Schimbări pentru angajaţii care au 62 de zile concediu de odihnă pe an

Ministerul Educației schimbă regulile de acordare a zilelor libere legale pentru cadrele didactice și cele de conducere din școli. Modificările vin în contextul în care vacanța propriu-zisă a profesorilor este în iulie-august.

20 feb. 2024, 18:21
Schimbări pentru angajaţii care au 62 de zile concediu de odihnă pe an
Concediu de odihnă 2024: până la ce dată sunt angajatorii obligați să acorde angajaților zilele libere

Regulile pentru concediul de odihnă al profesorilor ar urma să fie aprobate până la data de 30 august 2024, conform ordinului nr. 3.069 din 15 ianuarie 2024, document publicat în Monitorul Oficial. Inițial, regulile referitoare referitoare la efectuarea concediului de odihnă anual de către cadrele didactice ar fi trebuit să fie gata până pe 1 aprilie 2024.

Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic din învățământul preuniversitar se stabilesc de consiliul de administrație al unității de învățământ, în funcție de interesul învățământului și al celui în cauză, astfel încât concediul de odihnă să fie efectuat integral în anul școlar respectiv, cu asigurarea personalului didactic de predare necesar pentru organizarea și desfășurarea examenelor naționale.

Concediul de odihnă nefolosit va fi anulat. Proiectul stârnește un scandal uriaş
Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic din învățământul preuniversitar se înregistrează obligatoriu în programul EduSal.

Ordinul publicat în Monitorul Oficial modifică anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului educației nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior. Documentul este semnat la Ligia Deca, ministrul Educației, anunţă edupedu.ro.

Concret, ordinul ministrului educației privind aprobarea metodologiei referitoare la efectuarea concediului de odihnă anual de către cadrele didactice ar trebui aprobat până la data de 30.08.2024.

Potrivit Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, profesorii beneficiază de concediu de odihnă, anual, cu plată, în perioada vacanțelor școlare, cu o durată de 62 de zile lucrătoare. Conform sursei citate, Normele metodologice referitoare la efectuarea concediului de odihnă anual sunt aprobate prin ordin al ministrului educației:

Articolul 220 – „(1) Cadrele didactice din unitățile de învățământ de stat beneficiază de concediu de odihnă, anual, cu plată, în perioada vacanțelor școlare, cu o durată de 62 de zile lucrătoare. În cazuri bine justificate, conducerea unității de învățământ poate întrerupe concediul legal, persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru munca depusă.

Concediul de odihnă 2024: Care e durata minimă și ce se va întâmpla cu zilele care nu sunt luate
(2) Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de administrație, prin raportare la interesul superior al beneficiarului primar, cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfășurarea examenelor naționale și a concursurilor finanțate de Ministerul Educației.

(3) În cazul în care, din motive justificate, concediul de odihnă anual nu este efectuat, integral sau parțial, în anul calendaristic respectiv, cu acordul cadrului didactic îndreptățit, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat în vacanțele anului școlar următor.

(4) Personalul de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar beneficiază de concediu de odihnă conform Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de negociere colectivă învățământ preuniversitar.

(5) Normele metodologice referitoare la efectuarea concediului de odihnă anual sunt aprobate prin ordin al ministrului educației după consultarea cu reprezentanții federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de negociere colectivă învățământ preuniversitar.

(6) Personalul didactic auxiliar și personalul administrativ beneficiază de concediu de odihnă anual, cu plată, în conformitate cu legislația muncii și contractul colectiv de muncă aplicabil. În cazuri bine justificate, conducerea unității de învățământ poate întrerupe concediul legal.

Zile libere 2024. Cine sunt angajații care au dreptul la 15 zile în plus, pe lângă concediul legal de cel puţin 21 zile şi cele 17 sărbători legale
(7) Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare salariat, personal didactic auxiliar și administrativ se stabilesc de către consiliul de administrație la cererea angajatului.

(8) Neefectuarea concediului anual de odihnă dă dreptul la efectuarea concediului restant în anul calendaristic următor, cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ.”

Concediul pentru directorii de școli și grădinițe este stabilit în contractul colectiv de muncă. Un director cu peste 15 ani vechime are un concediu de odihnă de 28 de zile lucrătoare, la care se adaugă și un concediu suplimentar între 5 și 10 zile, conform sursei citate anterior.