Noi tarife la energie electrică de la 1 ianuarie 2023. Cine va mai beneficia de preț plafonat

Anul 2023 vine cu noi planuri tarifare la energie electrică. Guvernanții au decis plafonarea prețurilor pentru consumatorii casnici în funcție de consumul lunar, dar și pentru consumatorii industriali. Și tot de la 1 ianuarie trebuia introdusă o declaraţie pe proprie răspundere, fără de care anumiți consumatori ar putea plăti facturi și cu 90% mai mari, dar s-a renunţat la proiect.

02 ian. 2023, 07:29
Noi tarife la energie electrică de la 1 ianuarie 2023. Cine va mai beneficia de preț plafonat

Noi tarife la energie electrică în 2023. De la 1 ianuarie se schimbă modul de facturare pentru energia electrică consumată. Guvernanţii au modificat legislaţia şi au decis noi reguli privind plafonarea preţului la curent electric.

Citeşte şi: Facturi la energie 2023. De ce este importantă alegerea furnizorului de energie electrică, chiar dacă prețul la curent este plafonat

 

Cum se face plafonarea prețului la energie electrică în 2023

Începând cu 1 ianuarie 2023 noile prețuri plafonate vor fi următoarele:

a) maximum 0,68 lei/KWh, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 decembrie 2022 de către clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0-100 KWh inclusiv.

 

b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022 – 31 decembrie 2022 de catre clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01-300 kWh pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh; consumul de energie electrică ce depăşeşte 255 KWh/lună se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1); maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 de către clienţii casnici al căror consum lunar la locul de consum este cuprins între 100,01 și 255 kWh;

Consumul de energie electrică cuprins între 255 si 300  KWh/lună se facturează la prețul de 1,3 lei kWh, cu TVA inclus, iar in  cazul in care consumul depaseste 300/KWh luna intreg consumul se factureaza la pretul de 1,3 lei/kWh;

 

c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la prețul de 1,3 lei kWh, cu TVA inclus, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentatului legal pentru următoarele categorii de consumatori:

1. întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri;

2. operatorii/operatorii regionali definiţi la art.2 lit.g) şi h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile de utilităţi publice prevăzute la art.1 alin.(2) lit.a), b), b1), c) şi h) din Legea nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Metrorex S.A.;

3. operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificaţi prin cod CAEN 10, precum şi cei din domeniul agriculturii şi pescuitului, identificaţi prin cod CAEN 01 şi 03;

 

d) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice și private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al unităților de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și al creșelor, al furnizorilor publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare. Plafonarea menționată în prezentul articol se aplică și pentru situațiile în care una dintre entitățile menționate anterior este beneficiarul final al consumului de energie electrică și/sau pentru toate clădirile care au fost construite și autorizate cu destinația de spitale;

e) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar, realizat la locul de consum, pentru instituțiile publice, altele decât cele prevăzute la lit. d), precum și pentru cele aparținând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată; diferența de consum lunar de energie electrică se facturează la prețul de maximum 1,3 lei kWh, cu TVA inclus;

f) maximum 1,3 lei kWh, cu TVA inclus, pentru ceilalți consumatori casnici și noncasnici de energie electrică.

Citește și: Românii vor putea plăti facturile direct la poștaș cu cardul de energie. Marcel Boloș: „Se poate face direct plata de sume”

 

Care sunt cele trei categorii de români care ar fi trebuit să depună declaraţii pe propria răspundere la furnizorul de energie electrică

Coaliția de guvernare a decis să elimine obligativitatea depunerii declarațiilor pe propria răspundere pentru românii care au mai multe locuințe și pentru chiriași, dar există trei categorii de români care va trebui, totuşi, să o completeze şi să o depună.

Este vorba de familiile monoparentale, cele care au în întreţinere cel puţin trei copii şcolari şi cele care folosesc la domiciliu aparatură medicală.

Declaraţia pe proprie răspundere la furnizorul de energie electrică va fi depusă doar de familiile cu cel puțin trei copii școlari în întreținere, cele monoparentale sau persoanele care folosesc la domiciliu aparatură medicală.

Nu mai depune declaraţie pe proprie răspundere:

  • chiriaşii;
  • persoanele care au mai multe imobile;
  • persoanele care au mai multe contracte cu furnizorii.