Sorin Cîmpeanu, clarificări privind portofoliul educațional: „Consilierul școlar și dirigintele au obligația să emită o recomandare de încadrare în educația secundară superioară”

Sorin Cîmpeanu anunța, săptămâna trecută, noi schimbări în Educație. Pe lângă examenul de admitere la liceu, modificări la examenul de Bacalaureat, ministrul Educației a anunțat și apariția portofoliului educațional.

18 iul. 2022, 19:15
Sorin Cîmpeanu, clarificări privind portofoliul educațional: „Consilierul școlar și dirigintele au obligația să emită o recomandare de încadrare în educația secundară superioară”

Sorin Cîmpeanu, clarificări privind portofoliul educațional: „Consilierul școlar și dirigintele au obligația să emită o recomandare de încadrare în educația secundară superioară”

Orientarea profesională și portofoliul elevului vor fi obligatorii la finalul clasei a VIII-a. Școala le va emite. Portofoliul va cuprinde notele din catalogul electronic, recomandări de profil și evaluări, diplome și certificate și alte înscrisuri dobândite în diferite contexte în procesul de învățare. Portofoliul educațional se va utiliza încă de la grupa mijlocie de la grădiniță și va fi obligatoriu pe tot parcursul învățământului preuniversitar.

Sorin Cîmpeanu a venit acum cu noi clarificări referitoare la portofoliul educațional, ce trebuie să conțină, la ce va fi folosit.

„Despre îngrijorările cu privire la structura, importanța și necesitatea portofoliului educațional

1. Portofoliul personal educațional poate fi realizat și pe suport digital în cadrul sistemului integrat de management al școlarității și va fi administrat de Ministerul Educației, așa cum este prevăzut la art. 61 alin ( din proiectul Legii învățământului preuniversitar: Formatul portofoliului personal educațional, modalitatea și ritmicitatea înscrierii datelor în cuprinsul acestuia sunt stabilite prin ordin al ministrului educației.

2. Ministerul Educaţiei coordonează și în prezent funcţionarea optimă a Sistemului Integrat de Management al Școlarității, cu stricta respectare a normelor legale pentru protecția datelor cu caracter personal. Elevul major sau părinții/reprezentantul legal ai elevului minor controlează caracterul public sau confidențial al informațiilor cuprinse în portofoliu.

3. Portofoliul personal educațional este elementul central al evaluării învățării și permite monitorizarea evoluției elevului prin înregistrarea în cuprinsul acestuia:

a) a evaluării profilului elevului prin observarea dezvoltării acestuia pe baza unui profil de dezvoltare specific vârstei;

b) a progresului școlar, urmărit prin forme de evaluare continuă care monitorizează atingerea obiectivelor învățării;

c) a evaluărilor profilului preșcolarului/elevului, realizate diferențiat, în funcție de nivelul de învățământ.

4. Portofoliul educațional va sta la baza planurilor de învățare individualizate la nivelul fiecărui elev.

5. Portofoliul personal educațional se utilizează începând cu grupa mijlocie din grădiniță şi este obligatoriu pe tot parcursul învățământului preuniversitar cu un rol esențial în orientarea școlară.

6. La finalizarea clasei a VIII-a, consilierul școlar și dirigintele au obligația să emită o recomandare de încadrare în educația secundară superioară, având caracter de orientare școlară pentru fiecare elev în parte. Recomandarea este emisă în baza unei evaluări specifice, care se comunică elevului și părinților/reprezentantului legal. La elaborarea recomandării sunt consultate și cadrele didactice de la clasă. Recomandarea are un caracter orientativ în stabilirea celor mai potrivite opțiuni pentru profilul fiecărui elev și se include în portofoliul personal educațional.

7. După finalizarea învățământului obligatoriu, portofoliul educațional va fi menținut activ și poate fi completat cu rezultate ale activităților de învățare pe tot parcursul vieții.

8. Portofoliul educațional va reprezenta un instument util și în procedura de evaluare a cadrelor didactice. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate de învăţare se comunică părinţilor/reprezentantului legal şi sunt trecute în portofoliul personal educaţional al elevului, fiind un criteriu important în evaluarea activității profesionale a cadrului didactic.

9. Portofoliul personal educațional este obligatoriu, începând cu generația de preșcolari care încep grupa mare, clasa pregătitoare și clasa I în anul școlar 2023 – 2024.

10. Portofoliul educațional va avea un rol esențial în reglarea curriculumului prin faptul ca acesta conține evaluările de profil ale elevilor, acest aspect generând o adaptare continuă a școlii la nevoile elevului”, a explicat Sorin Cîmpeanu.

Citește și Sorin Cîmpeanu prezintă 10 motive pentru care schimbă legile educaţiei: În ultimii ani, rezultatele sistemului actual au nemulţumit pe toată lumea, iar analfabetismul funcţional a rămas constant sau chiar a crescut

Mircea Miclea: „Mi se pare o idee bună că au reluat portofoliul educațional”

Explicațiile ministrul Educației vin la scurt timp după ce Mircea Miclea, profesor de științe cognitive aplicate la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și fondatorul școlii cognitive în psihologia românească, a spus că e „neclar cine gestionează acest portofoliu personal educațional al elevului”.

“Mi se pare o idee bună că au reluat portofoliul educațional care era în Legea Educației Naționale [Legea 1/2011 realizată pe baza raportului semnat de Mircea Miclea, lege aflată în vigoare și în prezent, dar modificată masiv de guvernările care s-au succedat de la intrarea sa în vigoare – N.Red.] și au dezvoltat această idee.

Dar este neclar cine gestionează acest portofoliu personal educațional al elevului, pentru că va avea și o formă electronică, cu date extrem de sensibile. Cine va asigura securizarea acestor date?

Proiectul de lege spune că “elevul major sau părinții/reprezentantul legal ai elevului minor controlează caracterul public sau confidențial al informațiilor cuprinse în portofoliu” [art. 61, alin. (8) din proiectul de lege a învățământului preuniversitar], dar în orice variantă trebuie securizate datele, datele sunt extrem de importante.

Dacă nu sunt securizate aceste date, cariera oricui poate fi distrusă uitându-te la portofoliul personal educațional, la diverse medii obținute în clasele I, a III-a, a VII-a”, a declarat Mircea Miclea pentru EduPedu.

 

 

 


loading...