Ultima formă a proiectului privind salarizarea bugetarilor. Veşti bune pentru profesori

Profesorii îşi vor suplimenta salariul de bază cu mai multe sporuri şi indemnizaţii, precum o indemnizaţie pentru învăţământul special de 15%, o gradaţie de merit de 25% şi o indemnizaţie de dirigenţie, învăţători, educatoare, profesori pentru învatamantul primar sau preşcolar de 10%, toate calculate la salariul de baza. Ei vor încasa şi premii în bani, din 2018, releva ultima formă a proiectului privind salarizarea bugetarilor, obţinuţă de Profit.ro.

28 mai 2016, 16:08
Ultima formă a proiectului privind salarizarea bugetarilor. Veşti bune pentru profesori

Concret, proiectul stabilește că, începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice din aceeași instituție publică, autoritate publică, unitate care beneficiază de un salariu de bază/indemnizație de încadrare mai mici decât cele stabilite la nivel maxim pentru fiecare funcție, grad/treaptă, gradație va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/ indemnizației de încadrare din cadrul instituției, autorității publice respective, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Tot începând cu luna august 2016, pentru magistrații care beneficiază de un cuantum al indemnizației de încadrare mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcție, grad/treaptă, gradație și tranșă de vechime în funcție, va fi salarizat la nivelul maxim al cuantumului indemnizației de încadrare din cadrul autorității publice respective, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim se stabilește pe funcțiile didactice, gradele didactice, tranșele de vechime în învățământ și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă, respectiv pe gradul/treapta profesională și gradația corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar din instituția respectivă, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, altele decât compensațiile tranzitorii.

La stabilirea salariului de bază/indemnizației de încadrare la nivel maxim din cadrul instituției, autorității publice respective nu se ia în calcul suma compensatorie aferentă titlului științific de doctor inclusă în acesta.

Prin excepție, începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor din aceeași instituție publică, respectiv unitate, soldele de funcție/salariile de funcție în care nu sunt cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit/ salariului de merit la nivelul anului 2009, vor fi stabilite la nivelul în plată al soldelor de funcție/salariilor de funcție care cuprind aceste sume compensatorii.

Corecțiile aduse soldelor de funcție/salariilor de funcție prin aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență nu constituie majorări ale soldelor de funcție/salariilor de funcție în sensul prevederilor art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, pe perioada aplicării prevederilor ordonanței de urgență.

Începând cu luna august 2016, pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, indemnizațiile, compensațiile, primele, ajutoarele, plățile compensatorii, despăgubirile, compensațiile lunare pentru chirie și alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, rămân la nivelul lunii iulie 2016, dacă își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Începând cu luna august 2016, personalul care deține titlul științific de doctor, își desfășoară activitatea în domeniul în care a obținut acest titlu și nu beneficiază de suma compensatorie inclusă în anul 2010 în salariul de bază, solda/salariul de funcție, indemnizația lunară de încadrare, beneficiază de suma compensatorie aferentă titlului științific de doctor stabilită la nivelul similar în plată pentru aceeași funcție, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învățământ, respectiv grad/treaptă profesională și gradație corespunzătoare vechimii în muncă la celelalte categorii de personal, din instituția publică, autoritatea publică, unitatea/unitatea similară.

În situația în care salariile de bază sunt mai mici decât cele aferente lunii iulie 2016, se păstrează cele aferente lunii iulie 2016.

Citeşte mai mult pe profit.ro


loading...