Veşti bune pentru bucureşteni, un transport mai puţin poluant. PMB va recicla 150 autobuze uzate moral ale STB

Președintele comisiei Transporturi și Mobilitate Urbană, Florin Melciu, a organizat o întâlnire cu scopul identificării soluțiilor de modernizare a autobuzelor STB uzate moral și scoase din circulație, aderând la cerințele Uniunii Europene de reducere a amprentei de carbon.

21 dec. 2022, 14:34
Veşti bune pentru bucureşteni, un transport mai puţin poluant. PMB va recicla 150 autobuze uzate moral ale STB

Schimbări radicale la STB! PMB a găzduit o întâlnire de lucru la inițiativa președintelui comisiei Transporturi și Mobilitate Urbană, Florin Melciu (foto), cu scopul identificării soluțiilor de modernizare a autobuzelor STB uzate moral și scoase din circulație, aderând la cerințele Uniunii Europene de reducere a amprentei de carbon prin proiecte de economie circulară.

La inițiativa domnului Melciu, președintele al Comisiei de Mobilitate și Transporturi, au fost invitați să contribuie la întâlnire viceprimarul Sorin Bujodoveanu,  directorul direcției Transporturi PMB, dl. Victor Tărtăcuță, cât și directorul de investiții al primăriei, reprezentanți ai STB și ADI-TPBI și reprezentanți ai societății civile, care au întrunit grupul tehnic pentru identificarea soluțiilor optime de modernizare a flotei învechite.

S-a decis! Salariile angajaților STB vor fi majorate cu 10%. De când intră în vigoare măsura

La centrul dezbaterilor au fost criteriile de îndeplinire a tuturor cerințelor de mediu, siguranță, securitate, confort și accesibilitate financiară. Variantele se reduc la o soluție de conversie bazata pe principiile economiei circulare pentru ca flota sa poată utiliza combustibili cu emisii reduse de gaze cu efect de sera, din gama combustibililor cu soluții de alimentare disponibile deja în piață, pentru a putea pune în circulație cât mai repede vehiculele mult necesare capitalei.

În Bucureşti, se dezvoltă un proiect prin care PMB are posibilitatea să recicleze cele aproximativ 150 autobuze uzate moral ale STB, dându-le o nouă viață într-o conformație prietenoasă cu mediul înconjurător. Dezbaterea a evoluat în direcția identificării surselor de finanțare prin fonduri structurale sau atrase care să nu pună povară pe bugetul instituției, soluții ce vor fi identificate împreună cu Ministerul Mediului, Ministerul Fondurilor Europene și alte instituții abilitate să sprijine financiar un asemenea proiect.

Florin Melciu

Strategia de dezvoltare a serviciului de transport public este parte componenta a dezvoltarii durabile a Municipiului Bucuresti prin oferirea de servicii economice si sociale tuturor locuitorilor comunitatii fara compromiterea viabilitatii sistemelor naturale, sociale si economice.

Dezvoltarea unei structuri urbane accesibile, durabile, prin reducerea utilizarii autovehiculelor particulare, incurajarea utilizarii transportului public si dezvoltarea infrastructurii transportului public in scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera reprezjnta principale objective strategice ale Municipiului Bucuresti, stipulate in Planul de Dezvoltare Urbana Durabila.

Abonamente eliberate online de STB pentru elevii şi studenţii din Bucureşti şi Ilfov

Implementarea unui nou sistem de transport in comun bazat pe vehicule ecologice asigura o tendinta de crestere a dinamicii transportului in comun, in raport cu transportul individual cu autovehicule personale, ceea ce intr-o aglomerare urbana contribuie la mentinerea si imbunatatirea parametrilor calitativi ai starii mediului, prin reducerea poluarii aerului, respectiv prin minimizarea emisiilor de C02.

In contextul actual, de atingere si aplicare a obiectivelor strategiej locale a municipiului Bucuresti, pentru promovarea unui transport public sustenabil din punct de vedere al minimizarii emisiilor poluante in atmosfera se ‘impune identificarea unor solutii optime de inlocuire a mijloacelor de transport in comun aflate in dotarea operatorului de transport STB SA.

Organizarea si efectuarea activitatilor specifice serviciilor de transport public local de la nivelul Municipiului Bucuresti va asigura satisfacerea unor cerinte si nevoi de utilitate publice ale comunitatii locale dupa cum urmeaza:

imbunatatirea sigurantei rutiere, protectiei mediului si calitatii transportului public local

-satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populatiei si ale operatorilor economici pe teritoriul unitatii administrativ teritoriale;

-deplasarea in conditii de siguranta si de confort;

-accesul egal si nediscriminatoriu al tutoror categoriilor de cetateni la serviciul de transport public;

 

Comunitatea Europeană a aprobat o serie de directive prin care arată că trecerea pe soluții mai puțin poluante la transportul rutier a devenit o problemă prioritară, insistȃnd pe principiul Economiei Circulare  si generand ȋn acest sens programe de finanțare , dar insuficiente prentru a acoperi necesitățile ȋn domeniul transportului.

De aceea se impune găsirea unor soluții optime de reducere a poluării dar ȋn același timp cât mai puțin costisitoare ,prin revitalizarea și modernizarea flotelor de transport urban și prelungirea perioadei de viață cu minim 8 ani.

În contextul eforturilor depuse la nivel local de încadrare a volumului emisiilor în limitele impuse de standardele de poluare, în conformitate cu obiectivul PMUD de modernizare a parcului STB SA atât prin achiziții de vehicule noi, cât și prin soluții alternative, ne propunem să modernizăm parcul de autobuze diesel de tip Mercedes Citaro Euro 3  în autobuze ecologice cu propulsie GNC Euro 6.

In acest sens impreuna cu Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS ,care a elaborate Studiul de Oportunitate,si  STB SA vom face demersurile necesare catre Ministerul Mediului și Administrația Fondului pentru Mediu privind finanțarea pentru acest proiect provenită din vânzarea certificatelor cu emisii de gaze cu efect de seră  ,  în limitele stabilite de OUG nr 1 15/2015.

Florin Melciu: Motoarele pe metan reduc poluarea fonica cu cca 50% — 90%

Economia circulara

este un model economic bazat pe reutilizarea, repararea, reconversia, renovarea si reciclarea produselor existente in exploatare, in scopul prelungirii ciclului de viata cat mai mult posibil. Daca in modelul economic traditional bazat pe principiul „producem-folosim-aruncam” care presupune generarea de cantitati uriase de deseuri, conceptul de economie circulara presupune ca la sfarsitul ciclului de viata a produsului, materialele din care este fabricat sau parti componente ale acestuia sa fie pastrarea in economie cat mai mult posibil, pentru reducerea necesarului de materii prime.

Reconversia autobuzelor din parcul STB SA pentru utilizarea combustibilului GNCv in locul motorinei reprezinta un caz tipic de economie circulara, in care parte din vehicol este reutilizat prin operatii minime de reparare si cosmetizare (sasiu si caroserie), parte din vehicol isi continua circuitul ca deseu colectat si reciclat, iar parte din vehicol este modernizat prin operatii de adaptare la conditiile de functionare cu noul combustibil (motor, componente adiacente) sau operatii de aducere la standardele actuale (reamenajare interioara a vehicolului). Astfel sunt evitate, pentru parti importante din componenta autobuzului, etape de colectare, reciclare,

GNCV — este un carburant alternativ, fiind cel mai prietenos cu mediul dintre toti combustibilii fosili. Gazele de esapament ale motoarelor cu gaz natural nu contin poluanti daunatori sau cancerigeni.

Emisiile de particule:

Are arderea cea mai curata, ceea ce inseamna ca dupa combustie emite cele mai putine particule — cu pans la 90% mai putin decat in cazul carburantilor traditionali. Arderea mai curata a GNCV duce la un avantaj ecologic indirect, respectiv prelungeste in general durata de viata a motoarelor pe GNCV, reducand astfel resursele necesare producerii de not motoare.).

Emisiile de gaze cu efect de sera:

Gazul natural contine mai putin carbon decat carburantii traditionali, emitand, deci, mai putin C02 (Dioxid de carbon)— cu 25-30% mai putin la autoturisme si vehicule comerciale usoare si cu 10-20% mai putin la vehicule grele (potentialul este mai mare — de Inca 10-20% — si va fi atins prin aplicarea injectiei directe si a rapoartelor mai mari de compresie).

Pe viitor, pe masura ce biogazul si gazul sintetic din surse regenerabile vor deveni disponibile si in Romania, acestea vor putea fi amestecat in gazul natural utilizat la obtinerea GNCV, se vor reduce emisiile de C02  si mai mult (cu aproximativ 95%). Oxizii de azot (NOx) emisi sunt cu pana la 70% mai redusi fata de standardele europene foarte stricte pentru camioane grele (Euro VI).

Practic nu exista emisii poluante si de gaze cu efect de sera in timpul realimentarii autovehiculelor (datorita circuitului de gaz complet controlat).

Poluarea fonica:

Motoarele pe metan reduc poluarea fonica cu cca 50% — 90% fats de motoarele cu combustie interns cu carburanti traditionali.

Compresoarele de gaz natural existente in statii nu au nici un impact negativ din punct de vedere fonic, ele fiind antifonate la standardele europene si fiind oricum la o distanta normata fats de celelalte obiective din statie si vecinatati.

Poluarea olfactiva:

In comparatie cu autovehiculele alimentate cu benzins si gazolina, cele pe CNG produc si semnificativ mai putine mirosuri.

Poluarea mediului inconjurator

Pentru ca GNCV-ul nu este stocat in rezervoare subterane, pentru ca gazul natural este mai usor decat aerul si din modul in care se desfasoara procesul tehnologic de obtinere a GNCV-ului nu exists riscul de poluare a apelor, care este considerabil in cazul carburantilor in forma Uchida.

GNCV, fiind in sine un carburant ecologic, activitatile legate de producerea si distribuirea sa creeaza un intreg lant ecologic, si locuri de munca ecologice de la cele pentru constructia statiei propriu-zise, crearea echipamentelor utilizate, pana la operarea efectiva a statiei si activitatile de mentenanta a acesteia.

Tabel comparativ emisii poluante autobuz Diesel Euro 3-4 si GNC Euro 6

Nr. crt. Tip autobuz CH4 (g/kW) NOx

(g/kWh)

PM

(g/kWh)

DIESEL EURO 3 1,60 5,00 0,10
2. DIESEL EURO 4 1,10 3,50 0,02
3. CNC EURO 6 0.5 0.4 0.01

 

Reducerea procentuala a emisiilor poluante

Nr. crt. Autobuzele coinparate Cl-14 Nox
Diesel E 3— CNG E 6 68 92 90
2. Diesel E 4— CNG E 6 45 88 50