Toţi românii trebuie să facă asta până pe 25 mai. Ce AMENZI riscă cei care ignoră DECIZIA ANAF

ANAF reaminteste contribuabililor cã 25 mai 2016 este termenul limitã pentru depunerea Declaratiei 200 privind veniturile realizate în România în 2015. Formularul poate fi completat oricând online, prin accesarea "Serviciului Privat Virtual" la adresa https://pfinternet.anaf.ro.

RomaniaTV.net
17 mai 2016, 08:05
Toţi românii trebuie să facă asta până pe 25 mai. Ce AMENZI riscă cei care ignoră DECIZIA ANAF
Alternativ, utilizând un certificat digital, formularul poate fi completat prin accesarea adresei www.eguvernare.ro, secțiunea „Depunere declarații”. De asemenea, formularul completat pe hârtie poate fi trimis prin poștã sau depus direct la registratura administrației fiscale în a cãrei razã teritorialã se aflã domiciliul contribuabilului.

Trebuie sã completeze aceastã declaratie persoanele fizice care realizeazã în România, individual sau într-o formã de asociere, venituri în bani si/sau în naturã din: 
 1. activitãti independente; 
 2. cedarea folosintei bunurilor; 
 3. activitãti agricole, pentru care venitul net se stabileste în sistem real; 
 4. pisciculturã; 
 5. silviculturã; 
 6. transferul titlurilor de valoare, altele decât pãrtile sociale si valorile mobiliare în cazul societãtilor închise; 
 7. operatiuni de vânzare-cumpãrare de valutã la termen, pe bazã de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare; 
 8. jocuri de noroc. 

Declaratia 200 se depune si de cãtre persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care obtin venituri din activitãti independente din România si opteazã pentru regularizarea impozitului în România, începând cu 1 iunie 2015. 

Urmãtoarele categorii de venituri sunt exceptate de la obligația menționãrii în Declaratia 200 privind venitul realizat: 
a)        venituri nete determinate pe bazã de norme de venit, cu excepția contribuabililor care au depus declarații privind venitul estimat/ norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plãți anticipate, conform legii; 
b)        venituri cu impunere finalã obtinute din: 
·drepturi de proprietate intelectualã; 
·activitãti desfãsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent. Fac excepție veniturile din activitãti desfãsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil obtinute de contribuabilii care desfãșoarã activitãti economice în mod independent sau exercitã profesii libere si sunt înregistrați fiscal potrivit legislatiei în materie;
·activitatea de expertizã contabilã și tehnicã, judiciarã și extrajudiciarã; 
c)        venituri din arendarea bunurilor agricole; 
d)        venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevãzutã în contractul încheiat între pãrti este stabilitã în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real si la sfârsitul anului anterior nu îndeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activitãti independente, pentru care plãtile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat si impozitul este final; 
e)        venituri sub formã de salarii si venituri asimilate salariilor; 
f)        venituri din investitii, cu exceptia celor prevãzute la pct.6-7; 
g)        venituri din premii si din jocuri de noroc, a cãror impunere este finalã; 
h)        venituri din pensii; 
i)        veniturile din activitãti agricole a cãror impunere este finalã; 
j)        venituri din transferul proprietãtilor imobiliare; 
k)        venituri din alte surse.

Formularul și instrucțiunile de completare se pot obtine de pe www.anaf.ro prin accesarea adreseihttps://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_200_2015.pdf sau direct de la sediul unitãtilor fiscale. 
Încãlcarea obligației de depunere a „Declaratiei 200 privind veniturile realizate din România” pânã la data de 25 mai inclusiv, se sanctioneazã cu amendã cuprinsã între 50 si 500 lei. 

Pentru a beneficia de avantajele utilizãrii mediului electronic, ANAF recomandã utilizarea „Spațiului Privat Virtual” pentru depunerea Declarației 200. Informatii privind conditiile de utilizare a „Spațiului Privat Virtual” sunt disponibile la adresa https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/Inregistrare_persoane_fizice. Alternativ, se pot obține informații telefonic de la Biroul central asistentã telefonicã a contribuabililor, la numãrul de telefon: 031.403.91.60 sau de la compartimentele de asistențã pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.