S-a lansat competiţia pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare instituţională pentru universităţile de stat

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat joi, 21 aprilie, prima competiţie de proiecte finanţate din fondul de dezvoltare instituţională destinat universităţilor de stat. - FDI 2016.

21 apr. 2016, 13:48
S-a lansat competiţia pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare instituţională pentru universităţile de stat

Competiţia se desfăşoară potrivit prevederilor Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltare instituţională a universităţilor de stat, aprobată prin Ordinul de ministru nr. 3.632/2016.

Fondul pentru dezvoltare instituţională (FDI) este alocat din bugetul de stat aferent finanţării instituţionale şi are ca scop susţinerea proiectelor de dezvoltare instituţională de la nivelul universităţilor de stat din România, în vederea creşterii capacităţii instituţionale şi îmbunătăţirii calităţii sistemului naţional de învăţământ superior. Pentru acest an, suma totală a fondului de dezvoltare instituţională (FDI) este de aproximativ 19 miloane lei, calculată conform Metodologiei de repartizare a finanţării instituţionale

„Este pentru prima dată când fondurile din FDI sunt alocate prin competiţie de proiecte instituţionale, deşi Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior a propus acest mecanism din 2012. Mă bucur că am reuşit să operaţionalizăm unul dintre principalele mecanisme prin care, impreună cu universităţile, facem paşi concreţi în domenii de prioritate naţională privind învăţământul superior”, a declarat ministrul Educaţiei, Adrian Curaj.

Astfel, sunt vizate pentru finanţare din FDI 2016 patru domenii strategice:

– creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior (inclusiv cele privitoare la consilierea şi orientarea în carieră);

– internaţionalizarea învăţământului superior din România;

– asigurarea transparenţei în gestiunea studenţilor şi implementarea Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România;

– asigurarea funcţionării în bune condiţii a grădinilor botanice universitare şi a staţiunilor didactice din structura universităţilor.

Potrivit metodologiei aprobate, o universitate poate depune maximum trei proiecte pe domenii diferite de dezvoltare instituţională (cel mult un proiect pe domeniu strategic). Suma maximă care poate fi obţinută de universitate pentru fiecare proiect este de 350.000 lei, excepţie făcând proiectele ce vizează grădinile botanice care pot obţine finanţare de până la 1 milion lei.

Competiţia este organizată şi coordonată de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS), care va evalua şi selecta proiectele depuse de universităţi, până pe data de 4 mai 2016 (prima competiţie), respectiv 6 iunie 2016 (a doua competiţie). Depunerea proiectelor se realizează exclusiv online, pe platforma UDiManager administrată de UEFISCDI: http://uefiscdi-direct.ro/.

Calendarul detaliat de desfăşurare a competiţiei de proiecte şi alte detalii privind întregul proces sunt disponibile pe http://www.cnfis.ro/finantare/dezvoltare-institutionala/.


loading...