Schimbare uriaşă în facturile de gaze ale românilor. La ce trebuie să fie atenţi consumatorii

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică.

10 ian. 2023, 16:45
Schimbare uriaşă în facturile de gaze ale românilor. La ce trebuie să fie atenţi consumatorii

Se schimbă facturile! Furnizorii de gaze naturale vor trebui să introducă numeroase informații suplimentare în facturi, care să vină în ajutorul clienților. De pildă, aceștia vor fi informați privind consumul anual comparativ cu cel din anul trecut. Sunt însă multe alte date suplimentare.
Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică.

Actul normativ prevede şi obligaţii pentru furnizorii de gaze naturale. Astfel, aceştia au următoarele obligaţii, indiferent dacă au fost instalate sau nu contoare inteligente: în baza acordului scris al clientului final, să pună la dispoziţia unui furnizor de servicii energetice desemnat de către clientul final informaţii privind consumurile anterioare facturate, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile; să pună la dispoziţia clientului final mai multe opţiuni privind modul de transmitere a facturilor şi a informaţiilor privind facturarea, printre care şi transmiterea pe cale electronică; de asemenea, la cererea clienţilor finali, acestora li se asigură o explicaţie clară şi uşor de înţeles a modului de stabilire a sumelor de plată cuprinse în factură, în special în cazul în care facturile nu sunt bazate pe consumul real determinat prin citirea contorului; în factura emisă clientului final se va specifica modul de determinare a consumului facturat prin citire periodică contor, autocitire sau estimare consum; să pună la dispoziţie datele privind consumul de gaze naturale şi preţurile aferente perioadei de consum la care se referă datele incluse în facturi, în conformitate cu anexa nr. 5.

Se schimbă buletinele în 2023. Când vor fi eliberate noile cărți electronice de identitate și care sunt principalele modificări

Furnizorii, obligaţi prin lege să schimbe facturile

Totodată, furnizorii de gaze naturale au obligaţia să pună la dispoziţie, cel puţin o dată pe an, într-o factură sau într-o anexă a acesteia, următoarele date: comparaţii între consumul actual de gaze naturale al consumatorului final şi consumul din anul anterior, preferabil sub formă grafică; datele de contact (adresele de site-uri de internet) ale unor instituţii cu atribuţii în domeniul energiei, de unde consumatorii pot obţine informaţii privind măsurile disponibile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, profiluri comparative ale utilizatorilor finali şi specificaţii tehnice obiective privind echipamentele energetice; adresa de site în care se găsesc, într-o formă clară şi uşor de înţeles, consumurile de gaze naturale ale clienţilor finali etalon, pe categorii de consum, în cazul în care astfel de site-uri există; să nu perceapă plăti suplimentare pentru informaţiile solicitate de clienţii finali legate de facturile de gaze naturale; să transmită, la cererea clienţilor finali, informaţiile privind costul actual şi cel estimat al gazelor naturale, în timp util şi într-un format uşor de înţeles, care să le permită acestora să compare diferite oferte pentru condiţii identice/similare.

Haosul taloanelor tipărite greşit se repetă la facturi. Preţurile nu pot fi plafonate toată luna decembrie