Studenţii Hyperion din proiectul „EURO-LEX” sunt consiliaţi şi orientaţi în carieră

Universitatea Hyperion din București (UHB) în parteneriat cu Asociația Europeană pentru Progres (AsEP) implementează timp de 18 luni „EURO-LEX Program de practică pentru studenții jurişti”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”, Contract POSDRU/161/2.1/G/136496 și se numără printre cele 7 proiecte cu fonduri europene de care beneficiază studenții Universității Hyperion.

RomaniaTV.net
05 iun. 2015, 09:16
Studenţii Hyperion din proiectul „EURO-LEX” sunt consiliaţi şi orientaţi în carieră

Obiectivul general al proiectului îl constituie facilitarea tranziției de la școală la viața activă prin creşterea relevanţei educaţiei universitare pentru piaţa muncii şi eficientizării stagiilor de practică pentru 400 de studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Juridice.

Ca obiective specifice, echipa de implementare își dorește realizarea și consolidarea parteneriatelor între Solicitant și instituții publice și private cu profil juridic sau sociologie/studii de piață, potențial angajatoare ale absolvenților universității solicitante, în vederea facilitării tranziției de la educație la viața activă, eficientizarea stagiilor de practică prin organizarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea stagiilor de practică la potențiali angajatori, asigurarea serviciilor de consiliere și orientare de carieră pentru 400 de studenți, consiliere psihologică și suport pentru identificarea unui loc de muncă relevant pentru specializarea absolvită, crearea unui Centru de consiliere și practică Euro-Lex și a unui site web actualizat săptămânal cu toate ofertele de muncă și internship relevante pentru studenții juriști la nivel local, regional, național și al Uniunii Europene.

Precum celelalte proiecte ale Universității Hyperion, și acesta oferă studenților implicați o serie de beneficii: vizite de studiu și schimb de experiență la potențiali angajatori, asistență în redactarea CV și scrisoare de motivație; subvenție de 300 RON pentru participarea la programul de practică, concurs cu premii „Investește în cariera ta” – 10 premii de câte 1000 ron acordate, consiliere psihologică.

În cadrul componentei de consiliere psihologică și de orientare în carieră s-a derulat un pachet de activități, conceput în urma documentării teoretice a trei paliere importante în contextul actual socio-profesional de dezvoltare și evoluție psihologică: identificarea nivelului de stres la început de carieră, influența experienței subiective a timpului și locul controlului intern și extern. Aceste paliere au fost măsurate pe grupul țintă prin chestionare psihologice, iar rezultatele obținute în urma etapei de pretestare, s-au constituit ca bază de intervenție în cadrul consilierii psihologice pe cele 4 trasee de carieră: magistratură, notariat, avocatură și consultanță juridică. Consilierea psihologică a constat în discuții atât individuale, cât și de grup cu beneficiarii, urmărind atât motivarea, cât și dobândirea unor aptitudini specifice domeniului de carieră ales.

De asemenea, au fost accentuate în cadrul discuțiilor aspectele liberale, cât și instituționale ale celor 4 cariere, constituind un punct de pornire esențial în procesul de implicare în activitatea de consiliere și orientare vocațională.

Studenții din grupul țintă al proiectului „EURO-LEX” sunt beneficiarii principali ai acestor activități. Mai multe informații despre acest proiect găsiți pe www.eurolex.hyperion.ro.