Facturi la energie 2023. De ce este importantă alegerea furnizorului de energie electrică, chiar dacă prețul la curent este plafonat

Românii fac față din ce în ce mai greu creșterilor de prețuri la energie. Unii clienţi abia dacă mai reușesc să își plătească facturile la curentul electric. De anul viitor se schimbă modul de facturare.

06 dec. 2022, 13:52
Facturi la energie 2023. De ce este importantă alegerea furnizorului de energie electrică, chiar dacă prețul la curent este plafonat

Facturi la energie 2023. De la 1 ianuarie se schimbă modul de facturare pentru energia electrică consumată. Guvernanţii au modificat legislaţia şi au decis noi reguli privind plafonarea preţului la curent electric.

Citeşte şi: Soluția ingenioasă pe care au ales-o foarte mulți români ca să își reducă facturile la energie. Investiţia porneşte de la 100 de lei

Guvernul Ciucă a decis să menţină plafonarea preţului la curent şi în 2023. Începând cu 1 ianuarie 2023 noile prețuri plafonate vor fi următoarele:

a) maximum 0,68 lei/KWh, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 decembrie 2022 de către clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0-100 KWh inclusiv, următorii clienți:

1. clienții casnici al căror consum lunar este cuprins între 0-100 KWh inclusiv

3. clienţii casnici care au în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învăţământ, în baza unei cereri și a unei declaraţii pe propria răspundere. Prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate.

 

b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022 – 31 decembrie 2022 de catre clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01-300 kWh pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh; consumul de energie electrică ce depăşeşte 255 KWh/lună se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1); maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 de către clienţii casnici al căror consum lunar la locul de consum este cuprins între 100,01 și 255 kWh; Consumul de energie electrică cuprins între 255 si 300  KWh/lună se facturează la prețul de 1,3 lei kWh, cu TVA inclus, iar in  cazul in care consumul depaseste 300/KWh luna intreg consumul se factureaza la pretul de 1,3 lei/kWh;

c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la prețul de 1,3 lei kWh, cu TVA inclus, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentatului legal pentru următoarele categorii de consumatori:

1. întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri;

2. operatorii/operatorii regionali definiţi la art.2 lit.g) şi h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile de utilităţi publice prevăzute la art.1 alin.(2) lit.a), b), b1), c) şi h) din Legea nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Metrorex S.A.;

3. operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificaţi prin cod CAEN 10, precum şi cei din domeniul agriculturii şi pescuitului, identificaţi prin cod CAEN 01 şi 03;

 

d) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice și private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al unităților de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și al creșelor, al furnizorilor publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare. Plafonarea menționată în prezentul articol se aplică și pentru situațiile în care una dintre entitățile menționate anterior este beneficiarul final al consumului de energie electrică și/sau pentru toate clădirile care au fost construite și autorizate cu destinația de spitale;

 

e) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar, realizat la locul de consum, pentru instituțiile publice, altele decât cele prevăzute la lit. d), precum și pentru cele aparținând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată; diferența de consum lunar de energie electrică se facturează la prețul de maximum 1,3 lei kWh, cu TVA inclus;

f) maximum 1,3 lei kWh, cu TVA inclus, pentru ceilalți consumatori casnici și noncasnici de energie electrică.

Citeşte şi: Voucherele de energie, capcană pentru pensionari. Un singur LEU în plus la pensii te lasă cu facturi uriaşe neplătite de stat

 

De ce este importantă alegerea furnizorului de energie electrică, chiar dacă prețul la curent este plafonat

Potrivit OUG 119/2022, până la 31 august 2023, energia electrică are preț plafonat. Asta însemnă că indiferent care este oferta furnizorului, clientul nu va plăti mai mult decât prețul maxim plafonat pentru primii 255 kWh.

Dar, conform ultimelor modificări la OUG 119/2022, plafonarea se va aplica la un singur loc de consum. Deci, clienţii care au mai mult de o locuință, la celelalte vor plăti prețul neplafonat, adică cel din contract. De aceea este important să fiţi atenţi ce ofetă acceptaţi şi semnaţi cu furnizorul de energie. Preţul este foarte important şi după eliminarea plafonării preţului la energie, potrivit wall-street.ro.

La nivelul lunii decembrie există un singur furnizor care oferă un preț la energie electrică sub cel plafonat. Este vorba despre Hidroelectrica. Cu un preț de 0,67 de lei/kWh pentru București în oferta ”Viitor Verde”, la un consum lunar de 150 kWh, factura este de 100,95 lei. Practic, prețul energiei oferit în luna decembrie de Hidroelectrica este chiar sub plafonul maxim – fie el cel de 0,68 lei/kWh sau cel de 0,8 lei/kWh.

Pentru consumatorii casnici care înregistrează un consum lunar ce depășește 255 kWh, la Hidroelectrica vor plăti practic per kilowat sub prețul plafonat, oricât de mult ar consuma. Astfel, la un consum de 300 kWh, ar avea de achitat doar 201,89 lei, pentru că și cei 45 de kilowați care trec de plafon se plătesc tot la prețul de 0,67 de lei/kWh – adică sub cel plafonat.