desfăşurarea în cele mai bune condiţii a procesului educativ la începutul anului universitar 2012-2013, se mai arată în nota de fundamentare.

Ministerul Educaţiei precizează că proiectul de act normativ a fost discutat cu instituţia de învăţământ superior şi cu Consiliul Naţional al Rectorilor, fiind trimis pentru analiză şi avizare Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Justiţiei.

În prezent, la UMF Târgu Mureş sunt cursuri predate în română, engleză şi maghiară.

Guvernul, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), poate înfiinţa facultăţi în cadrul universităţilor de stat doar în situaţii temeinic justificate, implicit linii de predare în limbile minorităţilor naţionale, cu consultarea senatului universitar.

Guvernul va aplica o soluţie tehnică de înfiinţare a liniei maghiare de învăţământ la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, astfel încât studenţii să nu aibă nimic de reproşat faţă de modul de rezolvare a acestei probleme, a declarat, marţi, premierul Mihai Răzvan Ungureanu.

El a arătat că luni seara, „târziu în noapte”, a avut şi o discuţie pe această temă cu liderul studenţilor din Târgu Mureş.

Premierul a arătat totodată că a dorit ca, alături de limba maghiară şi cea engleză, universitatea din Târgu Mureş să asigure predarea şi în limba germană, dar că pentru aplicarea acestei măsuri există în prezent unele „impedimente”.