Salarii majorate cu 200 de lei, Guvernul a pregătit Ordonanţă de urgenţă

Firmele și alți angajatori privați din România vor putea să crească voluntar salariile angajaților încadrați cu minimum pe economie cu 200 de lei, această sumă în plus urmă fie scutită de la plata impozitului și a contribuțiilor sociale, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență emis, miercuri, de Ministerul Finanțelor.

17 mai 2022, 19:51
Salarii majorate cu 200 de lei, Guvernul a pregătit Ordonanţă de urgenţă

Salarii majorate prin OUG. Guvernul urmează aprobe în şedinţa de miercuri, printr-o ordonanţă de urgenţă, cadrul legal pentru implementarea măsurii prevăzută în pachetul „Sprijin pentru România” în baza căreia angajatorii pot majora voluntar nivelul salariului de bază lunar brut cu suma de 200 lei, respectiv de la 2.550 lei la 2.750 lei, pentru salariaţii care desfăşoară activitate în baza contractelor individuale de muncă.

Măsura „200 de lei în plus pentru salariul minim (creștere voluntară scutită de taxe)” face parte din programul „Sprijin pentru România” și trebuie aprobată de Guvern și publicată apoi în Monitorul Oficial.

Ministerul Finanțelor a propus neimpozitarea și neincluderea în baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii a sumei de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru creșterea voluntară a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut în contractul individual de muncă. „Reglementarea regimului fiscal derogatoriu are ca scop combaterea consecințelor sociale negative cauzate de creșterea prețurilor” – spune Ministerul Finanțelor

„În vederea implementării măsurii ‘200 de lei în plus pentru salariul minim (creştere voluntară scutită de taxe)’, parte a pachetului de măsuri ‘Sprijin pentru România’, beneficiarii acesteia fiind persoanele fizice cu salariul minim, cu scopul de a combate consecinţele sociale negative generate de creşterea preţurilor, se propune, prin derogare de la prevederile Titlului IV si V din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, neimpozitarea şi neincluderea în baza de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii a unei sume de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor, în cazul creşterii voluntare a salariului de bază, prevăzut în contractul individual de muncă”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Se precizează că regimul fiscal derogatoriu se aplică, începând cu data de 1 iunie 2022, pentru suma rezultată din majorarea salariului de bază de la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, respectiv 2.550 lei lunar, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.750 lei lunar.

Romaniatv.net vă prezintă proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 18 mai 2022. Nicolae Ciucă și miniștrii săi au pe masă un proiect de Ordonanță de Urgență prin care salariile pot crește, de la 1 iunie până la 31 decembrie, cu 200 de lei.

I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Proiectul prevede, printre altele, următoarele:

”Art. 1

(1) Începând cu data de 1 iunie 2022, prin derogare de la prevederile art. 78, art. 139 alin. (1), art. 140, art. 157 alin.(1) şi art. 220^4 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul salariaților care desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii pentru o sumă de 200 lei reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor în următoarele situații:

a) angajatorii majorează voluntar, oricând în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022, inclusiv, nivelul salariului de bază lunar brut cu suma de 200 lei, respectiv de la 2550 lei la 2750 lei, pentru salariații care desfășoară activitate în baza contractelor individuale de muncă, în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în care nivelul salariului de bază lunar brut la aceeași dată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe tară garantat în plată stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

Se dau 200 de lei în plus la salariu. Veste uriaşă pentru aceşti români, se aplică de la 1 iunie 2022
b) nivelul salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri este de 2750 lei, în cazul persoanelor nou angajate în perioada cuprinsă între data 01 iunie și până 31 decembrie 2022, inclusiv.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 77 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, suma de 200 de lei prevăzută la alin. (1), nu se ia în calcul pentru aplicarea deducerilor personale.

(3) Regimul fiscal prevăzut la alin. (1) și (2) se aplică în perioada în care salariul majorat/de încadrare, după caz, este menținut la nivelul de 2750 lei, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate în intervalul 01 iunie – 31 decembrie 2022, inclusiv.

TICHETE SOCIALE de 150 de lei pentru pensionari. Cine primeşte 1200 de lei în ianuarie
(4) Suma de 200 de lei prevăzutã la alin. (1) se ajustează în funcție de:

i) perioada din lună pentru care s-a acordat majorarea salarială;

ii) data de la care angajații noi sunt încadrați în muncã la un nivel al salariului stabilit potrivit alin. (1) lit. b);

iii) fracția din lună pentru care se determină veniturile din salarii și asimilate salariilor;

iv) data de la care încetează contractul individual de muncă.

Art. 2

Prevederile art. 1 nu sunt aplicabile personalului salarizat potrivit Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.”

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Programului Naţional de Acţiune Privind Implementarea Sistemului European de Management al Traficului Feroviar

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1302/2021 privind aprobarea Programului de acţiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare şi transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători şi marfă

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea reprezentării României în Consiliul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri şi darea acestora în administrarea „Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos” R.A. ·Galaţi, unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sistem de monitorizare şi informare asupra traficului şi a condiţiilor de circulaţie pentru Autostrada A1 Bucureşti – Piteşti, Autostrada A2 Bucureşti – Cernavodă, Autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti, DN 1 Bucureşti – Ploieşti”

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea conţinutului și a metodologiei de colectare și raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile în Registrul Unic de Boli Transmisibile

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil pentru alimentarea motoarelor ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 14 martie 2022 şi la Paris la 23 martie 2022, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcția de locuințe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul public al statului, în domeniul privat al acestuia, a unei părţi dintr-un imobil situat în judeţul Vaslui, aflat în administrarea Curții de Conturi, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării, schimbarea destinației unei alte părţi din acelaşi imobil, precum şi actualizarea anexei nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 a Hotărârii Guvernului nr. 960/2015 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Reabilitare clădire C4 – Pavilion central – Facultatea de Agricultură din cadrul Universităţii pentru Ştiinţele Vieţii ,,Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi”

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea elementelor-cadru de descriere tehnică şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Găeşti din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Extinderea Pavilionului «H5» – Secţia de Radioterapie din Cazarma 734 Bucureşti, sector 1, str. Calea Plevnei, nr. 134, municipiul Bucureşti”

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Lucrări de intervenție la Pavilionul «E» din Cazarma 734 Bucureşti, sector 1, str. Calea Plevnei, nr. 134, municipiul Bucureşti”

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1472/2004 privind încadrarea Reprezentanței Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizațiile Internaţionale, cu sediul la Viena, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1099/2002 privind înfiinţarea unui post în serviciul extern al Ministerului Apărării Naţionale, în structura Misiunii Permanente a României la ONU, cu sediul la New York

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ,,Servicii de dezvoltare şi extindere a sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de gestionare a cererilor de plată”

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea acceptării pentru statul român prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a unei donaţii de măşti faciale de uz medical făcută de Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie SA şi darea în administrare a măştilor faciale de uz medical Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru constituirea ca stoc de urgenţă medicală

21.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dealul Spirii”Bucureşti – Ilfov

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru acordarea unor facilităţi pe termen scurt, cu privire la obţinerea vizelor române de scurtă şedere şi intrarea pe teritoriul României, pentru anumite categorii de străini

23.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind plata contribuţiei financiare voluntare asumate de România în cadrul Conferinţei Bruxelles privind viitorul Siriei şi al regiunii din 5 aprilie 2017 şi asumarea unei noi contribuţii voluntare cu prilejul Conferinţei Bruxelles VI din mai 2022

24.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind reactualizarea valorii taxelor pentru activitățile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003

25.PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înfiinţarea Instituţiei de spectacole „ARTEXIM”, aflată în subordinea Ministerului Culturii

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea prelungirii programelor derulate de Reprezentanta UNICEF în România pentru perioada 2023-2027

2. MEMORANDUM cu tema: Transferul de competențe de la nivel central la nivel local în domeniul tineretului, familiei şi egalității de şanse între femei şi bărbați

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între România şi Republica Portugheză privind cooperarea în domeniul apărării

IV. DOCUMENTE DE POLITICI PUBLICE

1. DOCUMENT DE POLITICI PUBLICE privind Sistematizarea şi simplificarea legislaţiei în domeniul deşeurilor şi Proceduri pentru îmbunătăţirea implementării schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră din perspectiva mediului de Afaceri


loading...
Partenerii noștri