Românii dau mai mult pe băutură şi ţigări decât pe sănătate, dar mâncarea face cea mai mare gaură în bugetul familiei

INS  anunţă că veniturile totale medii lunare au reprezentat în trimestrul I 2023, în termeni nominali, 6.979 lei pe o gospodărie, reprezentând 2.797 lei pe o persoană.

10 iul. 2023, 19:18
Românii dau mai mult pe băutură şi ţigări decât pe sănătate, dar mâncarea face cea mai mare gaură în bugetul familiei

Românii au cheltuieli mai mari decât veniturile. Datele arată că o venitul unei gospodării lunar este de puțin peste 6.300 de lei, însă mai mult de jumătate merg către cheltuielile de consum.

ROMÂNII DAU CEL MAI MULT PE MÂNCARE, CEL MAI PUȚIN PE EDUCAȚIE

 • alimente – 1.300 de lei
  locuință (apă, electricitate, gaze) – 680 de lei
  îmbrăcăminte și încălțăminte – 229 de lei
  băuturi alcoolice și tutun – 270 de lei
  sănătate – 226 de lei
  transport – 237 de lei
  îngrijire personală – 194 de lei
  hoteluri/cafenele – 63 de lei
  educație – 23 de lei
  recreere, sport și cultură – 61 de lei

cheltuieli totale de consum/lună – 3.702 de lei

Sursa: INS

VENITURILE ROMÂNILOR NU ACOPERĂ TOATE CHELTUIELILE

 • venitul mediu al unei gospodării/lună – 6.363 de lei
  venitul mediu al unei persoane singure/lună – 2.550 de lei
  cheltuielile de consum ale unei gospodării/lună – 3.702 de lei
  cheltuielile de consum ale unei persoane singură/lună – 2.331 de lei

Veşti bune pentru români: 6.979 lei în plus pentru fiecare gospodărie

INS  anunţă că veniturile totale medii lunare au reprezentat în trimestrul I 2023, în termeni nominali, 6.979 lei pe o gospodărie, reprezentând 2.797 lei pe o persoană, în creştere cu 5,2%, respectiv, cu 5,6% faţă de trimestrul IV 2022. Cheltuielile totale medii lunare ale populaţiei au fost în trimestrul I 2023, de 5.971 lei pe o gospodărie (2.393 lei pe o persoană) şi au reprezentat 85,6% din veniturile totale, în scădere cu 2,5 puncte procentuale faţă de trimestrul IV 2022, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

Angajări 2023. Cel mai vânat job în România: Poţi câștiga 2.000 de euro pe lună

”Veniturile totale medii lunare au reprezentat în trimestrul I 2023, în termeni nominali, 6.979 lei pe o gospodărie, reprezentând 2.797 lei pe o persoană, în creştere cu 5,2%, respectiv, cu 5,6% faţă de trimestrul IV 2022. Comparativ cu trimestrul I al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie, au crescut cu 12,1%, iar cele pe o persoană cu 13%. Cheltuielile totale medii lunare ale populaţiei au fost în trimestrul I 2023, de 5.971 lei pe o gospodărie (2.393 lei pe o persoană) şi au reprezentat 85,6% din veniturile totale, în scădere cu 2,5 puncte procentuale faţă de trimestrul IV 2022. Comparativ cu trimestrul I al anului precedent, cheltuielile totale medii lunare pe o gospodărie, au crescut cu 12,2%, iar cele pe o persoană cu 13,1%”, arată datele INS.

Veniturile băneşti medii lunare au fost în trimestrul I 2023, de 6.363 lei lunar pe o gospodărie (2.550 lei pe o persoană) în creştere cu 4,2 % faţă de trimestrul IV 2022, iar veniturile în natură de 616 lei lunar pe gospodărie (247 lei pe o persoană), în creştere cu 16,4% faţă de trimestrul IV 2022.

INS: cum au crescut veniturile pe categorii

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au fost de 4.526 lei lunar pe o gospodărie şi au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (64,9% din veniturile totale ale gospodăriilor, în scădere faţă de trimestrul IV 2022 cu 1,7 puncte procentuale). La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, o contribuţie însemnată au avut-o, atât veniturile din prestaţii sociale de 1.483 lei lunar pe o gospodărie (21,3% în trimestrul I 2023, respectiv, 19,9% în trimestrul IV 2022 din veniturile totale ale gospodăriilor), cât şi veniturile în natură (8,8% în trimestrul I 2023, respectiv, 8% în trimestrul IV 2022), formate din valoarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiarii de prestaţii sociale (1,9% în trimestrul I 2023, respectiv, 1,7% în trimestrul IV 2022) şi din valoarea în lei a produselor agroalimentare şi nealimentare consumate din resurse proprii (6,9% în trimestrul I 2023, respectiv, 6,3% în trimestrul IV 2022).

În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban în trimestrul I 2023 a fost de 7.706 lei, de 1,3 ori mai mare decât în mediul rural iar pe o persoană, de 3.303 lei, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural.

Angajări 2023, se caută cofetari. Salarii de până la 4.000 de lei, tichete de masă și transport gratuit

Din punct de vedere al structurii veniturilor totale, în trimestrul I 2023, în mediul urban, ponderea salariilor brute şi a altor drepturi salariale ȋn veniturile totale a fost de 71,5%, mai mari cu 17,3 puncte procentuale faţă de cea din mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea veniturilor din prestaţii sociale a fost de 22,5%, mai mari cu 2 puncte procentuale faţă de cea din mediul urban, iar ponderea veniturilor în natură a fost de 15,2%, de 3,2 ori mai mare faţă de cea mediul urban.

Cheltuielile băneşti medii lunare au fost în trimestrul I 2023, de 5.487 lei pe o gospodărie (2.199 lei pe o persoană) mai mari cu 1,1% faţă de trimestrul IV 2022, respectiv cu 1,5% la nivel de persoană. Contravaloarea consumului de produse agroalimentare şi nealimentare din resurse proprii, în trimestrul I 2023, a fost, în medie, de 485 lei lunar pe gospodărie (194 lei pe o persoană), în creştere cu 16,6% faţă de trimestrul IV 2022.

În trimestrul I 2023, principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de 3702 lei lunar pe o gospodărie (62%) şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor de 1.888 lei pe o gospodărie (31,6%), precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei de 181 lei pe o gospodărie (3,1%).

Mediul de rezidenţă evidenţiază diferenţe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare. În mediul urban cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 6.573 lei, mai mari de 1,3 ori decât în mediul rural. Aceasta înseamnă că o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 2.817 lei lunar, de 1,5 ori mai mult decât o persoană din mediul rural.

Din punct de vedere al structurii cheltuielilor totale, în mediul urban, ponderea cheltuielilor pentru impozite, contribuţii, cotizaţii şi taxe a fost de 35,3% în cheltuielile totale, cu 9,4 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea contravalorii consumului de produse agroalimentare şi nealimentare din resurse proprii în cheltuielile totale a fost de 4,4 ori mai mare decât în mediul urban.

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice în valoare de 1.301 lei pe o gospodărie, au deţinut o pondere însemnată în cheltuielile totale de consum ale gospodăriilor (35,1%). Acestea sunt urmate ca mărime de cheltuielile destinate pentru locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili în valoare de 682 lei pe o gospodărie, cu o pondere în cheltuielile totale de consum medii lunare de 18,4% şi de cele pentru băuturi alcoolice şi tutun în valoare de 271 lei pe o gospodărie, cu o pondere în cheltuielile totale de consum medii lunare de 7,3%.

Nivelul cel mai scăzut al cheltuielilor populaţiei a fost cel efectuat pentru educaţie 24 lei pe o gospodărie (0,7% din cheltuielile totale de consum medii lunare) şi cel pentru asigurări şi servicii financiare 31 lei pe o gospodărie (0,8% din cheltuielile totale de consum medii lunare).