Vești excelente pentru o categorie de români: se va putea pensiona mai devreme

O nouă categorie de români ar putea ieși la pensie mult mai devreme. Proiectul a fost votat deja în Parlament.

17 nov. 2022, 12:37
Vești excelente pentru o categorie de români: se va putea pensiona mai devreme

Românii care muncesc în domenii precum construcția de mașini și în unitățile de producție ale minelor de minereuri s-ar putea pensiona anticipat, potrivit unui proiect de lege înregistrat la Senat, la finalul anului trecut. În data de 16 noiembrie, acesta a primit votul decisiv.

Modificarea se va face în baza unui proiect de Lege pentru completarea art. 30 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul imunitar de pensii publice, adoptat în această săptămână de Camera Deputaților. Au fost 244 de voturi „pentru”, 1 „contra” și o singură abținere.

Proiectul propune ca la articolul 30 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

  • sectorul construcţii maşini, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în următoarele activităţi specifice: turnarea pieselor şi lingourilor de oţel, în turnătoriile de oţel; turnarea pieselor de fontă, pieselor din aliaje neferoase şi pieselor cu modele uşor fuzibile în turnătoriile de fontă, turnătoriile de aliaje neferoase şi turnătoriile de precizie; forjarea pieselor pe ciocane de peste 2 tone forţă în secţiile de forjă; turnarea cuzineţilor din aliaje neferoase pe suport de oţel în turnatoriile de cuzineţi; activitetea desfăşurată de către ingineri, subingineri şi tehnicieni cel puţin 50% din timp în secţiile de producţie respective.

De asemenea, se preconizează şi asimilarea ca stagiu de cotizare în condiţii speciale de muncă, a perioadei anterioare datei de 1 aprilie 2021, în care salariaţii au desfăşurat activităţi în sectorul construcţii maşini, în locuri de muncă încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa I de muncă, informează Ziarul Financiar.

Mai mult, modificările se vor aplica și pentru activitățile de producţie, mentenanţă şi asimilate din unităţile de producţie ale minelor de minereuri, pentru personalul implicat direct şi nemijlocit în utilizarea procedeelor şi utilajelor specifice extracţiei minereurilor care a ocupat următoarele funcţii: adjunct şef carieră, adjunct şef depozit, adjunct şef uzin ă, artificier, automacaragiu, buldozerist, electrician, electrician subteran, electromecanic, electromecanic subteran, electromecanic turbosuflant ă, electronist, excavatorist, frezor, inginer, inginer conducător formaţie de lucru, inginer şef investiţii, inginer şef producţie, instalator, laborant, lăcătuş, ăcătuş mecanic, lăcătuş mecanic subteran, macaragiu, maistru, manipulant, mecanic, mecanic maşini utilaje, mecanic subteran, miner subteran, miner suprafaţă, muncitor necalificat, muncitor necalificat subteran, operator preparare, operator preparare subteran, prelucător aşchiere, revizor tehnic, şef carieră, şef laborator control tehnic de calitate, şef depozit, şef secţie, şef uzină, strungar, subinginer, subinginer conducător formaţie de lucru subteran, sudor, sudor subteran, tehnician.