Vouchere educaţionale de 1500 de lei pentru profesori. Sumele intră pe card, dar doar 30% pot fi cheltuite fără factură

Profesorii vor avea salariile majorate de la 1 ianuarie 2024. Pana atunci, in luna octombrie se va acorda prima de carieră didactică in cuantum de 1500 lei pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare. Pentru personalul nedidactic, suma este de 500 de lei.

10 sept. 2023, 20:26
Vouchere educaţionale de 1500 de lei pentru profesori. Sumele intră pe card, dar doar 30% pot fi cheltuite fără factură

Vouchere educaţionale 2023. Profesorii  vor primi vouchere în valoare de 1.500 de lei. Primele vor fi acordate în fiecare an, începând cu luna octombrie 2023, confom unui act normativ adoptat după ultima grevă din Educaţie.

Prima de carieră didactică are o valoare de 1500 de lei net și reprezintă o măsură care susține dezvoltarea profesională continuă a personalului didactic în vederea creșterii calității și echității sistemului educațional. Acest ajutor va fi acordat anual, într-o singură tranșă, până în anul 2027.
Salarii profesori. Dascălii sunt sceptici cu privire la majorarea cu 50% promisă după ultima grevă. Cum ar arăta grilele!
Cei 1500 de lei au fost obținuți ca urmare a grevei istorice de la sfârșitul anului școlar 2022-2023. Probabil, fără această mișcare de protest, cadrele didactice nu ar fi beneficiat de acești bani.

Vouchere educaţionale de 1500 de lei. Cine beneficiază de prima de carieră didactică:

 • cadrele didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat;
  cadrele didactice din sistemul de învățământ universitar de stat care dețin gradul didactic de conferențiar, șef de lucrări/lector și asistent universitar;
  personalul didactic auxiliar, din sistemul de învățământ universitar.

Pentru a beneficia de acești bani trebuie să fii în activitate în anul școlar 2023-2024. Aceasta este singura condiție.

Bunurile și serviciile care pot fi achiziţionate cu sumele de bani din prima de carieră didactică sunt stabilite de art. (3) al OUG privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar precum și primă de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat suportate din fonduri externe nerambursabile.

Noul an şcolar 2023-2024. Ce elevi au nevoie de aviz medical în prima zi de şcoală

a) cheltuieli privind cursurile de pregătire profesională precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;
b) cheltuieli pentru echipamente IT și alte echipamente didactice de tehnologia informației asimilate;
c) cheltuieli privind cărți de specialitate precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;

Așadar, conform logicii, în lipsa unor clarificări detaliate din partea legiuitorului, cei 1500 de lei pot fi folosiți astfel:

 • 450 de lei, 30% din sumă, pot fi cheltuiți pentru orice fel de nevoi, fără justficare pe bază de factură;
  pentru plata unor cursuri de formare profesională oferite de CCD-uri sau de către formatori autorizați, etc. Teoretic, cu acești bani se pot plăti și cursurile de masterat sau doctorat;
  cumpărarea de echipamente IT care pot fi folosite în scop didactic. Exemple: telefoane mobile, tablete, laptop-uri, computere (PC-uri), imprimante, proiectoare, monitoare, televizoare inteligente, etc.;
  în scopul achiziționării de soft educațional, abonamente pe platformele educaționale, materiale didactice, echipamente și materiale pentru activități etc.;
  cărți în format tradițional și în format electronic, cărți de lucru, jocuri educaționale etc.

Iată ce prevede mia exact Ordonanța de Urgență nr. 58/2023:

În privința listei beneficiarilor, inspectoratele școlare și universitățile erau obligate să asigure transmiterea informațiilor centralizate către Ministerul Educației până la data de 31.07.2023. După aceea, reprezentanții Ministerului Educației centralizează lista beneficiarilor finali și o comunică Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Art. 6 – (1) Reprezentanții inspectoratelor școlare județene și ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București elaborează lista cu beneficiarii finali, având în vedere informațiile comunicate și asumate de reprezentanții unităților de învățământ preuniversitar de stat. Universitățile de stat elaborează lista cu beneficiari finali potrivit procedurilor proprii.

(2) Lista cu beneficiarii finali conține următoarele informații: nume, prenume, cod numeric personal, adresa de domiciliu/reședință, instituția de învățământ în care își desfășoară activitatea, adresa unității de învățământ; opțiunea beneficiarului final privind locul de primire a măsurii de susținere a activității didactice pe suport electronic.

(3) Reprezentanții inspectoratelor școlare județene/ Inspectoratului Școlar al Municipiului București și ai universităților de stat asigură transmiterea informațiilor centralizate către Ministerul Educației până la data de 31.07.2023.

Vouchere casnice 2024. Se acordă 675 de tichete pe an în valoare de peste 10.000 de lei

(4) Reprezentanții Ministerului Educației centralizează lista beneficiarilor finali și o comunică Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene până la data de 15.08.2023.”

Ce sunt primele de carieră didactică și primele de carieră profesională

Prima de carieră didactică

„are drept scop susținerea cadrelor didactice în eforturile acestora pentru îmbunătățirea continuă a competențelor educaționale și obținerea de performanțe școlare/universitare în procesul educațional.”

Prima de carieră profesională, „asigurată pentru sprijinul personalului nedidactic, are drept scop susținerea participării la cursuri de pregătire profesională, dar și pentru acoperirea unor nevoi didactice individuale.”

Art. 3 – „(3) Prima de carieră didactică are o valoare nominală de 1.500 lei net care se decontează din fonduri externe nerambursabile pentru următoarele categorii principale de cheltuieli:

a) cheltuieli privind cursurile de pregătire profesională, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;

b) cheltuieli pentru echipamente IT;

c) cheltuieli privind cărți de specialitate, precum și alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;

d) un procent de până la 30% din valoarea nominală a primei de carieră didactică pentru acoperirea de nevoi didactice individuale specifice ale cadrelor didactice.

(4) Prima de carieră didactică se acordă într-o singură tranșă, respectiv în luna octombrie 2023 și va putea fi utilizată în anul școlar 2023—2024.

Vouchere de 1500 de lei. Personalul nedidactic

Art. 4. — (1) Personalul nedidactic din învățământul preuniversitar aflat în activitate în anul școlar 2022—2023, precum și personalul nedidactic din învățământul universitar aflat în activitate în anul universitar 2022—2023 beneficiază de o primă de carieră profesională acordată sub formă de cursuri de pregătire profesională, pentru a asigura desfășurarea activităților educaționale desfășurate în unitățile de învățământ de stat în condiții calitative cât mai bune, precum și pentru alte categorii de cheltuieli necesare desfășurate în sprijinul activității educaționale, în limita unui plafon anual de 500 lei/an școlar/universitar, suportată din Programul Educație și Ocupare 2021—2027, în limita bugetului disponibil pentru această categorie de măsură și în conformitate cu regulile de eligibilitate ale programului operațional.

Toate regulile sunt pentru anul în curs, dar există și prevederi pentru anii următori, până în 2027.