Rezultate finale Evaluare Naţională 2021. Au fost peste 20.000 de contestaţii

Media generală obţinută în cadrul Evaluării Naţionale are o pondere de 80% în calculul mediei de admitere în clasa a IX-a.

04 iul. 2021, 08:38
Rezultate finale Evaluare Naţională 2021. Au fost peste 20.000 de contestaţii

Rezultate finale Evaluare Naţională 2021  după soluţionarea contestaţiilor vor fi publicate duminică. Rata de promovare înainte de depunerea contestaţiilor a fost de 76,80%.

Rezultate finale Evaluare Naţională 2021 vor fi publicate aici

Evaluarea Națională a absolvenților de clasa a VIII-a / sesiunea 2021 – sinteza rezultatelor înregistrate după soluționarea contestațiilor Ministerul Educației a publicat astăzi, 4 iulie, pe site-ul dedicat, evaluare.edu.ro, rezultatele finale obținute după soluționarea contestațiilor de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut probele Evaluării Naționale (22 – 25 iunie 2021).
În urma reevaluării lucrărilor contestate, proporția candidaților cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este de 76,90% (94.629 de candidați), în creștere cu 0,10% (103 candidați) față de rezultatele inițiale (76,80%). A crescut, de asemenea, și numărul candidaților cu media generală 10: de la 120 la 132 (+12).

La proba de Limba și literatura română, 103.805 candidați (84%) au încheiat examenul cu note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceștia, 482 de candidați au obținut nota 10 (+15 în raport cu prima afișare).
La Matematică, 83.129 de candidați (67,40%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceștia, 1.505 candidați au obținut note de 10 (+66 în raport cu prima afișare).

La Limba și literatura maternă, 7.619 candidați (95,9%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar 123 de candidați au obținut note de 10 (numărul notelor de 10 a rămas nemodificat). Au fost depuse 20.268 de contestații, în creștere, comparativ cu anul trecut (15.275), dar cu valori inferioare față de anii anteriori: 2019 – 21.509 contestații, respectiv 2018 – 23.761 de contestații. Rata de participare a fost de 93,9%: 123.122 de candidați prezenți (dintr-un total de 131.179 de absolvenți înscriși). Dintre aceștia, 28.493 de candidaţi (23,10%) au obţinut medii mai mici decât 5 (cinci). Au fost eliminați din cauza unor tentative de fraudă 5 elevi, lucrările acestora fiind notate cu 1 (unu).

Absolvenţii învățământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/carantină sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza/participa la probele de examen pot susţine aceste probe în etapa specială, care începe luni, 5 iulie (calendarul complet este disponibil aici). În acest scop s-au înscris peste 60 de candidați.

Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare sumativă externă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Media de admitere constituie criteriu pentru admiterea în învățământul liceal de stat, fiind media ponderată între media generală obținută la Evaluarea Națională (cu o pondere de 80%) și media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 20%).

În prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat din acest an, completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, se va derula în perioada 16 – 22 iulie. Repartizarea computerizată a candidaților din seria curentă, precum și a celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022 va avea loc în data de 24 iulie.

Un număr de 20.268 de contestaţii au fost depuse la probele scrise din cadrul Evaluării Naţionale.

Comunicarea rezultatelor obţinute se face anonimizat, atât în centrele de examen, cât şi pe site-ul evaluare.edu.ro, respectându-se Regulamentul general privind protecţia datelor personale. Mai exact, vor fi utilizate coduri individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care au fost distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută.

Rezultate Evaluare Naţională 2021. Doar 120 de medii de 10 anul acesta. Topul judeţelor cu cele mai bune note. Dezastru la Bucureşti
Media generală obţinută în cadrul Evaluării Naţionale are o pondere de 80% în calculul mediei de admitere în clasa a IX-a.

Rezultate finale la Evaluarea Naţională. REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ 2021

Inspectoratul Școlar București a publicat și o brușură pentru  admiterea la licee în 2021. Bucureștiul numără 101 licee de stat și încă 21 de școli private în București pentru absolvenții de clasa a VIII-a.

Site-ul admitereliceu.ro a realizat un Top 10 al liceelor din Capitală, în funcție de ultima medie de admitere de anul trecut.

 1. Colegiul Național „Sfântul Sava” – media de admitere 2020- 9.89; număr de locuri 2021 – 8 clase a IX-a, 208 locuri
 2. Colegiul Național Gheorghe Lazăr – media de admitere 2020– 9.89; număr de locuri 2021 – 9 clase a IX-a, 234 locuri
 3. Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu – media de admitere 2020 – 9.87; număr de locuri 2021 – 9 clase a IX-a, 234 locuri
 4. Colegiul Național Gheorghe Șincai – media de admitere 2020 – 9.76; număr de locuri 2021 – 9 clase a IX-a, 234 locuri
 5. Colegiul Național Mihai Viteazul – media de admitere 2020 – 9.75; număr de locuri 2021 – 10 clase a IX-a, 260 locuri
 6. Colegiul Național Spiru Haret – media de admitere 2020 – 9.74; număr de locuri 2021 – 8 clase a IX-a, 208 locuri
 7. Colegiul Național Bilingv George Coșbuc – media de admitere 2020 – 9.68; număr de locuri 2021 – 6 clase a IX-a, 156 locuri
 8. Colegiul Național Grigore Moisil – media de admitere 2020 – 9.67; număr de locuri 2021 – 6 clase a IX-a, 156 locuri
 9. Colegiul Național Matei Basarab – media de admitere 2020 – 9.59; număr de locuri 2021 – 8 clase a IX-a, 208 locuri
 10. Colegiul Național I.L. Caragiale – media de admitere 2020 – 9.53; număr de locuri 2021 – 10 clase a IX-a, 260 locuri.

Topul 10 al specializărilor din liceele din București

În 2020 cea mai căutată specializare a fost matematică-informatică/bilingv enegleză, acolo unde ultima media de admitere a fost 9.89.

 1. Colegiul Naţional „Sfântul Sava” – Matematică-Informatică/biling engleză – ultima medie de admitere 2020 – 9.98; număr de locuri 2021 – o clasă cu 26 de locuri
 2. Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” – Matematică-Informatică – ultima medie de admitere 2020 – 9.90; număr de locuri 2021 – 3 clase cu 78 de locuri
 3. Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” – Ştiinţe ale Naturii – ultima medie de admitere 2020 – 9.84; număr de locuri 2021 – 3 clase cu 78 de locuri
 4. Colegiul Național „Spiru Haret” – Matematică-Informatică /Engleză – ultima medie de admitere 2020 – 9.84; număr de locuri 2021 – o clasă cu 26 de locuri
 5. Colegiul Naţional „Sfântul Sava” – Ştiinţe ale Naturii – ultima medie de admitere 2020 – 9.84; număr de locuri 2021 – o clasă cu 26 de locuri
 6. Colegiul Naţional „Sfântul Sava” – Matematică-Informatică – ultima medie de admitere 2020 – 9.81; număr de locuri 2021 – 5 clase cu 130 de locuri
 7. Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” – Matematică-Informatică – ultima medie de admitere 2020 – 9.76; număr de locuri 2021 – 8 clase cu 208 locuri
 8. Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu” – Matematică-Informatică/germană – ultima medie de admitere 2020 – 9.75; număr de locuri 2021 – o clasă cu 26 de locuri
 9. Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” – Științe sociale – ultima medie de admitere 2020 – 9.73; număr de locuri 2021 – două clase cu 52 de locuri
 10. Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” – Filologie – ultima medie de admitere 2020 – 9.69; număr de locuri 2021 – o clasă cu 26 de locuri

Calendar ADMITERE LICEU 2021

Prima etapă de repartizare computerizată

16 – 22 iulie 2021 – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic.

16 – 22 iulie 2021 – Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere 22 iulie 2021 – Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea de către acestea a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată.

23 iulie 2021 – Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională.

24 iulie 2021 – Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a. 24 iulie 2021 – Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal.

24 iulie 2021 – Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ/municipiul București.

25 – 28 iulie 2021 – Depunerea/Transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

29 iulie 2021 – Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022.

Etapa specială a EN VIII 2021 se va desfăşura în săptămâna 5 – 12 iulie şi vizează absolvenţii învăţământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare/carantină sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza examenul sau participa la examenul iniţial.

Candidaţii care au participat la una sau mai multe probe de examen desfăşurate în perioada 22 – 25 iunie, dar nu au putut finaliza examenul, beneficiază de recunoaşterea acestor probe, arată sursa citată.

Etapa specială va începe pe 5 iulie cu proba la Limba şi literatura română, iar pe 6 iulie va avea loc proba la Matematică.

Elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine pe 7 iulie proba la Limba maternă.

Rezultatele vor fi afişate pe 9 iulie şi tot în aceeaşi zi vor putea fi depuse contestaţiile.

Rezultate finale Evaluare Naţională 2021 după contestaţii se vor afişa pe 12 iulie.

REZULTATE CONTESTAŢII EVALUARE NAŢIONALĂ 2021. Cum s-au schimbat notele după contestaţii la Evaluare 2021. Cum arată broşurile de Admitere Liceu 2021 pe judeţe


loading...