Bugetarii pot munci 5 zile pe lună de acasă. Codul Muncii şi Codul Administrativ au fost modificate

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, un proiect de modificare a Codului Muncii şi a Codului Administrativ în care sunt prevăzute mai multe drepturi suplimentare pentru salariaţi. Printre drepturile salariaților români se numără condițiile de acordare a concediului paternal. De asemenea, s-a stabilit că şi funcţionarii publici pot lucra în regim de telemuncă. Aceste modificări au fost adoptate cu 253 de voturi "pentru", unul "împotrivă" şi 23 de abţineri.

21 sept. 2022, 08:53
Bugetarii pot munci 5 zile pe lună de acasă. Codul Muncii şi Codul Administrativ au fost modificate

Modificari majore la Codul Muncii. Camera Deputatilor a adoptat drepturi suplimentare pentru angajaţii din România. Propunerea legislativă adoptată de Camera Deputaţilor modifică şi completează Legea nr. 53/2003 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 în scopul transpunerii în legislaţia naţională a mai multor directive europene.

Citește și Anunţ de angajare: Salariaţii pot veni „oricând au chef” şi vor fi plătiţi cu „scutece şi lapte praf”

Una dintre modificări prevede că angajatorul are obligaţia acordării pe o perioadă de cinci zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a salariatului, a concediului de îngrijitor în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieşte în aceeaşi gospodărie şi care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave.

Conform noii prevederi introduse, angajatorul are obligația de a acorda concediul paternal, în urma solicitării scrise a angajatului, cu respectarea dispozitiilor legale. Acordarea acestui tip de concediu nu este condiționată de perioada de activitate prestată sau de vechimea în muncă, iar încălcarea acestei obligații se poate sancționa cu o amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

Mai mult, salariatul are dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiţii de muncă mai favorabile dacă şi-a încheiat perioada de probă şi are o vechime de cel puţin şase luni la acelaşi angajator. Angajatorul are obligaţia să-i răspundă motivat, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

Mai mult, salariatul are dreptul de a absenta cel mult 10 zile lucrătoare de la locul de muncă în situaţii neprevăzute, determinate de o situaţie de urgenţă familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezenţa imediată a salariatului. Acesta are obligația informării prealabile a angajatorului şi recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru.

Citește și Taxarea va produce pierderi salariaţilor, aproape 8 milioane de români vor fi afectaţi

 

Bugetarii pot lucra 5 zile pe lună de acasă

Deputaţii au modificat Codul Administrativ, iar una dintre modificări prevede că raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici se pot exercita şi în regim de telemuncă, precum şi în regim de muncă la domiciliu. Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice pot stabili prin act administrativ şi alte moduri de organizare flexibilă a timpului de lucru.

Durata activităţii desfăşurate regim de telemuncă nu poate depăşi cinci zile pe lună şi se poate aproba pentru funcţionarii publici care au copii cu vârsta de până la 11 ani, care acordă îngrijire unei rude, au o stare de sănătate care nu le permite deplasarea sau desfăşoară activităţi dintre cele stabilite de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ca putând fi realizate în regim de telemuncă.

Pe durata exercitării activităţii în regim de telemuncă sau a muncii la domiciliu, funcţionarii publici beneficiază de toate drepturile recunoscute prin lege, cu excepţia sporului pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase.