REZULTATE TITULARIZARE 2019. Subiecte grele la titularizare, când se face repartizarea pe posturi

REZULTATE TITULARIZARE 2019. Aproximativ 30.000 de profesori s-au înscris la examenul de titularizare, pentru a încerca să se angajeze într-o școală pe o perioadă nedeterminată. Examenul de titularizare începe la ora 10:00, iar profesorii au la dispoziție 4 ore pentru a rezolva subiectele. Sunt scoase la concurs 4.319 de posturi de educatoare, învățătoare și profesori, dintre care 3.091 sunt la școli din mediul urban și 1.228 în mediul rural.

17 iul. 2019, 06:14
REZULTATE TITULARIZARE 2019. Subiecte grele la titularizare, când se face repartizarea pe posturi

REZULTATE TITULARIZARE 2019. Titularizarea este examenul de angajare pe o perioadă nedeterminată într-o școală. Pentru a se titulariza – deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată – profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. 

Pentru a deveni suplinitor – deci pentru angajarea pe perioadă determinată – candidații trebuie să obțină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la inspecție.

Rezultatele obținute de candidații la titularizare la inspecțiile susținute la clasă au fost publicate pe 15 iulie de către Ministerul Educației, pe site-ul dedicat titularizare.edu.ro. 

Vezi aici rezultatele la inspecțiile la clasă susținute în cadrul examenului de titularizare 2019.

Ce se întâmplă cu profesorii prinși la copiat în examenul de titularizare 2019

Candidații care în timpul examenului scris de titularizare 2019 sunt surprinși copiind, având asupra lor telefoane mobile sau alte mijloace calcul sau de comunicare la distanță ori transmițând rezolvarea subiectelor sunt dați afară din examen. Profesorii asistenți încheie un proces verbal în care consemnează eliminarea lor din examen.

Candidații eliminați din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizați pe posturi didactice/catedre în anul școlar 2019-2020, stabilește procedura de desfășurare a examenului de titularizare.

Care sunt greșelile care atrag anularea lucrării scrise la titularizare 2019

Procedurile de examen conțin o listă cu greșeli sau situații care conduc la anularea lucrărilor candidaților la titularizare. Concret, președintele comisiei din centrul de concurs anulează lucrările scrise în situația în care:

  • pe lucrarea scrisă nu este completată, cu majuscule, denumirea disciplinei de concurs, exact ca în subiectul primit

  • în rezolvarea subiectelor profesorii candidați au folosit pixuri sau stilouri cu altă culoare decât albastru

  • numerotarea lucrării scrise nu respectă prevederile de mai sus

  • pe lucrările scrise se regăsesc semne distinctive

Lucrările scrise anulate nu se transmit la centrele de evaluare.

Cum se pot retrage candidații din examenul de titularizare

“Candidații care renunță din proprie inițiativă la concurs pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declarații, și pot părăsi sala după cel puțin o oră de la deschiderea plicului cu subiecte”, prevăd regulile titularizării stabilite de Ministerul Educației.

În situația profesorilor retrași din proprie inițiativă din examenul de titularizare, după o oră de la deschiderea plicului cu subiecte, “lucrările scrise nu sunt evaluate, iar în statistici candidații respectivi se consideră retrași”, se arată în procedura de desfășurare a examenului de titularizare.

După terminarea examenului scris de titularizare, “lucrările scrise, pe discipline de concurs, se amestecă de către președintele comisiei din centrul de concurs și apoi sunt depozitate, dacă este cazul, în condiții de securitate maximă, astfel încât o singură persoană, acționând independent, să nu poată avea acces la lucrările scrise, până la predarea acestora, în aceeași zi, cu proces-verbal reprezentantului inspectoratului școlar, în vederea transmiterii la centrele de evaluare. La predarea lucrărilor scrise, președintele și membrii comisiei din centrul de concurs, precum și reprezentantul inspectoratului școlar au obligația de a verifica dacă toate foile tipizate sunt sigilate, semnate și ștampilate”, se arată în procedura aprobată de Ministerul Educației.

Rezultatele examenului de titularizare 2019 se afișează pe 23 iulie la sediul școlii în care s-a desfășurat proba scrisă și la inspectoratele școlare.

Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare, în zilele de 23 iulie – până la ora 21:00, și 24 iulie – până la ora 15:00. În contestație, candidatul trebuie să precizeze următoarele informații: județul, numărul și denumirea centrului de concurs, numele, inițiala tatălui, prenumele, codul numeric personal, disciplina la care a susținut proba scrisă în cadrul concursului și nota contestată.

Informaticienii din inspectoratele școlare vor marca în aplicație în timp real contestațiile înregistrate, astfel încât după finalizarea marcării tuturor contestațiilor, aplicația să furnizeze tabelul aferent, se arată în procedura Ministerului.

Rezultatele finale ale examenului de titularizare 2019 se afișează în data de 30 iulie 2019.

Procedura mai prevede că “ștergerea de pe pagina de internet a inspectoratelor școlare a informațiilor ce conțin date cu caracter personal referitoare la concursul național conform prevederilor legale se realizează după împlinirea termenului de 4 ani de la data afișării. Afișarea în format letric a informaţiilor ce conţin date cu caracter personal la avizierul inspectorateloe şcolare şi al unităților de învățământ se realizează pe o perioadă de cel mult 30 de zile.”

Calendar titularizare 2019 actualizat

3 – 28 iunie 2019           Probele practice/orale și Inspecțiile speciale la clasă

Notă: În perioada 31 mai – 28 iunie pot participa la probele practice/orale și la inspecțiile la clasă și cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluționată sau a căror reducere de activitate a apărut în perioada aprilie – iunie 2019.

17 iulie 2019                   Proba scrisă: examenul de titularizare

23 iulie 2019                   Afișarea rezultatelor la titularizare 2019

23 – 24 iulie 2019          Depunerea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare

30 iulie 2019                  Afișarea rezultatelor finale la titularizare

31 iulie 2019                  Repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată


loading...