Salarii mai mari cu până la 50%. Diferenţă majoră pe fluturaşul de leafă chiar din martie

Anul 2023 a venit cu o veste bună pentru angajații din cadrul Direcțiilor pentru Agricultură Județene și a Municipiului București, subordonate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), pentru că li s-au majorat lefurile cu până la 50%.

14 mart. 2023, 10:55
Salarii mai mari cu până la 50%. Diferenţă majoră pe fluturaşul de leafă chiar din martie

Salarii mai mari pentru angajaţii din Ministerul Agriculturii. Cel mai mult au primit salariații care lucrează cu fonduri comunitare.  Astfel, potrivit prevederilor art. 17 din Legea- cadru nr. 153/2017, modificat prin O.U.G. nr. 168/2022, care precizează că „personalul prevăzut la art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, precum și personalul din structurile cu rol de organisme intermediare pentru programele operaționale, pe durata desfășurării activității în acest domeniu, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu până la 50%”, se arată în precizările transmise Puterea de către MADR.

Salarii 2023. Se oferă pe loc 2000 de euro pe lună dacă te califici. Cine sunt românii care primesc lunar o leafă de 23.700 de euro
Ministerul Agriculturii arată că, potrivit prevederilor art. I alin. (1) din O.U.G. nr. 168/2022, au fost majorate salariile și pentru alte categorii de salariați după cum urmează:

„Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 10% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022, fără a se depăşi valoarea nominală pentru anul 2022 stabilită potrivit anexelor la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, anterior acestor creșteri de salarii, începând cu luna august 2022, potrivit prevederilor art. I din Ordonanța de urgență nr.115 din 26 august 2022, cuantumul brut al salariului de bază începând cu luna august 2022 s-a majorat cu ¼ din diferența dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2021/ anul 2022 (pentru personalul nou-încadrat, numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, personalul promovat în funcții sau grade/trepte profesionale și personalul care avansează în gradația de vechime în muncă în perioada ianuarie – iulie 2022).

Târg de joburi. Se oferă salarii de 2000 de euro, sunt 7000 de locuri de muncă disponibile

Numărul posturilor ocupate în cadrul Direcțiilor pentru Agricultură Județene și a Municipiului București la data de 31 ianuarie era de 1.084 persoane.

În același timp, la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – aparat propriu și Instituții subordonate, la finele lunii ianuarie erau înregistrate 12.709 persoane.