SUBIECTE ROMANA EVALUARE NATIONALA 2016, publicate pe EDU.RO UPDATE

SUBIECTE ROMANA EVALUARE NATIONALA 2016 EDU.RO. Subiectele primite de elevii care susţin începând de luni Evaluarea Naţională de clasa a VIII-a vor fi publicate pe site-ul subiecte.edu.ro, care aparţine Ministerului Educaţiei. De asemenea, RomaniaTV.net fvă prezintă subiectele. În premieră, lucrările vor fi corectate în alte judeţe, a anunţat www.edu.ro.

27 iun. 2016, 09:47
SUBIECTE ROMANA EVALUARE NATIONALA 2016, publicate pe EDU.RO UPDATE

SUBIECTE ROMANA EVALUARE NATIONALA 2016 EDU.RO. Subiectele primite de elevi la probele Evaluării Naţionale se vor publica, în zilele de examen, în jurul orei 15:00, pe site-ul subiecte.edu.ro. De asemenea, subiectele vor fi publicate în timp real şi pe RomaniaTV.net.

SUBIECTE ROMANA EVALUARE NATIONALA 2016: La primul subiect elevilor li s-a cerut să demonstreze că textul primit este liric, să explice semnificația versurilor, rolul cratimei, măsura versurilor și altele. Copiilor li s-a cerut și să redacteze o compunere în care să sesizeze apartenența la genul liric. Subiectul doi a fost studiul unui text.

Puteți consulta subiectele în galeria atașată.

SUBIECTE ROMANA EVALUARE NATIONALA 2016:

Testul la Limba şi literatura română, primul de la Evaluarea Naţională, a fost susţinut de peste 153.000 de elevi.

Aceştia au avut de rezolvat două subiecte cu mai multe cerinţe, notate în total cu 78 de puncte. Alte 12 puncte puteau fi obţinute pentru redactarea întregii lucrări, iar zece puncte au fost acordate din oficiu.

Primul subiect a avut două cerinţe, una legată de analiza poeziei „Salcâmi”, de Anatol Baconsky, iar a doua, de redactare a unei compuneri de 150-250 de cuvinte în care elevii trebuiau să explice de ce poezia aparţine speciei pastel. Elevii pot primi 42 de puncte dacă au rezolvat corect primul subiect.

La subiectul al doilea, elevii au primit un fragment dintr-un material publicat pe www.adevarul.ro, cu tema «”Grădina pierdută a Edenului»: locul în care ajungi doar cu elicopterul”, semnat de Andreea Marinaş.

Elevii au avut de răspuns la şase întrebări referitoare la textul dat şi de redactat o naraţiune de 150-250 de cuvinte în care să prezinte o întâmplare reală sau imaginară petrecută într-o zonă turistică.

Pentru rezolvrea corectă a subiectului al doilea, elevii primesc 36 de puncte. De asemenea, alte 12 puncte sunt date pentru modul în care este redactată întreaga lucrare, unitatea compoziţiei, coerenţă şi vocabular.

 

Examenul de Limba Română este structurat în două subiecte mari, cu două texte la prima vedere pe baza cărora elevii trebuie să răspundă la mai multe întrebări.

Elevii vor susţine luni proba la Limba Română, marţi vor avea proba la Limba Maternă, iar miercuri vor susţine proba la Matematică. Ponderea Evaluării Naţionale pentru admiterea la liceu este de 75%, restul de 25% fiind ponderea notelor din şcoala generală. 

Candidaţii trebuie să fie în sălile de examen la 8:30, iar testarea va începe la ora 9:00 dimineaţa şi va dura 2 ore, până la 11:00.

Subiecte română Evaluarea Nationala 2016.  Calendar examene:

27 iunie 2016 – Limba şi literatura română – proba scrisă 
28 iunie 2016 – Limba şi literatura maternă – proba scrisă 
29 iunie 2016 – Matematică – proba scrisă 
1 iulie 2016 – Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00)
1 iulie 2016 – Depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00) 
2 – 4 iulie 2016 – Rezolvarea contestaţiilor 
5 iulie 2016 – Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

Programele pentru disciplinele limba și literatura română și matematică, valabile pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015- 2016, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4431/2014 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014–2015.

Subiecte română Evaluarea Nationala 2016. Modele de subiecte la Limba Română

Subiecte română Evaluarea Nationala 2016. În procesul de evaluare a lucrărilor și de rezolvare a contestațiilor, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, se calculează și se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori.

În cazul în care diferența între notele acordate de către cei doi profesori evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori, stabiliți de președintele comisiei, iar nota acordată de aceștia, va fi nota finală.

Subiecte română Evaluarea Nationala 2016. Comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video și audio a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.

Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ în acest scop.

Subiecte română Evaluarea Nationala 2016. Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi primiți în examen.

Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Subiecte română Evaluarea Nationala 2016.  Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2016.

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a centralizat rezultatele înregistrate la simularea probelor scrise din cadrul Evaluării Naţionale pentru elevii claselor a VIII-a (22-24 februarie). Rata de prezenţă s-a situat la 90,71%: din totalul celor 187.006 elevi de clasa a VIII-a, 169.632 de elevi au participat la toate probele.

În ceea ce priveşte rezultalele pe discipline, se constată că procentul notelor peste 5 a fost de 60,54% (prezenţă – 90,71%) la proba de Limba şi literatura română, respectiv 32,60% (prezenţă – 90,20%) la matematică. La proba de Limba şi literatura maternă, din 10.170 de elevi prezenţi, circa 76% au reuşit să obțină note peste 5.

Pe tranşe de medii, se înregistrează următoarea situaţie statistică: 22.422 de medii între 5 şi 5,99, 19.109 medii între 6 şi 6,99, 15.985 de medii între 7 şi 7,99, 11.989 de medii între 8 şi 8,99, 3.850 de medii între 9 şi 9,99, respectiv 7 medii de 10. 

EDU.RO REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2016: Top judeţe

Statistic, cele mai multe note peste 5 s-au înregistrat în Capitală – 46,29% (rată prezenţă – 90,10%), urmată de Brăila – 42,42% (rată prezenţă – 76,61%) şi Cluj – 40,62% (rată prezenţă – 91,37%). Cele mai mici note s-au înregistrat în judeţele Vaslui – 19,32%, Călăraşi – 21,78% şi Botoşani – 21,95%. În aceste judeţe prezenţa a fost, în medie, de aproximativ 90%.

La nivel național, 50.920 de elevi (30,58%) au obţinut medii peste 5 la simularea probelor din cadrul Evaluării Naţionale pentru elevii claselor a VIII-a.

Reamintim că rolul simulărilor, atât la evaluarea națională, cât și la bacalaureat, este unul reglator, în sensul identificării de către elevi, profesori și părinți, a nivelului real de pregătire atins până la momentul testelor pentru ca, mai apoi, să se poată stabili planuri remediale individuale.

Astfel, Ministerul Educației solicită inspectoratelor școlare judeţene măsuri remediale adecvate, în vederea unei mai bune pregătiri a elevilor din clasa a VIII-a. Dintre aceste măsuri, enumerăm: 

  • Realizarea unei diagnoze clare a situaţiei la nivelul fiecărui judeţ/ al fiecărei şcoli;
  • Analiza, în cadrul şedinţelor cu directorii, a rezultatelor obţinute de fiecare şcoală, la simularea evaluării naţionale;
  • Elaborarea de către fiecare şcoală a graficului de pregătire a elevilor pentru examenul de evaluare naţională şi monitorizarea acţiunilor stabilite, de către inspectoratul şcolar;
  • Analiza rezultatelor în cadrul comisiilor metodice, al cercurilor pedagogice şi al consiliilor profesorale;
  • Implementarea unui program de pregătire suplimentară, în regim gratuit, în cadrul şcolii, după orele de curs;
  • Personalizarea traseului de învăţare pentru elevii cu probleme deosebite care au obţinut rezultate slabe la simularea evaluării naţionale;
  • Efectuarea temelor diferenţiate pentru asigurarea individualizării învăţării.  

Ministerul Educației anunță inspecții școlare de specialitate la nivel național, care se vor desfășura pe toată perioada de dinaintea evaluărilor naționale și vor urmări  aplicarea planurilor remediale la nivelul unităților de învățământ. Aceste inspecții vor fi realizate de inspectorii de specialitate din cadrul MENCS și de cei din inspectoratele școlare.

Pe de altă parte, Ministerul Educației a solicitat Institutului de Științe ale Educației (ISE) o analiză riguroasă a rezultatelor obținute la simularea EN VIII, astfel încât diagnoza rezultată la nivel național să conducă la politici publice destinate îmbunătățirii situației elevilor din învățământul gimnazial.  

EDU.RO REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2016. In acest an, in jur de 200.000 de elevi de clasa a opta au sustinut simularea la evaluarea nationala. Subiectele au fost elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare si au fost similare cu cele publicate pe edu.ro.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2016. Notele obtinute nu se trec in catalog. In situatia exceptionala in care se doreste consemnarea notei in catalog, elevul trebuie sa solicite acest lucru profesorului. In urma analizarii rezultatelor, inspectoratele scolare judetene vor lua masuri de monitorizare si control, dar si de remediere a problemelor, acolo unde acest lucru se impune.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2016. Simularea la evaluarea nationala a inceput luni, 22 februarie, cu proba la limba romana. La Subiectul 1, elevii au avut poezia „Varful dealului” de Ioan Pilat. Pentru punctul B copiii au avut de redactat o compunere de 150-250 de cuvinte in care sa demonstreze apartenenta la specie a pastelului „Varful dealului”, iar la subiectul al II-lea, punctul A, elevii au avut de raspuns la 6 cerinte formulate pe baza textului „Grupa Muntilor Banatului-Piticii Carpatilor” scris de Danut Calin. La punctul B, elevii de au avut de redactat, in 150-250 de cuvinte, o intamplare reala sau imaginara petrecuta in timpul unei excursii.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2016. Urmatoarea proba sustinuta a fost cea la matematica, de marti, 23 februarie, iar elevii apartinand minoritatilor nationale au sustinut proba la limba materna, miercuri, 24 februarie.

EDU.RO REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2016. Anul trecut, 96,17% dintre elevii inscrişi in clasa a VIII-a (adica 180.442 de elevi) au participat la toate probele simularii, iar 50,68% dintre cei prezenti (91.445 de elevi) au obtinut medii peste 5. Cele mai ridicate procente de promovare s-au inregistrat in judetul Bacau – 68,56% (rata prezenta – 99,47%), municipiul Bucureşti – 64% (rata prezenta – 95,03%), judetul Giurgiu – 63,8% (rata prezenta – 92,05%) şi judetul Bihor – 61,8% (rata prezenta – 90,36%).

 

REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2016 CLASA a 8-A. Elevii care au sustinut, in februarie, testele de simulari la EVALUAREA NATIONALA 2016 afla vineri, 4 martie, rezultatele, respectiv notele, obtinute la SIMULAREA examenului de EVALUARE NATIONALA. Probele la Limba Romana, Limba Materna (daca a fost cazul) si Matematica s-au desfasurat in zilele de 22, 23 si 24 februarie 2016. Notele obtinute de elevi la simularea evaluarii nationale vor fi comunicate de fiecare scoala in parte, lucrarile fiind corectate de catre doi profesori din scolile unde s-a sustinut simularea la EVALUAREA NATIONALA 2016.

REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2016 CLASA a 8-A. Rezultatele simularii la EVALUAREA NATIONALA 2016 vor fi comunicate de scoli catre inspectoratele scolare, care vor centraliza datele si le vor comunica ulterior catre Ministerul Educatiei Nationale (MEN).

Corectarea lucrarilor a fost facuta de catre doi profesori din unitatile de invatamant in care elevii au sustinut evaluarea, unul dintre profeosri fiind cel care preda la clasa, in baza unor bareme care asigura unitatea si obiectivitatea evaluarii si notarii la nivel national.

REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2016 CLASA a 8-A. Aproximativ 188.000 de elevi de clasa a VIII-a au sustinut probele la simularea testelor de EVALUARE NATIONALA 2016, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale.

In 2015, promovarea la simularea testelor de EVALUARE NATIONALA a fost de 50,68% la nivel national, cu 1,85% mai mare față de anul 2014. Numărul elevilor cu medii în intervalul 5-10 a fost de 91.445.

La Limba și literatura română, 80,41% au luat note de 5 și peste 5, iar la Matematică, 50,34% au luat note de 5 și peste 5. Au fost înregistrate 10 medii de 10. Profesorii spun că in 2016 sunt aşteptate note slabe, chiar dacă au fost subiecte accesibile.

REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2016 CLASA a 8-A. Vineri sunt anuntate notele pentru probele care au constituit examenul de simulare la EVALUARE NATIONALA 2016. Ministerul Educatiei ar urma sa publice o centralizare la nivel national. Vom reveni cu detalii imediat ce institutia va transmite public aceste date. De precizat ca notele nu vor fi trecute in catalog, decat in situatia exceptionala in care elevul solicita acest lucru profesorului. Daca vor fi constatate probleme, inspectoratele scolare judetene pot dispune masuri de monitorizare si control in respectivele scoli unde rezultatele la simularea testelor de evaluare nationala au fost slabe.

REZULTATE NOTE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2016 CLASA a 8-A. Ministerul Educaţiei a propus subiecte uşoare la examenul deEVALUARE NATIONALA pentru a creşte rata de promovare a elevilor. Asta susţin profesorii după ce au văzut subiectele de la examen. De aproape 20 de ani, nimeni din minister nu a schimbat programa evaluărilor de la finalul claselor a VIII-a, iar copiii au ajuns să înveţe modele de subiecte pe dinafară. Deşi este conceput ca un examen care să le verifice cunoştinţele acumulate în anii de gimnaziu, Evaluarea Naţională de la clasa a 8-a nu face decât să umfle notele elevilor şi să uniformizeze rezultatele. O spun chiar profesorii corectori.

REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2016 CLASA a 8-A. Notele de la simulările la EVALUAREA NATIONALA 2016 nu vor fi trecute în catalog, însă rezultatele vor fi analizate la nivelul unității de învățământ prin discuții individuale cu elevii sau la nivelul clasei.

Dacă notele vor fi prea mici, părinții vor fi chemați la școală și, împreună cu profesorii, vor stabili o strategie care să-i ajute pe copii să recupereze materia. Potrivit calendarului anunțat de Ministerul Educației, elevii vor afla pe 4 martie ce rezultate au obținut.

In 2015, 96,17% dintre elevii înscriși în clasa a VIII-a au participat la toate probele simulării și puțin peste jumătate au obținut medii peste cinci.

REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2016 CLASA a 8-A. In 2015, 96,17% dintre elevii înscrişi în clasa a VIII-a (adică 180.442 de elevi) au participat la toate probele simulării, iar 50,68% dintre cei prezenţi (91.445 de elevi) au obţinut medii peste 5.

Cele mai ridicate procente de promovare s-au înregistrat în judeţul Bacău – 68,56% (rată prezenţă – 99,47%), municipiul Bucureşti – 64% (rată prezenţă – 95,03%), judeţul Giurgiu – 63,8% (rată prezenţă – 92,05%) şi judeţul Bihor – 61,8% (rată prezenţă – 90,36%). Cele mai puţin competitive rezultate (rate de promovare sub 40%) s-au consemnat în judeţele Caraş-Severin (36,27%), Vaslui (38,55%) şi Tulcea (39,89%). În aceste judeţe prezenţa a fost, în medie, de aproximativ 95%.

Modele orientative de subiecte, prin aceasta înţelegând atât subiectele folosite la simulările din anii precedenţi, cât şi subiectele pe care absolvenţii claselor a VIII-a şi a XII-a le-au avut de rezolvat în cadrul examenelor propriu-zise, începând cu anul 2011, sunt disponibile pe pagina special creată în acest sens, subiecte.edu.ro.

Nota redactiei: Pentru mai multe detalii privind examenul de Evaluare Nationala 2016, puteti consulta site-ul Ministerului Educatiei edu.ro.


EVALUAREA NATIONALA 2016 EDU.RO: SUBIECTE ROMANA, SUBIECTE MATEMATICA. BAREME CORECTARE EVALUARE NATIONALA. Peste 153.000 de absolvenţi de clasa a VIII-a sunt aşteptaţi la probele din cadrul Evaluării Naţionale 2016

Luni, 27 iunie, va avea loc prima probă scrisă – Limba şi literatura română, din cadrul Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a. Conform datelor centralizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, 153.522 de candidaţi sunt aşteptaţi să se prezinte în cele 4.809 centre de examen în care se va desfăşura Evaluarea Naţională.
Marţi, 28 iunie, elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă vor susţine proba scrisă la Limba şi literatura maternă. Proba scrisă la Matematică, ultima din cadrul acestui examen, se va desfăşura miercuri, 29 iunie. Afişarea rezultatelor se va face pe data de 1 iulie, până la ora 16:00. Eventualele contestaţii pot fi depuse în aceeaşi zi, până la ora 20:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 5 iulie.
Pentru prima dată în procesul de evaluare a lucrărilor elaborate de candidaţii care susţin EN VIII, comisia naţională de examen a decis ca acestea să fie corectate în centre zonale de evaluare din alte judeţe decât cele în care au avut loc probele.
În vederea semnalării eventualelor disfuncţionalităţi apărute în derularea acestui examen, Ministerul Educaţiei pune la dispoziţia publicului, începând de luni, 27 iunie, linia TEL VERDE 0800801100 (număr de telefon apelabil gratuit). Linia telefonică 0800801100 va fi disponibilă zilnic, pe toată durata desfăşurării probelor, între orele 8-17. De asemenea, poate fi utilizată în acelaşi scop şi adresa de email [email protected]
Precizăm că Evaluarea Naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competenţelor dobândite pe parcursul învăţământului gimnazial, în baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a.


EVALUAREA NATIONALA 2016 EDU.RO: SUBIECTE ROMANA, SUBIECTE MATEMATICA. BAREME CORECTARE EVALUARE NATIONALA. Candidaţii vor susţine probele scrise în 27 iunie la limba şi literatura română, în 28 iunie la limba şi literatura maternă şi în 29 iunie la matematică. Rezultatele vor fi afişate în 1 iulie, până la ora 16.00, iar contestaţiile vor fi depuse între orele 16.00 şi 20.00. În perioada 2-4 iulie vor fi soluţionate contestaţiile, iar în 5 iulie vor fi afişate rezultatele finale.

Notele obţinute de elevi la Evaluarea Naţională vor conta la admiterea în liceu, prin repartizare computerizată. 

Elevii vor fi supravegheaţi audio-video în sălile de examen. De asemenea, sălile în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi cele în care se preiau şi se depozitează lucrările scrise trebuie să aibă camere de supraveghere audio-video.

REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2016 EDU.RO: Topul judeţelor cu rezultate dezastruoase

Anul trecut, la Evaluarea Naţională, 79,36% din candidaţi au luat medii peste 5 la examen, iar în 2014, procentul a fost de 71,12%. 

Ponderea Evalurăii Naţionale la admiterea de la liceu este de 75%, restul de 25% fiind notele din liceu.

După afişarea rezultatelor finale, elevii şi părinţii trebuie să completeze, în perioada 8-12 iulie, fişele de înscriere la liceu, urmând ca pe 19 iulie să se facă repartizarea computerizată şi pe 20 iulie să se afişeze rezultatele, potrivit calendarului Ministerului Educaţiei.

Cadrele didactice supraveghetoare la testele scrise au interdicţie să intre în sălile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum şi cu ziare, reviste sau cărţi.

În comisiile pentru evaluarea naţională nu vor fi nominalizate cadrele didactice care în sesiunile anterioare au săvârşit abateri şi au fost sancţionate.

În unităţile de învăţământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale, comisiile judeţene şi, respectiv, cea a municipiului Bucureşti pot decide nominalizarea în comisiile de examen a unor cadre didactice din alte unităţi de învăţământ.

Comisiile judeţene şi cea a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pot decide suspendarea organizării examenului în unităţile de învăţământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave.

Comisiile din unităţile de învăţământ şi cele judeţene, respectiv comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale vor verifica, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, vor fi verificate înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învăţământ respectivă.

Evaluarea Naţională 2016 EDU.RO. Calendar examene:

27 iunie 2016 – Limba şi literatura română – proba scrisă 
28 iunie 2016 – Limba şi literatura maternă – proba scrisă 
29 iunie 2016 – Matematică – proba scrisă 
1 iulie 2016 – Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00)
1 iulie 2016 – Depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00) 
2 – 4 iulie 2016 – Rezolvarea contestaţiilor 
5 iulie 2016 – Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

 

Evaluarea Naţională 2016. Regulament Evaluarea Naţională 2016

Evaluarea Naţională 2016. Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a se desfășoară în anul școlar 2015-2016 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011 aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, și cu prevederile prezentului ordin.

Evaluarea Naţională 2016. Programele pentru disciplinele limba și literatura română și matematică, valabile pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015- 2016, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4431/2014 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014–2015.

Evaluarea Naţională 2016.Cadrele didactice nominalizate ca evaluatori sunt selectate cu prioritate din rândul cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluării, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.

EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA A VIII-a, SESIUNEA SPECIALĂ. ROMÂNĂ. Subiecte şi barem de corectare

Evaluarea Naţională 2016. Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele zonale de evaluare sunt stabilite de către comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, prin tragere la sorți.

Evaluarea Naţională 2016. Tragerea la sorți se efectuează, în fiecare județ/în Municipiul București, din lista alcătuită la nivel județean/al Municipiului București, pe baza propunerilor primite de la unitățile de învățământ cuprinzând numele profesorilor care doresc să participe în comisiile pentru evaluarea națională și care, în sesiunile anterioare, au respectat prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale, urmând ca inspectorul școlar general să emită decizii scrise.

Evaluarea Naţională 2016. Tragerea la sorți se efectuează în ședință publică. Comisia județeană/a Municipiului București invită, în scris, la tragerea la sorți, reprezentanți ai organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar, ai asociațiilor de părinți, ai Consiliului județean/municipal al elevilor și ai mass-media.

Evaluarea Naţională 2016. Repartizarea pe comisii a cadrelor didactice se consemnează într-un proces-verbal, în care se menționează și persoanele aparținând societății civile care au participat la ședința publică de tragere la sorti. Procesul-verbal este semnat de membrii Comisiei județene/a Municipiului București, de persoanele invitate și de persoanele aparținând societății civile, care au participat la ședința publică de tragere la sorți.

Evaluarea Naţională 2016. Cadrelor didactice nominalizate ca asistenți le este interzisă intrarea în sălile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum și cu ziare, reviste, cărți etc. Materialele nepermise în sala de examen vor fi introduse într-un un plic/o pungă, împreună cu un bilet/o etichetă pe care se notează numele și prenumele posesorului, care va fi păstrat/păstrată până după predarea lucrărilor scrise într-o sală specială stabilită pentru depozitarea obiectelor personale, supravegheată de o persoană desemnată de comisia din unitatea de învățământ.

Evaluarea Naţională 2016. Nu vor fi nominalizate în comisiile pentru evaluarea națională persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naționale, nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile, care au săvârșit abateri, respectiv au fost sancționate.

Evaluarea Naţională 2016. În procesul de evaluare a lucrărilor și de rezolvare a contestațiilor, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, se calculează și se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori.

Evaluarea Naţională 2016. În cazul în care diferența între notele acordate de către cei doi profesori evaluatori este mai mare de 0,50 puncte, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori, stabiliți de președintele comisiei, iar nota acordată de aceștia, va fi nota finală.

Evaluarea Naţională 2016. Comisiile județene/comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video și audio a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru evaluarea națională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.

Evaluarea Naţională 2016. Până la începerea probelor scrise, comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale iau/ia toate măsurile, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcționale de supraveghere video și audio.

Evaluarea Naţională 2016. Activitatea de monitorizare a desfășurării evaluării naționale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

Evaluarea Naţională 2016. În vederea asigurării desfășurării corecte a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile din unitățile de învățământ și comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învățământ respectivă.

Evaluarea Naţională 2016.Dacă, în urma verificărilor se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare, comisia din unitatea de învățământ ia măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Evaluarea Naţională 2016. Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ în acest scop.

Evaluarea Naţională 2016. Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi primiți în examen.

Evaluarea Naţională 2016. Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Evaluarea Naţională 2016. Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

 

Evaluarea Naţională 2016. Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.

Evaluarea Naţională 2016. Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei județene/a municipiului București de organizare a evaluării naționale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afișarea rezultatelor finale după contestații. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Evaluarea Naţională 2016. Topul celor mai bune licee în 2015:

1. Colegiul Naţional „Sfântul Sava”
2. Colegiul „Naţional” din Iaşi
3. Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova
4. Colegiul Naţional „Emil Racoviţă“ Cluj-Napoca 
5. Colegiul Naţional „Andrei Şaguna“ Braşov

Evaluarea Naţională 2016. Media de admitere la liceu este compusă din media de la Evaluarea Naţională care cântăreşte 75% , restul revenind mediei din anii de gimnaziu.

Evaluarea Naţională 2016. Anul trecut, rata de promovare s-a îmbunătăţit în toate judeţele, cu o singură excepţie: Teleorman (67%, în 2015, faţă de 70%, în 2014).

Evaluarea Naţională 2016. Repartizarea computerizată în licee are loc în trei etape. În prima etapă de admitere se pot înscrie candidaţii din seria curentă, precum şi cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015. În a doua etapă se pot înscrie candidaţii care nu au participat la prima repartizare şi cei care au rămas nerepartizaţi. În etapa a treia se înscriu elevii care nu au participat la nicio repartizare, care nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară mai târziu.

Evaluarea Naţională 2016. Conform metodologiei de organizare a Evaluării Naţionale, comisiile trebuie să asigure dotarea cu camere funcționale de supraveghere video și audio a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.

Evaluarea Naţională 2016. Activitatea de monitorizare a desfășurării Evaluării Naționale prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfășura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

Evaluarea Naţională 2016. În vederea asigurării desfășurării corecte a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile din unitățile de învățământ și comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă sau în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învățământ respectivă.

Evaluarea Naţională 2016. Dacă, în urma verificărilor se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor în vigoare, comisia din unitatea de învățământ ia măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, care pot merge până la acordarea notei 1 (unu) pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Evaluarea Naţională 2016. În cazul în care verificările sunt făcute de comisia din unitatea de învățământ, aceasta anunță comisia județeană/ a municipiului București de organizare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, care propune eventualele măsuri de sancționare și anunță, după caz, Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2016 EDU.RO: Pe tranşe de medii, se înregistrează următoarea situaţie statistică: 22.422 de medii între 5 şi 5,99, 19.109 medii între 6 şi 6,99, 15.985 de medii între 7 şi 7,99, 11.989 de medii între 8 şi 8,99, 3.850 de medii între 9 şi 9,99, respectiv 7 medii de 10.

În ceea ce priveşte rezultalele pe discipline, se constată că procentul notelor peste 5 a fost de 60,54% (prezenţă – 90,71%) la proba de Limba şi literatura română, respectiv 32,60% (prezenţă – 90,20%) la matematică. La proba de Limba şi literatura maternă, din 10.170 de elevi prezenţi, circa 76% au reuşit să obțină note peste 5.

Statistic, cele mai multe note peste 5 s-au înregistrat în Capitală – 60,57% (rată prezenţă – 90,10%), urmată de Brăila – 58,50% (rată prezenţă – 76,61%) şi Cluj – 55,33% (rată prezenţă – 91,37%). Cele mai mici note s-au înregistrat, pe un fond de prezenţă de aproximativ 90%, în judeţele Vaslui – 31,22%, Tulcea – 32,67%, și Călăraşi – 33,47%.

La nivel național, 73.342 de elevi (44,05%) au obţinut medii peste 5 la simularea probelor din cadrul Evaluării Naţionale.

Ministerul Educației solicită inspectoratelor școlare măsuri remediale adecvate, în vederea unei mai bune pregătiri a elevilor din clasa a VIII-a. Pe de altă parte, Ministerul Educației a solicitat Institutului de Științe ale Educației o analiză riguroasă a rezultatelor obținute la simularea evaluării, astfel încât diagnoza rezultată la nivel național să conducă la politici publice destinate îmbunătățirii situației elevilor din învățământul gimnazial.loading...