Rugăciune în postul Crăciunului. Se spune de către cei împovăraţi de griji, suferinţe şi deznădejde şi este făcătoare de minuni

Rugăciunea care se rostește în postul Crăciunului este tămăduitoare și făcătoare de minuni. Cel împovărat de griji, suferințe și deznădejde, dacă o rosteşte cu credinţă, primeşte ajutor grabnic.

16 dec. 2022, 17:47
Rugăciune în postul Crăciunului. Se spune de către cei împovăraţi de griji, suferinţe şi deznădejde şi este făcătoare de minuni

Rugăciune în postul Crăciunului. Rugăciunea este modul prin care oamenii intră în comuniune cu Dumnezeu. În postul Crăciunului, este bine să rostim rugăciuni pentru a avea parte de ajutor divin. Este o perioadă bună pentru cei împovăraţi de griji şi suferinţe să-şi găsească alinarea. Rostite cu credinţă, multe rugăciuni fac minuni în postul Naşterii Mântuitorului. Rugăciunea rostită în postul Crăciunului are un efect de liniștire pentru cel greu încercat de probleme, păcate și suferințe.

Rugăciune în postul Crăciunului

Duhovnicii ne învață că este bine să ne rugăm în fiecare zi, mai ales în zilele de post. Rugăciunea care se spune în postul Crăciunului are efect imediat și este de grabnic ajutor pentru cel care se roagă cu multă smerenie și cu mintea eliberată de gânduri negre. În plus, uşurează sufletul la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte care îl tulbură pe om este făcătoare de minuni.

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumne­zeul nostru, Care ai plâns pentru La­zăr și lacrimi de întristare și de mi­lostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile Tale, vindecă patimile mele. Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sân­gele Tău, curățește sângele meu și ames­tecă în trupul meu mireasma tru­pului Tău cel de viață făcător.

Citeste si Cea mai puternică rugăciune către Dumnezeu. Se spune în momentele în care sufletul îţi este împovărat şi nu mai vezi ieşirea din labirintul necazurilor

Preasfintele Tale mâini, piro­nite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gu­ra Ta. Fața Ta, cea batjocorită cu păl­muiri și cu scuipări, să umple de stră­lucire fața mea cea întinată în fă­rădelegi. Duhul Tău, pe care l-ai în­cre­dințat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povățuiască spre Tine, prin ha­rul Tău.

Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doam­ne; să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine; ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhov­nicească.

Strălu­cirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în ne­cazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine, nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nos­tru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin

Citeste si Rugăciune miraculoasă împotriva farmecelor şi duhurilor rele. Ce trebuie să faci exact ca să-ţi recapeţi pacea sufletească şi să scapi definitiv de necazuri