Studenţii Hyperion, de la „EURO-LEX”, vor beneficia de toate noutăţile din domeniul proprietăţii intelectuale

Proprietatea intelectuală a cunoscut o dezvoltare amplă, strâns legată de pasul inventiv și evolutiv, tehnologic și cultural al societății umane. Noile tehnici industriale, impactul mass-media, noile tehnici de artă vizuală și on-line ce se actualizează permanent, au impus o reglementare a tuturor formelor de creativitate fiind în ultimă instanță, pentru spațiul europen, al treilea vector de stabilitate și dezvoltare.

RomaniaTV.net
19 mai 2015, 09:11

Protecția drepturilor de autor este asigurată în prezent printr-o puternică reglementare, începând cu implementarea la nivel european a protecției precum și stabilirea prin convenții internaționale, general valabile, a întinderii, exploatării și recompensării drepturilor de proprietate intelectuală către titularii de drepturi.

România, fiind parte integrată a sistemului de valori de proprietate intelectuală, găzduiește în acest an, în baza unei colaborări a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor cu Organizația Mondială pentru Proprietate Intelectuală (OMPI), Seminarul sub-regional Transparency, Accountability, Governance and Supervision Excellence for Collective Management and Copyright and Related Rights Organizations (Excelența în Transparență, Responsabilitate Financiară, Guvernanță și Supraveghere pentru Organismele de Gestiune Colectivă din domeniul Drepturilor de Autor și Drepturilor Conexe), la Cluj Napoca, în perioada 27-28 mai 2015.

Organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor din România participă la acest seminar cu propunerile și îmbunătățirile aduse în actul de gestionare a drepturilor de autor pe plan național.

Universitatea Hyperion va beneficia de toate informațiile, practicile și noutățile din domeniul proprietății intelectuale prezentate în cadrul acestui seminar, prin partenerul său Asociația COPYRO – Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor. Astfel, studenții din grupul țintă al proiectului „EURO-LEX” vor fi beneficiarii principali. 

Universitatea Hyperion din București (UHB) în parteneriat cu Asociația Europeană pentru Progres.

(AsEP) implementează timp de 18 proiectul „EURO-LEX Program de practică pentru studenții jurişti”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”, Contract POSDRU/161/2.1/G/136496.

Obiectivul general al proiectului îl constituie facilitarea tranziției de la școală la viața activă prin creşterea relevanţei educaţiei universitare pentru piaţa muncii şi eficientizării stagiilor de practică pentru 400 de studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Juridice.

Mai multe informații despre acest proiect găsiți pe www.eurolex.hyperion.ro.