România devine plămânul Europei! 56.000 de hectare vor fi împădurite în următorii trei ani cu bani din PNRR! Ministrul Mediului a anunţat ce se va întâmpla până în 2026

Nu mai puţin de 56.000 de hectare vor fi împăturite până în anul 2026, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Ministrul Mediului, Barna Tánczos, a anunţat, marţi că a lansat în consultare publică două ghiduri de finanţare pentru împăduriri şi reîmpăduriri în România.

19 iul. 2022, 23:38
România devine plămânul Europei! 56.000 de hectare vor fi împădurite în următorii trei ani cu bani din PNRR! Ministrul Mediului a anunţat ce se va întâmpla până în 2026

România devine plămânul Europei prin măsurile de împădurire finanţate din PNRR. Măsura de investiţii din PNRR – Investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri inclusiv în păduri urbane şi reîmpăduriri – are un buget de 730 milioane de euro şi vizează realizarea a 56.000 hectare de noi păduri şi suprafeţe cu vegetaţie forestieră în zonele vulnerabile la schimbările climatice.

De asemenea, se vor aloca finanţări pentru împădurirea, îngrijirea plantaţiilor şi creştere a suprafeţei cu vegetaţie forestieră în lungul căilor de comunicaţie, în interiorul aglomerărilor urbane (păduri urbane, inclusiv de tipul mini-pădurilor) în jurul localităţilor şi între câmpurile cu culturi agricole, precum şi alte categorii de perdele forestiere de protecţie, conform Mediafax.

Primul ghid de finanţare pentru împăduriri este obiectul schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru Investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri”, cu o valoare totală estimată la 500 de milioane de euro. Schema vizează înfiinţarea de trupuri de pădure, cu suprafaţa minimă de 0,5 ha şi perdele forestiere de protecţie, cu suprafaţa minimă de 0,1 ha.

Beneficiarii acestei scheme pot fi deţinătorii publici sau privaţi de teren pretabil pentru împădurire, precum şi formele asociative ale acestora.

„Schimbările climatice pot fi prevenite şi acest fenomen poate fi încetinit doar dacă acţionăm pe cele două planuri: reducem emisiile şi creştem capacitatea de sechestrare a carbonului la nivel mondial. De aceea, lansarea celor două ghiduri pentru împăduriri şi reîmpăduriri, vine în sprijinul luptei împotriva schimbărilor climatice şi, totodată, în sprijinul celor care vor să înfiinţeze suprafeţe noi împădurite. Aceste două ghiduri care stau la baza absorbţiei celor 730 de milioane de euro din PNRR, conţin regulile de cheltuire a fondurilor disponibile pentru împăduriri şi reîmpăduriri. Pentru împăduriri, avem un buget de 500 de milioane de euro, ghidul se bazează pe o schemă de ajutor de stat care a fost aprobată de Comisia Europeană, acest buget va fi la dispoziţia beneficiarilor publici şi privaţi, indiferent de tipul de proprietate a terenului pe care se face plantarea noii păduri, se pot finanţa aceste investiţii. În ceea ce priveşte al doilea ghid de finanţare lansat astăzi (marţi – n.r.) în dezbatere publică, finanţăm refacerea suprafeţelor forestiere acolo unde fondul forestier a fost afectat de factori biotici, abiotici, de fenomene meteo, furtuni, doborâturi, cu un buget de 100 milioane de euro. Este un nou început pentru pădurile din România, cu un buget fără precedent, care permite ca judeţele care au suprafeţe foarte mici de pădure, să beneficieze de aceste scheme de finanţare, să refacă ecosistemele, să refacă echilibrul natural, ecologic în acele judeţe. Şi celelalte judeţe care sunt la 10, 20, 30% suprafaţă forestieră pot fi beneficiare şi astfel gama completă de beneficiari este asigurată: persoane fizice, persoane juridice, persoane juridice de drept privat sau de drept public”, a declarat ministrul Barna Tánczos, potrivit sursei citate.

Citeşte şi: Ministerul Sănătăţii publică lista spitalelor reabilitate prin PNRR

Împădurire prin PNRR. Pentru ce lucrări pot fi obţinuţi banii europeni

Cheltuielile eligibile vizează: cheltuieli cu proiectul tehnic de împăduriri, care cuprinde şi costurile necesare emiterii tuturor avizelor legale, cheltuieli pentru împrejmuirea plantaţiei forestiere, cheltuieli cu lucrări de înfiinţare a plantaţiei (în aceste costuri sunt incluse şi lucrările de pregătire a terenului, care se execută anterior plantării), cheltuieli aferente lucrărilor de întreţinere a plantaţiei, cheltuieli pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole, acordate pentru o perioadă de 12 ani, începând cu anul de înfiinţare a plantaţiei, numai pentru terenurile incluse în blocurile fizice identificate în LPIS, cheltuieli pentru refacerea plantaţiei în cazul apariţiei unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici.

În ceea ce priveşte investiţiile în reîmpăduriri, acestea sunt obiectul schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru refacerea potenţialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare şi de evenimente catastrofale”, cu o valoare totală estimată la 100 de milioane de euro.

Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat pot fi deţinătorii publici sau privaţi ai unui teren aflat în fondul forestier naţional care a fost afectat de acţiunea unor incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare şi de evenimente catastrofale, pe o suprafaţă de minim 0,5 ha de împădurit, indiferent de mărime, precum şi formele asociative ale acestora.

Cheltuielile eligibile vizează toate serviciile, materialele şi lucrările necesare instalării şi conducerii plantaţiei până la atingerea stării de masiv, respectiv: pregătirea terenului pentru plantare, împădurirea propriu-zisă, întreţinerea plantaţiilor, serviciile de asistenţă tehnică prestate de personalul silvic pentru plantaţia respectivă, care sunt cuprinse în devizul de execuţie, costuri pentru refacere în cazul manifestării unor evenimente produse de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare şi de evenimente catastrofale, constatate conform prevederilor legale de către autorităţile publice.

Cum va fi repartizat bugetul de 730 de milioane de euro, bani din PNRR pentru împăduriri

Bugetul de 730 de milioane de euro care poate fi cheltuit inclusiv pentru păduri urbane şi reîmpăduriri este repartizat astfel:

  • 500 de milioane de euro -„Sprijin pentru Investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri”;
  • 100 de milioane de euro – „Sprijin pentru refacerea potenţialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare şi de evenimente catastrofale”;
  • 5 milioane de euro prin schema de ajutor de minimis – Reîmpăduriri realizate începând cu 1 februarie 2020 şi până la data aprobării schemei de ajutor de stat;
  • 95 de milioane de euro – Înfiinţarea de perdele forestiere de protecţie a căilor de comunicaţii conform Legii nr.289/2002 şi pentru împădurirea terenurilor degradate conform Legii nr.100/2010; 30 de milioane de euro – pentru păduri urbane.

Până la finalul anului 2023, se vor realiza lucrări de împădurire şi reîmpădurire pe o suprafaţă de 25.000 ha, urmând ca în perioada 2024-2026 să se realizeze alte 31.000 ha de lucrări de împădurire şi reîmpădurire. Totodată, până în 30 Septembrie 2022 se va elabora şi adopta Strategia Forestieră Naţională, care va stabili norme obligatorii pentru împădurire şi reîmpădurire, păduri şi suprafeţe cu vegetaţie forestieră în zonele vulnerabile la schimbările climatice, iar până pe 30 septembrie 2024 cel puţin 90 pepiniere noi şi renovate vor fi operaţionale în conformitate cu cerinţele legale stabilite în Strategia Forestieră Naţională, potrivit Ministerului Mediului.

Bugetul total alocat Componentei C2 din PNRR – Păduri şi biodiversitate – este de 1,173 de miliarde de euro, din care 730 milioane de euro sunt prevăzute pentru investiţii în noi suprafeţe ocupate de păduri, inclusiv în păduri urbane şi reîmpăduriri, 50 de milioane de euro pentru investiţii în pepiniere şi tehnologii moderne de producere a puieţilor, iar 1 milion de euro va fi destinat reformării domeniului forestier.

Citeşte şi: Adriana Pistol îl contrazice pe ministrul Rafila: Nu se vor construi 25 de spitale prin PNRR. Se fac diverse îmbunătăţiri, construcţii, amenajări