Vouchere de vacanţă 2020. Ce angajaţi din România beneficiază şi valoarea tichetelor

Vouchere de vacanţă 2020. În cazul în care un angajat nu dorește să primească vouchere de vacanţă, acesta trebuie să depună o solicitare scrisă în acest sens la unitatea/ instituţia angajatoare, în termen de 30 de zile de la data publicării ordinului în Monitorul Oficial.

RomaniaTV.net
25 iul. 2020, 05:53
Vouchere de vacanţă 2020. Ce angajaţi din România beneficiază şi valoarea tichetelor

Vouchere de vacanţă 2020. Salariații din învățământ primesc și în 2020 vouchere de vacanță, în valoare de 1.450 de lei. Sumele vir fi impozitate de statul român cu 10%. Este oficial! Salariații din domeniul învățământului vor primi vouchere de vacanță în valoare de 1.450 de lei. Ordinul dat de Ministerul Educației a intrat în vigoare încă de ieri, iar sumele vor fi impozitate de statul român cu 10%.

Fără VOUCHERE DE VACANŢĂ. Se taie tichetele de vacanţă şi un spor de 15% pe care îl primeau bugetarii

Aceste vouchere urmează a fi virate în format electronic și vor putea fi folosite numai în baza buletinului de identitate în unitățile de cazare înscrise în programul guvernamental. Este foarte important de precizat și faptul că aceste vouchere de vacanță au o valabilitate de un an de zile.

Actul normativ prevede că beneficiază de vouchere toți salariații din unitățile de învățământ care au lucrat în 2020 indiferent de perioada lucrată.

Vouchere de vacanţă, obligații pentru angajatori

De asemenea, angajatorii sunt obligați să înștiințeze beneficiarii cu privire la data alimentării suportului electronic și valoarea voucherelor de vacanță transferate pe acestea. La finalul perioadei de valabilitate a suportului electronic pe care au fost alimentate voucherele de vacanță sau la data încetării raporturilor de muncă, beneficiarul are obligația de a restitui angajatorului suportului electronic, iar acesta, la rândul său, va restitui suportul electronic unității emitente.

În cazul în care beneficiarul a utilizat în totalitate sau în parte voucherele de vacanță alimentate electronic și ulterior intervjne o cauză de restituire, acesta va restitui angajatorului contravaloaera voucherelor de vacanță necuvenite, în termen de 30 de zile de la producerea cauzei care determină restituirea.

De asemenea, angajații vor putea opta doar pentru o singură categorie de vouchere. De menționat este și faptul că firmele care vor primi vouchere extrasezon în alte perioade decât cele prevăzute legal vor fi sancțioante cu amenzi de peste 50.000 de lei și riscă să nu mai poată primi astfel de tichete pentru o perioadă de doi ani.

Valoarea voucherelor de vacanță, mărită la 2.230 de lei

Valoarea tichetelor de vacanță s-ar putea mări la 2.230 de lei, dacă parlamentarii vor vota amendamentul propus de coordonatorul PRO România pentru zona Constanța, deputatul Mircea Dobre. Concret, ieri, în cadrul Comisiei de Industrii și Servicii a fost aprobat un amendament depus de fostul ministru al Turismului prin care să fie mărită valoarea tichetelor de vacanță de la 1.450 de lei la 2.230 de lei. Mai mult decât atât, tot parlamentul de Constanța al PRO România a mai inclus în amendament și faptul că de tichete de vacanță vor primi și angajații din mediul privat, care își pot deduce contravaloarea acestor vouchere din impozitul pe profit, impozitul pe cifra de afaceri în cazul microîntreprinderilor și din impozitul specific unor activități. O altă noutate a deputatului Mircea Dobre este că tichetele vor putea fi emise online, fără a mai fi nevoie să fie tipărite.

„Am reușit, în anul 2017, să realizez, împreună cu echipa, de la Ministerul Turismului, Ordonanța de Urgență 46/2017 prin care s-au acordat, pentru prima oară, voucherele de vacanță, în România. Angajații din sistemul public și toată industria ospitalității a avut de câștigat și toți au lăudat demersul. S-a demonstrat deja care au fost câștigurile generate de voucherele de vacanță pentru întreaga economie a României, de când s-au acordat. Ieri, 21.07.2020, în cadrul Comisiei de Industrii și Servicii, am depus o serie de amendamente la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, astfel încât să se prelungească perioada acordării acestor vouchere și după 2021, dar și pentru a crește valoarea voucherelor de vacanță, la 2.230 de lei pentru fiecare salariat din sistemul public și mediul privat. Cei din mediul privat își pot deduce contravaloarea acestor vouchere din impozitul pe profit, impozitul pe cifra de afaceri în cazul microîntreprinderilor și din impozitul specific unor activități. Statul poate face acest efort, pentru români și pentru companiile din România, astfel încât să susțină industria ospitalității și, implicit, economia României, având în vedere faptul că banii se întorc în consumul intern. Ceea ce știm, în acest moment, este că PNL se opune, în continuare.“, notează Mircea Dobre într-o postare pe Facebook.

„1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Instituţiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, acordă anual vouchere de vacanță. Cuantumul voucherelor de vacanță, pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2022, este de 2.230 lei pe an, pentru un salariat. Sunt exceptate de la aceste prevederi următoarele categorii: personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu privire la care sunt aplicabile prevederile art. 36 alin. (5) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.”, se arată în proiectul inițiat de Mircea Dobre și susținut de parlamentarii PRO Europa, UDMR și PSD.

„2. La articolul 1, alineatul (21) se modifică și va avea următorul cuprins: (21) – În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenul “voucher de vacanţă” va fi interpretat ca făcând referire exclusiv la voucherul de vacanţă emis pe suport electronic.”, mai notează Dobre la un alt alineat.

„3. La art. 3, după alineatul (8), se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins: (9) Sumele corespunzătoare voucherelor de vacanță acordate angajaților de către alți angajatori decât cei prevăzuți la articolul 1 alineatul (2), în cuantum de 1.450 lei/an până la 2.230 lei/an pentru fiecare salariat, sub formă de vouchere de vacanță, sunt deduse din impozitul pe profit în cazul întreprinderilor, respectiv impozitul pe venit, în cazul microîntreprinderilor.“, se notează la paragraful privind acordarea tichetelor sociale pentru mediul privat.