Se fac angajări la stat! Zeci de posturi vacante, scoase la concurs. Care sunt condiţiile

Mai multe instituţii publice din judeţul Alba au anunţat că au posturi vacante, motiv pentru care organizează concursuri în următoarea perioadă.

18 mai 2022, 11:43
Se fac angajări la stat! Zeci de posturi vacante, scoase la concurs. Care sunt condiţiile

Se fac angajări la stat! Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească mai multe condiţii cu privire la studii, vechimea în muncă sau alte cerinţe, scrie Ziarul Unirea.

*Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuţie vacante, de:

consilier, gradul I, cod COR-242201.
consilier, gradul debutant, cod COR – 242201.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

consilier, gradul I, cod COR-242201.
studii de specialitate: studii superioare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință (RSI) științele pământului și atmosferei, (S) geografie: specializarea: geografia turismului, (RSI): științe ale comunicării, (RSI): științe economice, (S): economia comerțului, turismului și serviciilor, (S): economia comerțului, turismului, serviciilor și managementul calității, (S): administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate, (S): administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității, (S): administrarea afacerilor în alimentație publică, (RSI): istorie, (RSI): filologie, (RSI): studii culturale (S): turism cultural;
vechime în specialitatea studiilor necesară: 4 ani;
cunoașterea a minimum două limbi străine de circulație internațională, din care cel puțin una la nivel avansat;
perfecționări (specializări) – certificat de competență lingvistică pentru cel puțin o limbă de circulație internațională, aflat în termenul de valabilitate.
consilier, gradul debutant, cod COR – 242201.
studii de specialitate: studii superioare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de Știință (RSI) științele pământului și atmosferei (DL) geografie, (S): geografia turismului, (RSI): științe ale comunicării, (RSI): științe economice, (S): economia comerțului, turismului și serviciilor, (S): economia comerțului, turismului, serviciilor și managementul calității, (S): administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate, (S): administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității, (S): administrarea afacerilor în alimentație publică, (RSI): istorie, (RSI): filologie, (RSI): studii culturale (S): turism cultural;
vechime în specialitatea studiilor necesară: -;
cunoașterea a minimum două limbi străine de circulație internațională, din care cel puțin una la nivel avansat;
perfecționări (specializări) – certificat de competență lingvistică pentru cel puțin o limbă de circulație internațională, aflat în termenul de valabilitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 mai 2022, inclusiv, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
31 mai 2022, ora 11.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Primăria Municipiului Alba lulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0372/586473.

Citeşte şi: Se fac angajări la ANAF! Ce salariu câștigă un inspector ANAF?! Sute de posturi scoase la concurs pentru prima dată din 2016!

*Grădiniţa cu Program Prelungit „Step By Step” nr. 12, Alba lulia, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de administrator financiar – 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Studii superioare în domeniul financiar-contabil.
Vechime – minimum 7 ani într-un post de administrator
Expertiză contabilă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 iunie 2022 2022, ora 09.00: proba scrisă;
08 iunie 2022 2022, ora 09.00: proba practică;
08 iunie 2022 2022, ora 11.00: proba interviu.
Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Grădiniţa cu Program Prelungit „Step By Step” nr. 12, Alba lulia, Județul Alba, telefon 0258/830.879, în intervalul orar 09.00-13.00, e-mail: [email protected]

*Primăria Comunei Meteș, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcței contractuale, de execuție, vacante, de asistent medical comunitar debutant, în cadrul Compartimentului asistență socială.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea
studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R., adeverință pentru participare la concurs eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: fără vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 iunie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Primăria Comunei Meteș, Județul Alba, Str. Principală nr. 43, telefon 0258/849.003.

*Primăria Comunei Șpring, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, a funcţiei contractuale de execuție, temporar vacante, de șofer I, Compartimentul S.V.S.U. Spring.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii profesionale/medii;
vechime în muncă: 3 ani;
permis de conducere categoriile B, C, D, E, atestat pentru transport persoane.
Reprezintă avantaj: atestat buldoexcavator sau cunoștințe manevrare buldoexcavator.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

16 mai 2022, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
25 mai 2022, ora 10.00: proba scrisă;
26 mai 2022, ora 10.00: proba practică;
27 mai 2022, ora 10.00: proba interviu.
Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Primăria Comunei Șpring, cu sediul în satul Șpring, Str. Doștatului nr. 94, comuna Șpring, județul Alba, telefon 0258/765.019.

*Casa Corpului Didactic Alba, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de profesor metodist.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii universitare, cu diplomă de licență, corespunzătoare funcției didactice din învățământul preuniversitar
titular în învățământul preuniversitar
cel puțin gradul didactic II în învățământ
vechime în muncă de minimum 6 ani, cu competențe dobândite în managementul educațional, managementul de proiect, precum și competențe dobândite în activitatea cu adulții 1h
domeniul formării continue
calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani
nu a fost condamnat penal printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 iunie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
14 iunie 2022, ora 14.00: proba interviu.
Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Casa Corpului Didactic Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 7, județul Alba, telefon 0769/638.418, e-mall: [email protected]

*Școala Gimnazială Câmpeni, judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat (de întreținere).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

minimum studii profesionale (în domeniul tâmplar, zidar, tencuitor);
minimum 5 ani vechime în domeniul corespunzător studiilor.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 mai 2021, ora 13.00: termenul limită pentru depunererea dosarelor;
27 mai 2022, ora 09.00: proba scrisă;
31 mai 2022, ora 12.00: proba practică;
03 iunie 2022, ora 09.00: proba interviu.
Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Școala Gimnazială Câmpeni, Str. Moților nr. 29, judeţul Alba, telefon: 0258/771.560, e-mail: [email protected]

*Primăria Orașului Zlatna, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de muncitor necalificat, treapta profesională I, la S.P.G.C.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – minimum 8 clase;
vechime în muncă – minimum 3 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

31 mai 2022, ora 11.00: proba practică;
data și ora interviului se vot comunica ulterior.
Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Primăria Orașului Zlatna, Piața Unirii nr. 1 A, Județul Alba, telefon: 0258/856.337.

Citeşte şi: Plaza Centers cere despăgubiri uriaşe statului român pentru întârzierea proiectului Casa Radio


loading...
Partenerii noștri