Zile libere 2024. Cine sunt angajații care au dreptul la 15 zile în plus, pe lângă concediul legal de cel puţin 21 zile şi cele 17 sărbători legale

Tatăl copilului nou-născut care are calitatea de lucrător are dreptul la un concediu paternal plătit de 10 zile lucrătoare, acesta având de asemenea dreptul de a cumula concediul paternal plătit cu dreptul la învoire plătită, permisie sau zile de concediu, după caz, pentru nașterea unui copil.

11 feb. 2024, 19:38
Zile libere 2024. Cine sunt angajații care au dreptul la 15 zile în plus, pe lângă concediul legal de cel puţin 21 zile şi cele 17 sărbători legale
Zile libere legale în 2024

Zile libere 2024. Concediul paternal se acordă la cerere, în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului, justificat cu certificatul de naștere al acestuia, din care rezultă calitatea de tată a solicitantului. Din 2024, au apărut câteva schimbări esențiale în cadrul normelor și condițiilor asociate acestui drept.

În cazul în care tatăl copilului nou-născut a obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, durata concediului paternal se majorează cu 5 zile lucrătoare. Tatăl poate beneficia de concediul de puericultură pentru fiecare copil nou-născut, pe baza atestatului de absolvire a cursului de puericultură, indiferent când este acesta obținut.

Cursul de puericultură constă în prezentarea unor noțiuni elementare teoretice și practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic, în vederea participării efective a tatălui la îngrijirea propriului copil nou-născut. În urma verificării noțiunilor dobândite medicul de familie va elibera atestatul de absolvire a cursului de puericultură.

În cazul în care tatăl are studii de specialitate medic, asistent medical nu mai este necesară absolvirea cursului de puericultură, ci numai obținerea atestatului.

Atestatul reprezintă actul doveditor prin care se constată însușirea noțiunilor și cuprinde, împreună cu această constatare, datele personale din cartea de identitate a tatălui, locul sau de muncă, data eliberării, semnătura și parafa medicului.

Zile libere 2024. Câte libere primești, în 2024, dacă te căsătorești: Ce prevede Codul Muncii

De asemenea, conform normelor legale în vigoare, tații din România beneficiază de două luni de concediu paternal în primii doi ani de viață ai copilului, sau chiar trei ani în cazul celor cu dizabilități. Pentru a beneficia de acest drept, sunt necesare următoarele: tatăl să fie asigurat în cadrul sistemului public de asigurări sociale de sănătate și să aibă un contract de muncă. Totodată, o condiție esențială este ca acesta să fie asigurat și în sistemul de asigurări sociale pentru situații de boală și maternitate.

Începând cu acest an, în cazul în care tatăl nu își exercită dreptul la cele două luni de concediu paternal, mama copilului nu poate solicita acest drept. Mama trebuie să revină la locul de muncă atunci când copilul are 1 an și 10 luni sau 2 ani și 10 luni în cazul copilului cu dizabilități, pentru a primi stimulentul de inserție. Indemnizația asociată concediului paternal va fi acordată până la această vârstă a copilului.

Cei care doresc să solicite concediu paternal trebuie să depună o cerere la angajator sau la Casa de Pensii, înainte de începerea acestuia. Mai exact, angajatorul trebuie informat cu cel puțin 10 zile înainte de concediu. Aceste reguli se aplică pentru nașterile produse începând cu 1 ianuarie 2023.

Printre cei eligibili pentru concediul paternal se numără și cei care desfășoară activitate pe baza unor contracte din domeniul sportiv, directorii cu contracte de mandat, persoanele cu funcții de demnitate publică și alți angajați care îndeplinesc criteriile specifice.

Indemnizația pentru concediul paternal va fi plătită din fondul de salarii al angajatorului. În ciuda faptului că legislația nu prevede acordarea unui anumit procent din salariu precum în alte cazuri, indemnizația va fi echivalentă cu salariul corespunzător perioadei respective. Astfel, se calculează pe baza salariului brut realizat. Aici se includ chiar și sporurile sau adaosurile la salariul de bază.

 

Zile libere 2024. Noi modificări legislative au fost transpuse și la nivel de norme de aplicare prin HG. nr. 1577/2022, care a intrat în vigoare pe 4 ianuarie 2023 și prevăd astfel:

– lucrătorii care devin tați au dreptul la un concediu paternal plătit de 10 zile lucrătoare, iar în cazul în care tatăl copilului nou-născut a obținut atestatul de absolvire a unui curs de puericultură, durata concediului paternal se majorează cu 5 zile lucrătoare.

– tatăl poate beneficia de majorarea cu 5 zile menționată anterior pentru fiecare copil nou-născut, pe baza atestatului de absolvire a cursului de puericultură, indiferent când este acesta obținut.

– cursurile de puericultură se pot desfășura în cabinetul medicului de familie al tatălui sau în cadrul unităților sanitare sau al altor unități de profil care organizează astfel de cursuri, iar  în urma verificării noțiunilor dobândite se va elibera atestatul de absolvire a cursului.

– concediul paternal se acordă la cerere, în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului, justificat cu certificatul de naștere al acestuia, din care rezultă calitatea de tată a lucrătorului.

– tații care participă efectiv la îngrijirea copilului au dreptul la concediu paternal indiferent dacă părinții copilului sunt căsătoriți sau nu ori dacă copilul este adoptat.

– indemnizația pentru concediul paternal se plătește din fondul de salarii al angajatorului și este egală cu salariul corespunzător perioadei respective.

– perioada concediului paternal constituie vechime în muncă și în serviciu, precum și în specialitate și se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.

– în categoria lucrătorilor care pot beneficia de concediu paternal sunt asimilate și persoanele cu contracte din activitate sportivă, cu convenții de muncă individuale,  cu contract de mandat,  cu contract de management, precum și cele care ocupă o funcție de demnitate publică.

– de acest drept beneficiază și polițiștii, cadrele militare, soldații și gradații profesioniști, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, în activitate, drepturile aferente concediului paternal suportându-se din bugetul de stat alocat acestor instituții.

– prelungirea de la 7 zile la 10 zile lucrătoare a permisiei, în cazul tatălui care satisface serviciul militar în calitate de militar în termen, potrivit legii.

– revizuirea prevederii anterioare, referitoare la drepturile tatălui copilului nou-născut, în situația în care mama copilului decedează la nașterea copilului sau în perioada concediului de sarcină și lăuzie.

– la încetarea concediului paternal, lucrătorul va beneficia de condiții care nu îi sunt mai puțin favorabile, precum și de orice îmbunătățire a condițiilor de muncă la care ar fi avut dreptul dacă nu ar fi efectuat concediul.

– este interzisă aplicarea unui tratament mai puțin favorabil tatălui care a solicitat sau a efectuat concediul de paternitate.

– constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei nerespectarea de către angajator, în calitate de persoană juridică, a prevederilor referitoare la obligația angajatorului de a acorda concediul paternal și a prevederii conform căreia drepturile dobândite de lucrător anterior momentului acordării concediului paternal sau care sunt în curs de a fi dobândite de lucrător la data la care începe concediul paternal se mențin pe toata durata concediului și se aplică și după încetarea acestuia.

– încetarea de către angajator a raporturilor de muncă sau de serviciu în perioada în care lucrătorul se află în concediu paternal din alte motive decât cele referitoare la reorganizarea judiciară sau falimentului se sancționează cu amendă contravențională de la 3.000 lei la 10.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracțiune.

– constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii de muncă.

Zile libere 2024. Urmează o minivacanţă de 6 zile

Zile libere 2024. Prima minivacanță din 2024, după cea din weekendul 6-7 ianuarie și cea de Anul Nou, va fi abia în luna mai. Atunci, românii vor avea șase zile libere, pentru că sărbătoarea de 1 Mai este legată de cea a Paștelui, plus zi-punte dată de Guvern.

Va fi liber în 1 mai (miercuri), 2 mai (zi-punte) și 3-6 mai, adică Vinerea mare, sâmbăta dinaintea Paștelui, apoi prima și a doua zi de Paște.

Zile libere 2024. Miercuri, 24 ianuarie, se stă acasă. Ce beneficii ar trebui să primească cei care muncesc în această zi

Apoi următoarea minivacanță va fi de Rusalii. Vor fi trei zile libere, cele două de weekend – 22-23 iunie și a doua zi de Rusalii, 24 iunie.

1 Iunie, Ziua copilului, pică sâmbăta, deci nu va aduce o nouă minivacanță.

Urmează minivacanța de Sfânta Maria – 4 zile. 15 august pică joia, vineri este zi-punte dată de Guvern, urmată de weekend.

Ziua Națională și Sfântul Andrei vor fi în weekend, iar ziua de Crăciun va pica miercurea.

Vacanţa de schi. Calendar an şcolar şi harta liberelor pe judeţe

Zile libere 2024

 • luni, 1 ianuarie – Anul Nou
  marți, 2 ianuarie – A doua zi după Anul Nou
  sâmbătă, 6 ianuarie – Bobotează
  duminică, 7 ianuarie – Sfântul Ioan Botezătorul
  miercuri, 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române (Mica Unire)
  miercuri, 1 mai – Ziua Muncii
  joi, 2 mai – zi liberă decisă de Guvern
  vineri, 3 mai – Vinerea Mare
  duminică, 5 mai – Paștele ortodox
  luni, 6 mai – A doua zi de Paște ortodox (minivacanță de 6 zile 1-6 mai)
  sâmbătă, 1 iunie – Ziua copilului
  duminică, 23 iunie – Rusaliile
  luni, 24 iunie – A doua zi de Rusalii
  joi, 15 august – Adormirea Maicii Domnului (Sfânta Maria)
  vineri, 16 august – zi liberă decisă de Guvern (minivacanță 15-18 august, 4 zile)
  sâmbătă, 30 noiembrie – Sfântul Andrei
  duminică, 1 decembrie – Ziua Națională
  miercuri, 25 decembrie – Crăciunul

Zile libere 2024. Codul muncii

oferă posibilitatea salariatului de a lipsi de la locul de muncă, în situații neprevăzute, determinate de o situație de urgență familială, altele decât cele pentru căsătorie, studii sau înmormântarea unor rude. Legislația prevede că angajații pot primi până la 10 astfel de zile libere.

Salariații din România au dreptul anual la maximum 10 zile libere în situații neprevăzute, cauzate de boală sau accident în familie, care necesită prezența imediată a acestora. Angajatul trebuie să informeze angajatorul în scris înainte de a lua o astfel de zi liberă.
Mai multe detalii:

Zile libere pentru situații neprevăzute la care au dreptul angajații în 2024. Cum se face plata și cum se recuperează